Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Petr Franiok


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 524, budova SA
funkce:garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
obor činnosti:psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 734 366 447
553 46 2672
e-mail:
osobní WWW stránka:http://Petr.Franiok@osu.czNenalezen žádný záznam.Cesta k inkluzivní škole - inovace ve vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2021
stať ve sborníku

Children´s rights with focus on the students with special educational needs
Petr Franiok
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Rok: 2021
stať ve sborníku

Metodika práce s žáky s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání
Petr Franiok, Helena Říhová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řešení problémového chování dětí - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Kamila Valová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Development of Sensory Perception in Pupils with Severe Mental Disorders and Multiple Disabilities
Petr Franiok, Irena Savková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2019
stať ve sborníku

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Rok: 2017, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Adaptační den katedry speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2022
ostatní

Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty
Petr Franiok
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Němec, Z. Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: UK - PedF, 2020.
Petr Franiok
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Žáci se sluchovým postižením a jejich postavení ve třídním kolektivu inkluzivních škol
Petr Franiok
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Cesta k inkluzivní škole - inovace ve vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2021
stať ve sborníku

Expertní posudek "Early Childhood Education with a Focus on Children with Special Needs"
Petr Franiok
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Historický kontext studia speciální pedagogiky v Ostravě
Petr Franiok
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Children´s rights with focus on the students with special educational needs
Petr Franiok
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O inkluzivním vzdělávání s Petrem Franiokem
Petr Franiok, Adam Motyka
Rok: 2021
ostatní

Oponentský posudek
Petr Franiok
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychodiagnostika a hudebně-psychologická diagnostika žáků tříd s rozšířenou TV - empirické metody výzkumuudek
Petr Franiok
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Slovo úvodem
Petr Franiok
Rok: 2021
stať ve sborníku

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelské kompetence pro inkluzivní vzdělávání žáků v základních školách
Petr Franiok
Rok: 2021
stať ve sborníku

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Metodika práce s žáky s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání
Petr Franiok, Helena Říhová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Oponentský posudek habilitační práce
Petr Franiok
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řešení problémového chování dětí - žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Kamila Valová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Petr Franiok
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji -hodnoticí workshop
Petr Franiok
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Development of Sensory Perception in Pupils with Severe Mental Disorders and Multiple Disabilities
Petr Franiok, Irena Savková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2019
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2019
stať ve sborníku

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Živě s NOE
Petr Franiok
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Rok: 2017, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Contemporary view at department of special pedagogy at University of Ostrava
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukacja inkluzyjna i konsekwencje dla uczniów z potrzebami specjalnymi w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze a speciálněpedagogické intervence
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze a speciálněpedagogické intevrnece
Petr Franiok
Rok: 2017
stať ve sborníku

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2017
stať ve sborníku

Nové paradigma speciální pedagogiky a jeho reflexe ve speciálněpedagogické praxi
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciálněpedagogické intervence v současnoti
Petr Franiok
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Aktuální situace ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Droga inkluzji - przygotowanie do zycia zawodowego w szkole czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

J. A. Komenský jako inspirace pro změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptořebami
Petr Franiok
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Petr Franiok
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Edukační bariéry v rozvoji dětí s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Multidimenzionalita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2015
stať ve sborníku

Rozvoj a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Franiok
Rok: 2015
stať ve sborníku

Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities
Petr Franiok
Rok: 2015, EduCatt
kapitola v odborné knize

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú
Petr Franiok
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychopedie 1
Petr Franiok
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj osobnosti žáků v současné škole
Petr Franiok
Rok: 2014
stať ve sborníku

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uczniowie z niepelnosprawnościa intelektualna i specyfika ich ksztalcenia
Petr Franiok
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Kontext současné speciální pedagogiky a edukace žáků s těžším mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Rok: 2013, Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego
odborná kniha

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Speciální vzdělávací potřeby žáků s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2013
stať ve sborníku

Alternativní přístupy v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Viktor Lechta
Rok: 2012, Vydavatelstvo IRIS
kapitola v odborné knize

