Ze života katedry

Exkurze v České televizi

Dne 10. října 2017 se studenti učitelství občanské výchovy zúčastnili zajímavé exkurze v České televizi – TS Ostrava. Měli možnost prohlédnout si televizní studia pro přípravu zpravodajských a zábavných pořadů, dozvěděli se, jak probíhá práce ve střižně, a zúčastnili se přímého vysílání z pohledu režie. Exkurze jistě přispěla k prohloubení mediálních kompetencí budoucích učitelů.