Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Petr Adamus


titul, jméno, příjmení:PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:diagnostik / specialista Centra Pyramida
obor činnosti:psychopedie, poruchy autistického spektra, kombinované vady, speciálně pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta): Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2670
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Influence of family breakdown on children with autism spectrum disorder
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
stať ve sborníku

INFLUENCE OF FAMILY BREAKDOWN ON CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lifelong learning of people with intellectual disabilities in the moravian-silesian region in the Czech republic
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
stať ve sborníku

LIFELONG LEARNING OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Edita Satinská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklad mezioborové spolupráce v péči o rodiny dětí s PAS
Petr Adamus
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Metodika práce s žáky s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Metodika práce s žáky s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SOCIAL STATUS OF STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME IN AN INCLUSIVE CLASS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of cooperation between teacher and assistant in inclusive education
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Education and training for children with autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Moskevská pedagogická státní univerzita
Petr Adamus
Rok: 2019
působení v zahraničí

Možnosti podpory osob s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Profesní příprava studentů s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika předmětů základní školy speciální
Petr Adamus
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Focus on research of Special education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím
Petr Adamus
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder
Petr Adamus
Rok: 2017
působení v zahraničí

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT in the education of pupils with special educational needs
Petr Adamus
Rok: 2016, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Petr Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2013
stať ve sborníku

METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Petr Adamus
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Petr Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZARSpeciální školská zařízení
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NKSPESpeciální pedagogika
OBHJBObhajoba bakalářské práce
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNKOVEdukace osob s více vadami
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SSZARSpeciální školská zařízení
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNKOVEdukace osob s více vadami
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
XSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6PSPXPsychopedická praxe souvislá
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PECZáklady speciální pedagogiky
66ZARNáslechová praxe ve spec. šk. zařízeních
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EPASEduk. osob s por. autistického spektra
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PPUXPrůběžná praxe v ZŠS
7PSOXSouvislá praxe specializační
7PSUXSouvislá praxe ZŠS
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77PASEduk. osob s por. autistického spektra
77POXPrůběžná praxe specializační
77PUXPrůběžná praxe v ZŠS
77SOXSouvislá praxe specializační
77SUXSouvislá praxe ZŠS
77ZSSDidaktika základní školy speciální
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Možnosti podpory lidí s autismem a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub