Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Hana Novohradská


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Hana Novohradská
místnost, podlaží, budova:
SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:
oftalmopedie, asistence jedincům se speciálními potřebami
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:



Nenalezen žádný záznam.



Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů



Autor
Název práce
Typ
Rok
Mičková Barbora
Rizika interakce asistenta pedagoga a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
Obšilová Kateřina
Role speciálního pedagoga na základní škole v procesu inkluze.
diplomová
2023
Kaňuščáková Petra
Vnímání osob se zrakovým postižením ve společnosti
diplomová
2018
Vávrová Kristýna
Terciární vzdělávání studentů se zrakovým postižením
diplomová
2018
Jarkovská Hana
Analýza architektonických bariér budov Ostravské univerzity v Ostravě
diplomová
2016
Twardziková Romana
Uplatnění absolventů se zdravotním postižením OU v Ostravě na trhu práce
diplomová
2015
Chomová Lenka
Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen při jejich začleňování na trhu práce
diplomová
2014
Demběcová Dagmar
Role asistenta pedagoga v edukačním procesu žáka se zrakovým postižením
diplomová
2014
Hůrková Kamila
Možnosti vzdělávání zrakově postižených žáků v základních školách a školách pro zrakově postižené (komparace)
diplomová
2014
Koběrská Dagmar
Hudební vzdělávání zrakově postižených
diplomová
2014
Špitálská Soňa
Sociální integrace osob se zrakovým postižením v rámci volnočasových aktivit
diplomová
2014
Tkáčová Veronika
Integrace osob se získaným zrakovým postižením do společnosti
diplomová
2014
Kocichová Hana
Vzdělávání žáka se zrakovým postižením v základní škole s podporou sociálního systému.
diplomová
2013
Benatzká Pavla
Sport a volný čas zrakově postižených v opavském regionu
diplomová
2012
Sikorová Zuzana
Specifika profesní přípravy a možnosti pracovního uplatnění zrakově postižených osob (ve vybraném regionu)
diplomová
2012
Šedivá Marika
Využití metod reedukace a kompenzace ve vzdělávacím procesu u žáků se zrakovým postižením
diplomová
2012
Chobotová Šárka
Výtvarný projev zrakově postižených dětí v předškolním věku
diplomová
2011
Fójciková Tereza
Využití kompenzačních pomůcek při výuce žáků se zrakovým postižením
diplomová
2011
Olšarová Jaromíra
Integrace nevidomých do běžné třídy základní školy
diplomová
2011
Blaškeová Andrea
Specifika vývoje osobnosti zrakově postižených
diplomová
2010
Morbitzer Jakub
Sportovní aktivity zrakově postižených
diplomová
2010
Resslerová Anna
Problematika integrace zrakově postižených na středních školách
diplomová
2010
Řezníčková Petra
Školní zralost dětí s vadami zraku
diplomová
2010
Šindelová Jana
Školní úspěšnost žáků se zrakovým postižením
diplomová
2010
Procházková Veronika
Poradenská zařízení v procesu školní integrace a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
2009
Krejčová Kateřina
Historie péče o zrakově postižené
diplomová
2008
Boháčová Markéta
Integrace zrakově postižených do společnosti
diplomová
2006
Medňanská Eva
Uplatnění osob se zrakovým postižením na trhu práce
bakalářská
Náplavová Veronika
Poruchy binokulárního vidění dětí předškolního věku
bakalářská
Novotná Martina
Pleoptická terapie jako prostředek k léčbě tupozrakosti
bakalářská
Sak Veronika
Rozvoj hrubé a jemné motoriky u dětí se zrakovým postižením
bakalářská
Wojkowská Anežka
Úloha kompenzačních pomůcek v procesu vzdělávání
bakalářská
2024
Fojtíková Marie
Volnočasové aktivity osob se zrakovým postižením
bakalářská
2023
Habartová Anna
Zraková stimulace u dětí se zrakovým postižením předškolního věku
bakalářská
2023
Malinková Barbora
Braillský notopis jako cesta k hudebnímu vzdělávání osob se zrakovým postižením
bakalářská
2023
Mikulová Kateřina
Pomůcky pro rozvoj zrakového vnímání u dětí raného věku
bakalářská
2023
Zolich Grażyna
