Složení Akademického senátu Pedagogické fakulty OU

Vedení AS PdF OU
Předseda
katedra technické a pracovní výchovy
 
Místopředseda za komoru pedagogických pracovníků
katedra sociální pedagogiky
 
Místopředseda za studentskou komoru
Klára Siposová
český jazyk / tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 
Jednatel
katedra studií lidského pohybu
 
Členové AS PdF OU
Komora pedagogických pracovníků
katedra pedagogické a školní psychologie
katedra sociální pedagogiky
katedra technické a pracovní výchovy
katedra studií lidského pohybu
Katedra preprimární a primární pedagogiky
katedra speciální pedagogiky
katedra informačních a komunikačních technologií
katedra matematiky s didaktikou
katedra sociální pedagogiky
katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
katedra pedagogické a školní psychologie
katedra výchovy k občanství
katedra výtvarné výchovy
katedra hudební výchovy
katedra anglického jazyka s didaktikou
katedra pedagogiky a andragogiky
 
Komora studentská
Bc. Helena Frydrychová
výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
Mgr. Jan Malůš
kinantropologie
Anna Ruszová
český jazyk / tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Klára Siposová
český jazyk / tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Mgr. Lukáš Slovák
kinantropologie
Jan Stoček
andragogika
Bc. Veronika Škorvanová
sociální pedagogika
Mgr. Bc. Tereza Vašutová, DiS.
pedagogika

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2023


Zápisy ze zasedání AS PdF

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf