Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008, Ostravská univerzita a Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008, OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2008, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Ebru Kerem, Richard Etienne, Hugo Verkest, Marcel Mečiar
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Martin Malčík, Libuše Kubincová, Denisa Labischová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
František Mezihorák, Jaromír Pavlíček, Antonín Staněk
Rok: 2008, Občanské sdružení SPHV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, SZTUCK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)