Studenti se specifickými potřebami na vysoké škole
bakalářská
2023
Balonová Eva
Přínosy vodícího psa z pohledu osob s nevidomostí
bakalářská
2022
Herzogová Barbora
Inkluze dítěte s poruchou autistického spektra do běžné mateřské školy
bakalářská
2022
Mičková Barbora
Asistent pedagoga v procesu vzdělávání
bakalářská
2022
Stříbná Aneta
Výchova dítěte s duálním senzorickým postižením v rodině
bakalářská
2022
Jedináková Klára
Didaktické pomůcky pro děti se zrakovými vadami v předškolním věku
bakalářská
2021
Zahnášová Alena
Metody a didaktické pomůcky k rozvoji mototriky u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku
bakalářská
2021
Reitermanová Irena
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
bakalářská
2020
Huštan Radek
Struktura podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením na střední škole
bakalářská
2019
Klimková Eva
Asistent pedagoga v systému předškolního vzdělávání
bakalářská
2019
Konečná Vendula
Možnosti využití kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením
bakalářská
2019
Obšilová Kateřina
Systém předškolní přípravy dítěte se zrakovým postižením na vstup do základní školy
bakalářská
2019
Bubelová Tereza
Podpůrná opatření v systému předškolního vzdělávání pro děti se zrakovým postižením
bakalářská
2018
Grulichová Romana
Specifika poruch binokulárního vidění a jejich důsledky
bakalářská
2018
Juráňová Jana
Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dětí s více vadami
bakalářská
2018
Pavelková Marie
Hra a hračka jako prostředek rozvoje dítěte se zrakovým postižením
bakalářská
2018
Povalová Tereza
Sociální a školský poradenský systém v průběhu života osob se zrakovým postižením
bakalářská
2018
Ježíšková Nikol
Systém výuky hudebních aktivit žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2017
Nováčková Veronika
Moravská Ostrava a osoby se zrakovým postižením: studie přístupnosti vybraných budov
bakalářská
2017
Rišková Nikola
Možnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřské škole
bakalářská
2017
Szurmanová Simona
Rozvoj hmatového vnímání dítěte s vrozenou nevidomostí
bakalářská
2017
Vašinová Ivana
Specifika sportovních aktivit osob se zrakovým postižením
bakalářská
2017
Dulanská Martina
Metodický materiál k rozvoji vizumotorické koordinace dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Fardová Tereza
Role neziskových organizací v životě seniorů se zrakovým postižením.
bakalářská
2016
Holaňová Šárka
Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Jeřábková Andrea
Integrace dítěte s více vadami do běžné mateřské školy
bakalářská
2016
Lašáková Yvona
Role asistenta pedagoga ve výuce s dětmi s poruchou autistického spektra
bakalářská
2016
Slaninová Kateřina
Didaktický materiál k rozvoji motoriky pro děti se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Süssová Gabriela
Kvalita života osob se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Šerá Petra
Reedukace zraku u dětí s poruchou binokulárního vidění v běžné MŠ
bakalářská
2016
Škvárová Jiřina
Faktory úspěšnosti integrace dětí a žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Šrámková Martina
Využití informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Trnková Monika
Možnosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením
bakalářská
2016
Foldynová Šárka
Vzdělávání dětí se zrakovým postižením v běžné mateřské škole
bakalářská
2015
Novák Jiří
Analýza podmínek ke studiu na OU v Ostravě pro studenty se SVP
bakalářská
2015
Šindlářová Táňa
Význam spolupráce rodiny zrakově postiženého žáka a školy
bakalářská
2015
Vávrová Kristýna
Kompenzační pomůcky v edukaci dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2015
Žůrková Andrea
Výukový materiál pro rozvoj smyslů zrakově postižených dětí
bakalářská
2015
Kačmarčíková Ivana
Specifika výtvarného projevu zrakově postiženého žáka
bakalářská
2014
Kamasová Kateřina
