Složení Vědecké rady Pedagogické fakulty OU

Členové interní
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.děkan
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.katedra preprimární a primární pedagogiky
doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.katedra studií lidského pohybu
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.prorektor, katedra biologie a ekologie
doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.katedra studií lidského pohybu
doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.proděkan
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.katedra speciální pedagogiky
doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.proděkanka
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.katedra hudební výchovy 
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.katedra výchovy k občanství
prof. PhDr. Josef Malach, CSc.katedra pedagogiky a andragogiky
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.katedra pedagogické a školní psychologie
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.katedra technické a pracovní výchovy
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.katedra preprimární a primární pedagogiky
doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.proděkanka
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.katedra hudební výchovy
doc. PhDr. Ivana Šimonová, PhD.katedra anglického jazyka s didaktikou
Externí členové
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra chemie a didaktiky chemie
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie
doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Centrum biologie, geověd a envigogiky
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra základů kinantropologie a humanitních věd
JUDr. Martin RomanMA, PORG
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
doc. PhDr. Jana Stará Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022