Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Petr Adamus


titul, jméno, příjmení:PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:
obor činnosti:psychopedie, kombinované vady
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2670
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

SOCIAL STATUS OF STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME IN AN INCLUSIVE CLASS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of cooperation between teacher and assistant in inclusive education
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Education and training for children with autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Moskevská pedagogická státní univerzita
Petr Adamus
Rok: 2019
působení v zahraničí

Možnosti podpory osob s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Profesní příprava studentů s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika předmětů základní školy speciální
Petr Adamus
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Focus on research of Special education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím
Petr Adamus
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder
Petr Adamus
Rok: 2017
působení v zahraničí

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT in the education of pupils with special educational needs
Petr Adamus
Rok: 2016, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Petr Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2013
stať ve sborníku

METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Petr Adamus
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Petr Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZARSpeciální školská zařízení
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NZPEDPedagogicko-výchovná rehabilitace
OBHJBObhajoba bakalářské práce
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNKOVEdukace osob s více vadami
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SSZARSpeciální školská zařízení
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNKOVEdukace osob s více vadami
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
XSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55PENSpeciální pedagogika
6BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6PSPXPsychopedická praxe souvislá
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PECZáklady speciální pedagogiky
66PSXPsychopedická praxe souvislá
66SPGSpeciální pedagogika - základní kurz
66ZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EPASEduk. osob s por. autistického spektra
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PPUXPrůběžná praxe v ZŠS
7PSOXSouvislá praxe specializační
7PSUXSouvislá praxe ZŠS
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77PASEduk. osob s por. autistického spektra
77POXPrůběžná praxe specializační
77PUXPrůběžná praxe v ZŠS
77SOXSouvislá praxe specializační
77SUXSouvislá praxe ZŠS
77ZSSDidaktika základní školy speciální
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3


