Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Rok: 2001, Personál : časopis pro rozvoj lidských zdrojů
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Missio Apostolica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
ediční a redakční práce
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Nové možnosti vzdělávání učitelů, výchovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Aleš Mateiciuc, Petr Šnapka
Rok: 2000, Manažerské reflexe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Personál : časopis pro rozvoj lidských zdrojů
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Slezská církev evangelická a. v.
odborná kniha
 
Rok: 1999
ediční a redakční práce
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Kontakte 17, heft 3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
ediční a redakční práce
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Education about Asia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
stať ve sborníku