Vedení Pedagogické fakulty OU

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.


děkan
e-mail:
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.


proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.

doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.


proděkan pro vědu a doktorská studia
e-mail:
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.


proděkanka pro internacionalizaci
e-mail:
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.


proděkan pro rozvoj a legislativu
e-mail:
Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.


proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
e-mail:
Ing. Lenka Adamcová, MBA

Ing. Lenka Adamcová, MBA


tajemnice
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 11. 2020