AutorNázev práceTypRok
Vaňková MarkétaRozvoj herních dovedností u dětí s autismem v předškolním věkudiplomová  
Zabavská MartinaDidaktické pomůcky využívané v oblasti matematiky při edukaci žáků s poruchami autistického spektradiplomová  
Chvějová MonikaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2020 
Karasová AlexandraRozvoj sociálních dovedností u žáků s autismem v běžné třídě základní školydiplomová 2020 
Lukšíková VendulaHudebně pohybové aktivity u dětí s autismem v předškolním vzdělávánídiplomová 2020 
Malurková KateřinaRole podpůrných skupin v životě rodiny dítěte s autismemdiplomová 2020 
Pilařová KarolínaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti rané péče v Moravskoslezském krajidiplomová 2020 
Steblová MarcelaVyužití canisterapie u žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2020 
Štupáková KristýnaMožnosti podpory osob s autismem v oblasti sociálních služeb v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2020 
Gawlowská ZuzanaSpecifika vzdělávání studentů s Aspergerovým syndromem na vysoké školediplomová 2019 
Lašáková YvonaVýuka psaní u žáků s poruchami autistického spektradiplomová 2019 
Martynková MichaelaPřípadové studie žáků s Aspergerovým syndromem ve třídách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2019 
Morongová GabrielaRole motivace při řešení problémového chování u dospělých jedinců s PASdiplomová 2019 
Nováčková VeronikaVyužití metody globálního čtení u žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ speciálnídiplomová 2019 
Sváčková MonikaVýchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova.diplomová 2019 
Vančátová KláraŽák s Aspergerovým syndromem na základní školediplomová 2019 
Hejzáková TerezaVýuka psaní na základní škole speciálnídiplomová 2018 
Kirschnerová PetraRole motivace při edukaci žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2018 
Machátová PetraVyužití projektové metody na školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2018 
Meichsnerová AnnaVzdělávání osob s poruchou autistického spektra na středních školách v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Nováková AlenaMožnosti alternativní komunikace osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2018 
Ryšková MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Šlézarová ŽanetaANALÝZA FAKTORŮ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AUTISMEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLEdiplomová 2018 
Tirdilová MarkétaProfesní příprava a možnosti pracovního uplatnění osob s autismem v Moravskoslezském krajidiplomová 2018 
Zemanová MartinaSpecifika řešení problémového chování u dospělých jedinců s mentálním postiženímdiplomová 2018 
Daňková IvanaRozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2017 
Febrová DominikaSkupinová integrace žáků s poruchou autistického spektra v základní školediplomová 2017 
Kocourková IvetaInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Staňková PavlaIndikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Středulová MartinaAnalýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s autismem ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Šeděnková SandraIntegrace dětí s poruchou autistického spektra do základní školy z pohledu spolužákůdiplomová 2017 
Belanová MartinaVyužívání canisterapie na základní škole speciální v Ostravědiplomová 2016 
Bystroňová MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Cholevová AlenaVyužití materiálně didaktických prostředků v edukaci žáků s autismemdiplomová 2016 
Gembalová TerezaTablet v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Kryštofová NikolaŽivot rodiny s dítětem s poruchou autistického spektradiplomová 2016 
Plchotová PetraPorovnání postojů pedagogů k integraci žáků s poruchou autistického spektra do základní školy v Ostravě a Vídnidiplomová 2016 
Stříbná JolanaPřipravenost pedagogů 1. stupně na integraci žáka s PASdiplomová 2016 
Vančátová KláraAnalýza využití interaktivní tabule v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Debefová AnetaVliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hromková BarboraHudba a tanec u osob s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Kameníčková JanaGlobální čtení ve výuce žáků na základní škole speciálnídiplomová 2015 
Podhrázská VeronikaRozvoj grafomotorických dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Unzeitigová MarcelaVyužití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí s mentálním postižením v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Křížová VeronikaVOKS a jeho využití v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Varmužová KateřinaŽák s Aspergerovým syndromem v základní školediplomová 2014 
Žeravíková MarkétaIntegrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školydiplomová 2014 
Holková LucieRozvoj dítěte s autismem prostřednictvím výtvarné výchovybakalářská  
Jiřičková TerezaSpecifika života dítěte s Aspergerovým syndromembakalářská  
Jurečková LenkaKvalita života rodiny s dítětem s poruchou autistického spektrabakalářská  
Smolková AnetaVolnočasové aktivity dívky s těžkým kombinovaným postižením v rodiněbakalářská  
Hartošová KristýnaVyužití informačních technologií ve výuce žáků na základní škole speciálníbakalářská 2020 
Klišová RenátaVývoj a kvalita vztahů členů rodiny s dítětem s Aspergerovým syndromembakalářská 2020 
Klučárová NatalieFormy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2020 
Matulová ZuzanaVyužití terapie O.T.A. u dítěte s autismembakalářská 2020 
Mičíková KristýnaVyužití metody VOKS u žáka s autismem v základní škole speciálníbakalářská 2020 
Peceková IvetaInkluzivní vzdělávání žáka s Dětským autismem v základní školebakalářská 2020 
Škutová VeronikaInkluzivní vzdělávání žáka s poruchou autistického spektrabakalářská 2020 
Andreevová KláraRole asistenta pedagoga v inkluzivním vzděláváníbakalářská 2019 
Kalusová ZuzanaVýchova a vzdělávání dívky s Rettovým syndromembakalářská 2019 
Kocová MichaelaOsoba s poruchou autistického spektra v zařízení sociálních služebbakalářská 2019 
Lux BarboraVyužití Aplikované behaviorální analýzy u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Postová IvanaSpecifika výchovy a vzdělávání dítěte s dětským autismem v logopedické třídě MŠbakalářská 2019 
Vohralíková BarboraVzdělávání žáka s Dětským autismem v běžné základní škole z pohledu asistenta pedagogabakalářská 2019 
Vokáčová HanaVzdělávání žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Zajacová ZuzanaSpecifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věkubakalářská 2019 
Brchelová VeronikaRozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí s PAS v předškolním věkubakalářská 2018 
Cáderová IvetaVyužití metody VOKS u dětí s autismembakalářská 2018 
Dvořáková EvaVliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Erbenová VeronikaSpecifika ve výchově a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem.bakalářská 2018 
Holáňová PavlaAnalýza pracovní terapie se zaměřením na práci se sklem u osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Holková SilviePřechod dítěte s PAS z předškolního do základního vzděláváníbakalářská 2018 
Lehnertová KateřinaProfesní příprava osoby s PAS na budoucí zaměstnáníbakalářská 2018 
Malurková KateřinaVzdělávací a výchovné aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v zařízení Stonožka Ostravabakalářská 2018 
Mariánková GabrielaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektrabakalářská 2018 
Mičová KateřinaVliv bazální stimulace na celkový rozvoj žáka s kombinovaným postiženímbakalářská 2018 
Parmová EvaMožnosti volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením na Ostravskubakalářská 2018 
Quittová EliškaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Střížová PetraAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s atypickým autismembakalářská 2018 
Šilbachová AndreaPřípadová studie žáka s Dětským autismembakalářská 2018 
Štupáková KristýnaSkupinové aktivity osoby s Aspergerovým syndromem v období pubertybakalářská 2018 
Šustaiová PavlaVyužití Son-rise programu u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Aghová KarolínaBazální stimulace v základní škole speciálníbakalářská 2017 
Biolková DitaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Cechelová TerezaMožnosti využití iPadu u dítěte s autismembakalářská 2017 
Goitková TerezaSourozenci dětí s poruchami autistického spektrabakalářská 2017 
Lukšíková VendulaVyužití arteterapie u dětí s autismembakalářská 2017 
Schubertová PavlínaDítě s mentálním postižením v prostředí dětského domovabakalářská 2017 
Steblová MarcelaVyužití hipoterapie u osob s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Sváčková MonikaKvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMPbakalářská 2017 
Šturcová KateřinaPřípadová studie žáka s Aspergerovým syndromembakalářská 2017 
Vítková KristýnaVyužití interaktivních technologií u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním věkubakalářská 2017 
Caizlová VeronikaVyužití systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hrubá AndreaMuzikoterapie u žáků a poruchami autistického spektra na ZŠS Duha v Orlovébakalářská 2016 
Kameník JiříŽák s poruchou autistického spektra v třídním kolektivu běžné základní školybakalářská 2016 
Ryšková MartinaEdukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavěbakalářská 2016 
Tirdilová MarkétaVolnočasové aktivity pro děti s PAS v občanském sdružení ADAMbakalářská 2016 
Zemanová MartinaVolný čas dětí s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Zubková LucieVýukové strategie využívané u žáků s těžkým kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hejzáková TerezaRozvoj grafomotoriky u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Sakmarová VeronikaErgoterapie u osob se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Středulová MartinaPozitiva a rizika integrace žáků s PAS v běžné základní školebakalářská 2015 
Křištofová JanaIntegrace žáka s autismem do běžné základní školybakalářská 2014 
Plchotová PetraIntegrace dětí s kombinovaným postižením v mateřské školebakalářská 2014 
Strnadlová DanielaVyužití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou na základní škole speciálníbakalářská 2014 
Valeriánová JanaHra u dětí s autismembakalářská 2014 
Camfrlová EliškaRole motivace při edukaci žáků s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2013 
Pientoková MiroslavaAutismus ve školní praxibakalářská 2013 
Schmidtová DorisCanisterapie u žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2013 


Možnosti podpory lidí s autismem a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub