Složení Vědecké rady Pedagogické fakulty OU

Členové interní
katedra preprimární a primární pedagogiky
katedra studií lidského pohybu
prorektor, katedra biologie a ekologie
katedra studií lidského pohybu
katedra speciální pedagogiky
katedra výtvarné výchovy
katedra anglistiky a amerikanistiky
katedra hudební výchovy 
katedra výchovy k občanství
katedra pedagogiky a andragogiky
katedra pedagogické a školní psychologie
katedra technické a pracovní výchovy
katedra preprimární a primární pedagogiky
katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
katedra anglického jazyka s didaktikou
 
Externí členové
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra chemie a didaktiky chemie
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie
doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Centrum biologie, geověd a envigogiky
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra základů kinantropologie a humanitních věd
JUDr. Martin Roman
MA, PORG
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2022