Děkanát Pedagogické fakulty OU

Adresa
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 553 46 2502
fax: 596 120 705
 
Složení
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
proděkan pro vědu a doktorská studia
proděkanka pro internacionalizaci
proděkan pro rozvoj a legislativu
proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
sekretariát děkana
tajemnice fakulty
 
referent studijního oddělení
referentka studijního oddělení
referentka studijního oddělení
referentka studijního oddělení
personalistka fakulty
referentka ekonomického oddělení
referentka pro vědu, výzkum a umění
referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
referentka praxí
referentka ekonomického oddělení
referentka pro zahraniční vztahy
referentka pro zahraniční vztahy
vedoucí studijního oddělení


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 10. 2022