Zázemí fakulty

Projekt nové budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, jejíž výstavba probíhá na Černé louce.
Vstupní hala Pedagogické fakulty OU na Fráni Šrámka
Kavárna v odpočívárně na Pedagogické fakultě OU
Odpočívárna Pedagogické fakulty OU
Přednáškový sál
Studovna Pedagogické fakulty OU
Učebna
Ateliér výtvarné výchovy
Učebna hudební výchovy
Počítačová učebna
Galerie Student (galerie Pedagogické fakulty OU)
Projekt nové budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, jejíž výstavba probíhá na Černé louce.

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2021