Komise Pedagogické fakulty OUDisciplinární komise:
Agata Macoszková (studentka)
Kateřina Pochylová (studentka)
Tereza Skalková (studentka)
Klára Sviderská (studentka)
náhradnice komise
Etická komise pro výzkum:
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP v Olomouci


Komise k přijímacímu řízení na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity:


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2022