Ksztalcenie nauczycieli a pedagogika specjalna
Petr Franiok
Rok: 2012, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
kapitola v odborné knize

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Reflection of education of pupils with special educational needs
Petr Franiok
Rok: 2012
stať ve sborníku

Specyficzne warunki ksztalcenia uczniów z niepelnosprawnościa intelektualna w Republice Czeskiej
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Rok: 2012, Impuls
kapitola v odborné knize

Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Současné trendy ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2010
stať ve sborníku

Současné trendy ve vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice
Petr Franiok
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha

Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala
Petr Franiok
Rok: 2010
působení v zahraničí

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie
Petr Franiok
Rok: 2009, Impuls
kapitola v odborné knize

Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti
Petr Franiok
Rok: 2009, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Reflexe studia oboru speciální pedagogika na PdF OU
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spojrzenie na edukacje integracyjna osób z upośledzeniem umyslowym
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Učitel a žák v současné škole
Petr Franiok, Petr Franiok
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Uniwersytet Slaski Katowice
Petr Franiok
Rok: 2008
působení v zahraničí

Úvod
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravěc - Pedagogickí fakulta
odborná kniha

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a současné školství
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Komparativní pohled na vzdělávání mentálně postižených žáků-některé zkušenosti z Německa a České republiky
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2007, Paido
kapitola v odborné knize

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením
Petr Franiok, Jan Michalík
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2007, Ostravská univerzita - PdF
odborná kniha

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej.
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2007
stať ve sborníku

. Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozilagesetzbuch SGB VIII
Petr Franiok, Günter Osterer
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doświadczenia z edukacja upośledzonych umyslowo w Niemczech
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mobility studentů - společné studijní programy
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky v rozvoji osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní příprava mentálně postižených a jejich uplatnění na trhu práce
Petr Franiok
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Retrospektivní pohled na studium speciální pedagogiky v Ostravě
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách
Petr Franiok, Zdeňka Kozáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etopedie. Vybrané okruhy etopedické problematiky
Petr Franiok, Kateřina Vitásková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Petr Franiok
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Prokop, J. (ed) K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2005, Pedagogické spektrum
článek v odborném periodiku

Simulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Some Aspects of Special Education in Pre-Service Teacher Training Programmes
Petr Franiok
Rok: 2005
stať ve sborníku

Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální
Petr Franiok
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2005, Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
odborná kniha

Das Praktikum im Fach Sonderpadagogik fur Studierende der Grundschulpadagogik
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004, Verlag Julius Klinkhardt
kapitola v odborné knize

Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků?
Petr Franiok
Rok: 2004
stať ve sborníku

Informace o studiu 2004-2005, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
Petr Franiok, Petr Franiok
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2004, Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Nástin problemtiky etopedie a sociální patologie
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2004, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Pilotná realizácia výukového predmetu o dospelosti l´udí s mentálnym postihnutím
Petr Franiok, Andrea Medvecová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příprava posluchačů pedagogické fakulty v oblasti tzv. negativních jevů u dětí, žáků a studentů
Petr Franiok, Jan Michalík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální pedagogika v Ostravě
Petr Franiok
Rok: 2004
stať ve sborníku

Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Hrouzek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifické poruchy učení
Petr Franiok, Jana Swierkoszová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etopedie - Úvod do resocializační pedagogiky
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok, Jiří Prokop
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kapitoly z teorie speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Příprava učitelů anglického jazyka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
Petr Franiok, Monika Černá
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Aspects of Czech Special Education
Petr Franiok, Danny Wyffels, Danny Wyffels
Rok: 2002, KATHO
kapitola v odborné knize

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Petr Franiok
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2001, Paido
kapitola v odborné knize

Nedoceněné aspekty muzikoterapie
Petr Franiok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě.
Petr Franiok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti
Petr Franiok
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Práva dítěte v rodině, ve škole, před právními orgány
Ladislav Langr, Petr Franiok, Piotr Sikora
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vliv hudby na mentálně postižené děti v ústavu sociální péče
Petr Franiok
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchova prací u mentálně postižených
Petr Franiok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Postavení žáků se specifickými poruchami učení
Petr Franiok
Rok: 1997
stať ve sborníku

Idealy wychowawcze Komenskiego a nauczenie poczatkowe
Petr Franiok
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoly w zakresie wychowania dzieci niepelnosprawnych
Petr Franiok
Rok: 1996
stať ve sborníku

Možnosti rozvoje mentálně postižených dětí
Petr Franiok
Rok: 1996
stať ve sborníku

Současná škola a handicapované děti
Petr Franiok
Rok: 1996, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Handicapovaní žáci v běžných středních školách
Petr Franiok
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jsme připraveni na integraci výchovy a vzdělávání postižených dětí v běžných školských zařízeních?
Petr Franiok
Rok: 1994
stať ve sborníku

K přípravě učitelů pro výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školských zařízeních
Petr Franiok
Rok: 1994, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Mentálně postižené dítě a muzikoterapie
Petr Franiok
Rok: 1994, Predškolská výchova
článek v odborném periodiku

K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti
Petr Franiok
Rok: 1993, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Pracovní výchova, Pedagogické situace
Petr Franiok
Rok: 1993, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Slovníček cizích slov k základní zkoušce ze speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 1993, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BKPSPNárys speciální pedagogiky
BSPECSpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
KMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
KPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
KPSP1Psychopedie 1
KPSP2Psychopedie 2
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZZPSZZ - Psychopedie
KVZSPVývoj a základy spec. pedagogiky
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPDP1Spec. ped. diagnostika a porad. 1
PPGSESpeciálně pedagogický seminář
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPSP1Psychopedie 1
PPSP2Psychopedie 2
PSEMIMetodologie závěrečných prací
PSPD1Psychopedie 1
PSPD2Psychopedie 2
PSPECNárys speciální pedagogiky
PSPEDPsychopedie
PSY1RPsychopedie I
PSZARSpeciální školská zařízení
PS1DVPsychopedie
PXPRRPřípadová praxe
RE1HUReedukace a hudba
SKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
SMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
SNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
SNDP1Seminář k diplomové práci 1
SNDP2Seminář k diplomové práci 2
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSZEEdukace osob s mentálním postižením
SNSZIIntegrativní speciální pedagogika
SNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
SPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPEDRSpeciální pedagogická diagnostika
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPPSRSpeciálně pedagogický seminář
SPSP1Psychopedie 1
SPSP2Psychopedie 2
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSZZPSZZ - Psychopedie
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZPDSZZ - Psychopedie s didaktikou
SZZPESZZ - Psychopedie
SZZSPSZZ - Speciální pedagogika
UVDSRÚvod do studia
VSZZ3SZZ - Etopedie
VS2Z3SZZ - etopedie
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNEMPEdukace osob s mentálním post.
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSZEEdukace osob s mentálním postižením
WNSZIIntegrativní speciální pedagogika
WNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
WNTPMTerapeutické metody ve spec. pedagogice
WPRPSPraxe psychopedická
WPSPDPsychopedie
WSEMIMetodologie závěrečných prací
WSPDPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
WZZLSSZZ - Logopedie
WZZPDSZZ - Psychopedie s didaktikou
WZZPESZZ - Psychopedie
WZZSPSZZ - Speciální pedagogika
XSPECZáklady speciální pedagogiky
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
YU1TRReedukace a hudba
ZPSPDPsychopedie
ZSEMISeminář k závěrečné práci
ZSPDRZáklady speciální pedagogiky
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
ZZSPRZávěrečná zkouška ze speciální pedagogik
1SPPDZáklady speciální pedagogiky
11SPPZáklady speciální pedagogiky
2SPDSpeciální pedagogika
22PDSpeciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33ASESpeciální pedagogika a edukace dospělých
33SPZáklady speciální pedagogiky
4SPPEZáklady speciální pedagogiky
4ZSPPZáklady speciální pedagogiky
44SPPZáklady speciální pedagogiky
44ZSPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6MSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6MUZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
6PPS1Psychopedie 1
6PPS2Psychopedie 2
6PSPESpeciální pedagogika
6PSPXPsychopedická praxe souvislá
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPPDSpeciálně pedagogická diagnostika
6SZZBSZZ - Psychopedie
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66PPDSpeciálně pedagogická diagnostika
66PP1Psychopedie 1
66PP2Psychopedie 2
66PSXPsychopedická praxe souvislá
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPAEdukace dospělých se speciál. potřebami
66SZBSZZ - Psychopedie
66UZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7MEDPMetodologie diplomových prací
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPDGSpeciálně pedagogická diagnostika
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SZZLSZZ - Logopedie
7SZZPSZZ - Psychopedie
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77PDGSpeciálně pedagogická diagnostika
77POXPrůběžná praxe specializační
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77ZSSDidaktika základní školy speciální
77ZZLSZZ - Logopedie
77ZZPSZZ - Psychopedie
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88BHJObhajoba diplomové práce
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
9DSPGMultidimenzion. pojetí speciálněped. di.
9PEDCPedagogická činnost
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
OFT1POftalmopedie
OFT2POftalmopedie
PAT1PPatopsychologie
PAT2PPatopsychologie
PAT3PPatopsychologie
PSSO1Psychopedie, somatopedie
PSYSOPsychopedie, somatopedie
PSY1PPsychopedie 1
PSY2PPsychopedie 2
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SOM1PSomatopedie
SOM2PSomatopedie
SORP2Sociologie rodiny a mládeže
SOR1PSociologie rodiny a mládeže
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
UOSPÚvod do obecné a srovnávací pedagogiky
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Daněk AloisRozvoj hudebních aktivit v Dětském domově Klánovice inspirovaný programem El Sistemadisertační 2019 
Mazurek JiříCíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidisertační 2017 
Adámková AnetaInkluzivní vzdělávání a asistenti pedagogadiplomová 2022 
Febrová TerezaVzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánídiplomová 2022 
Sikorová EvaSpeciálně pedagogické intervence v edukaci žáků s mentálním postiženímdiplomová 2022 
Stříbrná VeronikaSpeciálněpedagogické intervence u žáků v základní školediplomová 2022 
Haberhauerová BarboraPřípadová studie jedince s dětským autismemdiplomová 2021 
Juříková DanielaSpeciálněpedagogické intervence ve vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2021 
Nováková JaroslavaOromotorika u opožděného vývoje řeči dítěte předškolního věkudiplomová 2021 
Sedlíková AlenaEdukace žáků s kombinovaným postižením v Základní škole při lázních Klimkovicediplomová 2021 
Vokáčová HanaÚroveň sebeobslužných činností u osob s mentálním postiženímdiplomová 2021 
Kozelská MichaelaExpresivní terapie-muzikoterapie a rozvoj žáků s mentálním postiženímdiplomová 2020 
Lehnertová KateřinaRozvoj žáků se středně těžkým mentálním postižením v hudební a výtvarné výchovědiplomová 2020 
Pšenicová LuciePodpůrná opatření u žáků s mentálním postižením v základní škole a v základní škole speciálnídiplomová 2020 
Szurmanová SimonaSpeciálněpedagogická diagnostika z hlediska školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagogadiplomová 2020 
Vaňková KarolínaRozvoj dětí s kombinovaným postižením v základní škole speciálnídiplomová 2020 
Debefová AnetaVzdělávání žáků s těžším mentálním postiženímdiplomová 2019 
Adámková AnetaHudebně pohybová výchova v ZŠ speciálnídiplomová 2018 
Raiskubová VendulaRozvoj dětí s těžkým mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciálnídiplomová 2018 
Sochacká VeronikaVyužití muzikoterapie v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Baštrnáková KarolínaBariéry inkluze a současné vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Febrová TerezaRozvoj dětí s kombinovaným postižením v ZŠ speciálnídiplomová 2017 
Křimská PavlaVýchovné problémy dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Novák JiříInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Pašková ZuzanaDobrovolnictví jako fenomén současné dobydiplomová 2017 
Prudká AdélaChráněná pracovní místa pro osoby s mentálním postiženímdiplomová 2016 
Blaschová MarkétaKvalita života a ucelená rehabilitace osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Bosáková AdélaIndividuální integrace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Huvarová VendulaVýznam hudební výchovy pro žáky se středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2015 
Macurová LudmilaVzdělávání žáků s mentálním postižením na středních školáchdiplomová 2015 
Palová KateřinaKvalita života seniorů v domově se zvláštním režimemdiplomová 2015 
Platková LuciePodmínky vzdělávání v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Šodková JanaKomplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálníchdiplomová 2015 
Botková AlžbětaOsvojování akademických dovedností žáky s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Holubová EvaIntegrace dětí s autismem do základní školydiplomová 2014 
Kaštovská VeronikaPříprava učitelů pro práci s žáky s mentálním postižením v Kenidiplomová 2014 
Lindovská PetraSpeciálně pedagogická diagnostika dětí s odkladem školní docházkydiplomová 2014 
Rašková AliceAlternativy v edukaci osob s těžším mentálním postiženímdiplomová 2014 
Strejčková EvaVýznam arteterapie v rozvoji osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2014 
Synková ZuzanaErgoterapie ve stacionáři u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2014 
Blažíčková BarboraMísto alternativních zařízení v ucelené rehabilitacidiplomová 2013 
Chutná LucieVýchovně vzdělávací strategie v mateřské škole u dětí s poruchou autistického spektradiplomová 2013 
Flachsová VěraŠkolní zralost dětí s vícečetným postižením.diplomová 2013 
Holásková LenkaEstetická výchova v základních školách speciálníchdiplomová 2013 
Jelínková VeronikaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2013 
Juráňová ŠárkaSpeciálně pedagogické terapie u dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Kokrdová NikolaVliv transformace sociálních služeb na život osob s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Rychlá PavlaVýznam terapií pro edukaci žáků s těžším mentálním postiženímdiplomová 2013 
Stanieková AnetaŠkolní zralost dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Fojtů PavlaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2012 
Lažková ZuzanaVyužívání snoezelenu v bazální stimulacidiplomová 2012 
Satolová KateřinaKvalita života osob s mentálním postižením.diplomová 2012 
Spurná ŠárkaRozvoj dětí s kombinovaným postižením s mentální retardacídiplomová 2012 
Diatka LukášAlternativní formy vzdělání osob s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2011 
Hegerová PetraIndividuální vzdělávací plán žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠdiplomová 2011 
Jarošová LenkaVýznam asistenčních psů v integraci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Kohoutová BlankaAlternativní vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Matoušková JanaRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s mentálním postižením v odborném učilištidiplomová 2011 
Siudová EditaRozvoj dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2011 
Stranevová RenataRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Zinglar MarekRozvoj osob s mentálním postižením ve vybraných terapiíchdiplomová 2011 
Birtková HanaSpeciálně pedagogické terapie v edukaci osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Blažková DagmarDěti s lehkým mentálním postižením v dětském diagnostickém ústavudiplomová 2010 
Fiedlerová MichaelaEdukace žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2010 
Křesťanová ŠárkaMožnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Riedlová LucieMentální postižení.diplomová 2010 
Sikorová PavlaOsoby se zdravotním postižením a majoritní společnostdiplomová 2010 
Smoleňová MarcelaVzdělávací programy pro mentálně postižené.diplomová 2010 
Adamíková BohdanaKvalita života osob s postiženímdiplomová 2009 
Kiková AnnaVýznam hipoterapie v léčbě následků dětské mozkové obrnydiplomová 2009 
Jančarová MartinaVýchova a vzdělávání jedince s autistickou poruchoudiplomová 2008 
Klímová JarmilaVýchova jedince s mentálním postižením v podmínkách ústavního zařízenídiplomová 2007 
Milerová VeronikaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními potřebami na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Tomoszková MichaelaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Bambasová KarolínaKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRdiplomová 2006 
Baselová TerezaIntegrované vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebamidiplomová 2006 
