Děkanát Pedagogické fakulty OU

Adresa
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 553 46 2502
fax: 596 120 705
Složení
děkandoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávánídoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorská studiadoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
proděkanka pro internacionalizacidoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativuMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnostMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
sekretariát děkanaMichaela Zmrzlíková
tajemnice fakultyIng. Lenka Adamcová
  
referent studijního odděleníRadek Böhm
referentka studijního odděleníMgr. Alena Geierová
referentka studijního odděleníBc. Lucie Jakubková
referentka studijního odděleníBc. Lenka Vašková
personalistka fakultyBc. Anna Oslizloková
referentka ekonomického odděleníZuzana Kloudová
referentka pro vědu, výzkum a uměníIng. Zuzana Havrlantová
referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnostMgr. Tereza Čapandová
referentka praxíIng. Jana Uhlařová
referentka ekonomického odděleníMgr. Ivana Matušková
referentka pro zahraniční vztahyMgr. Ivana Schmejkalová
referentka pro zahraniční vztahyMgr. Renáta Lipowská
vedoucí studijního odděleníMgr. Aleš Valchař

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2021