Sociální integrace žáka se zrakovým postižením do běžné ZŠ
bakalářská
2014
Stárková Iva
Vliv prostředí na sociální integraci osob s těžkým zrakovým postižením
bakalářská
2014
Chrostková Eva
Možnosti volnočasových aktivit osob se zrakovým postižením v Ostravě.
bakalářská
2013
Kameníčková Jana
Postoje studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentů
bakalářská
2013
Klotzmannová Sabina
Analýza poskytovaných služeb a podpory zrakově postižených
bakalářská
2013
Kudělková Eva
Analýza služeb pro děti se zrakovým postižením a více vadami
bakalářská
2013
Nawratová Martina
Předškolní příprava zrakově postižených dětí
bakalářská
2013
Przeczková Rút
Využití terapeutických metod při edukaci žáků se zrakovým postižením v prostředí základní školy speciální
bakalářská
2013
Strháková Zuzana
Metodický materiál k rozvoji zrakových funkcí dětí předškolního věku
bakalářská
2013
Janková Edita
Rozvoj kompenzačních smyslů osob se zrakovým postižením.
bakalářská
2012
Novotná Jana
Posilování pracovních kompetencí zrakově postižených žáků
bakalářská
2012
Slováková Pavlína
Uplatňování speciálně pedagogických nápravných metod při výchově zrakově postiženého dítěte
bakalářská
2012
Špitálská Soňa
Postoje a přístupy pedagogů k integraci zrakově postižených žáků školního věku
bakalářská
2012
Uhrová Anna
Rozvoj sociálních kompetencí zrakově postižených žáků
bakalářská
2012
Koběrská Dagmar
Hudební aktivity zrakově postižených
bakalářská
2011
Martincová Jana
Reedukace zraku dětí s poruchou binokulárního vidění
bakalářská
2011
Rostočilová Šárka
Výcvik kompenzačních smyslů u dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2011
Teličková Markéta
Možnosti rozvoje zrakových funkcí u dětí se zrakovým postižením a více vadami
bakalářská
2011
Chropovská Barbara
Rodina a výchova dítěte se zrakovým postižením
bakalářská
2010
Ďuríšková Lenka
Uplatnění speciálních metod při výchově dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2010
Grygerková Barbora
Podmínky vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením v mateřské škole
bakalářská
2010
Hrubá Michaela
Vliv zrakového postižení na psychický a senzomotorický vývoj jedince
bakalářská
2010
Sikorová Zuzana
Vliv zrakového postižení na pohybový vývoj dítěte
bakalářská
2010
Švecová Veronika
Specifika výchovy zrakově postižených dětí
bakalářská
2010
Heclová Jana
Metody reedukace zrakového vnímání dětí předškolního věku
bakalářská
2009
Kajzarová Dana
Využití alternativních metod při práci s žáky s více vadami
bakalářská
2009
Konečná Hana
Výchova dítěte s těžkým zrakovým (zdravotním) postižením v rodině
bakalářská
2009
Slamiaková Jana
Reedukace zrakového vnímání tupozrakých a šilhavých dětí předškolního věku
bakalářská
2009
Bilíková Irena
Reedukace zrakového vnímání u žáků s více vadami
bakalářská
2008
Fójciková Tereza
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
bakalářská
2008
Folková Alice
Vliv hry na vývoj zrakově postiženého dítěte
bakalářská
2008
Morbitzer Jakub
Tělovýchova pro zrakově postižené
bakalářská
2008
Resslerová Anna
Výchova a vzdělávání zrakově postižených dětí v raném věku
bakalářská
2008
Šedivá Marika
Metody zrakové stimulace, rozvoje hmatu, sluchu a čichu u dětí s různým stupněm zrakového postižení
bakalářská
2008
Škorpíková Dana
Náprava poruch binokulárního vidění
bakalářská
2008
Šmídová Blanka
Výtvarné aktivity zrakově postižených
bakalářská
2008
Urbanová Alena
Reedukace zrakového vnímání u dětí předškolního věku
bakalářská
2008
Vrátná Jana
Zrakové vnímání u dětí s více vadami
bakalářská
2008
Juráková Simona
Sociální rehabilitace a plán rozvoje sociálních služeb osob se zdravotním postižením
bakalářská
2007
Mitrychová Lenka
Edukace a integrace žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2007
Stuchlá Věra
Edukace a integrace žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2007



Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub