Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023, Instytut Śląski
odborná kniha
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Instytut Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Józef Szymeczek, Marian Steffek
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice - Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Cieszyn 2021
kapitola v odborné knize