Crha JakubMožnosti využití speciálních psychoterapií při resocializaci mladistvých v ústavní péčidiplomová 2006 
Pilchová KarinaVýchova mentálně retardovaných jedinců v podmínkách ústavních zařízenídiplomová 2006 
Slaběňák JiříVaribialita ve výchově osob s autistickým spektrem poruchdiplomová 2006 
Chvatíková MartinaIntegrované vzdělávání tělesně postižených žáků v základní školediplomová 2005 
Dundálková TerezaRozvoj dětí s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2022 
Pernikářová EliškaVyužití hudebněvýchovných činností v rozvoji dětí s těžším mentálním postiženímbakalářská 2022 
Boleslavská MartinaDostupnost sociálních služeb pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2021 
Čmaradová AndreaZaměstnávání osob s mentálním postiženímbakalářská 2021 
Heczková SoňaBariéry inkluzivního vzdělávání a asistenti pedagogabakalářská 2021 
Kullová KatarínaVyužitie muzikoterapeutických prvkov u detí s mentálným postihnutím v predškolskom vekubakalářská 2021 
Prášilová MichaelaRodinné prostředí a dítě s mentálním postiženímbakalářská 2021 
Frýdová MartinaVzdělávání žáka s Downovým syndromem v běžné základní školebakalářská 2020 
Kaleta MartinVzdělávání žáků s kombinovaným postižením v praktické škole.bakalářská 2020 
Kohutová BarboraRozvoj jedince s dětským autismem v předškolním věkubakalářská 2020 
Lukačovičová DanielaRozvoj grafomotoriky u žiakov s autizmombakalářská 2020 
Neumannová JitkaInkluze žákyně s lehkým mentálním postižením do běžné ZŠbakalářská 2020 
Porubská AnetaŠkolní úspěšnost žáků-dvojčat na druhém stupni ZŠbakalářská 2020 
Stříbrná VeronikaVýznam expresivních terapií pro rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2020 
Šišková DenisaVýznam arteterapie pro rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2020 
Holušová BarboraČinnosti speciálního pedagoga v základní školebakalářská 2019 
Jarombeková DominikaVyužití arteterapie v základní škole speciálníbakalářská 2019 
Kubicová MonikaVzdělávání žáků s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2019 
Plavecká MonikaPodpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní školebakalářská 2019 
Slováková MarkétaVzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením z pohledu asistenta pedagogabakalářská 2019 
Ziková VěraIntegrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školáchbakalářská 2019 
Barta ZbyněkMuzikoterapie u dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Hromádková AnnaMuzikoterapie u dětí s koktavostí v předškolním věkubakalářská 2018 
Pšenicová LucieRámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Ševčíková MartinaIntervence speciálního pedagoga v edukaci žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠbakalářská 2018 
Jadrníčková IvaSpeciálně pedagogická podpora v běžných školáchbakalářská 2017 
Polehlová KristýnaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Tomaniecová DarjaRealita inkluzívního vzdělávání v ČRbakalářská 2017 
Vrablová VěraDospělost osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Adámková AnetaRozvoj motoriky dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postiženímbakalářská 2016 
Krchová DanielaPráce osob s mentálním postižením v sociálně terapeutické dílněbakalářská 2016 
Raiskubová VendulaVolný čas klientů s mentálním postižením v Domově Horizontbakalářská 2016 
Rožková MichaelaErgoterapie v sociálních zařízeních pro mladé dospělé s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Sikorová EvaVýchova dětí s těžším mentálním postiženímbakalářská 2016 
Vašková BeataHudebně pohybová výchova u žáků s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Bieleszová DominikaPracovní výchova jako terapie pro žáky s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Juroková IvetaSociálně terapeutické dílny v životě lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Křimská PavlaVýchovné problémy u dětí se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Matějová HanaArteterapie a muzikoterapie u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Olšaníková MonikaUcelená rehabilitace jako ukazatel kvality života rodin s dítětem s kombinovaným postiženímbakalářská 2015 
Šamaj AlešVyučovací hodina v rámci inkluzivního vzděláváníbakalářská 2015 
Adoltová LenkaUplatnění arteterapie v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Mikošková LenkaMladá dospělost osob s Downovým syndromembakalářská 2014 
Prudká AdélaKvalita života osob s mentálním postižením v chráněném bydleníbakalářská 2014 
Stiborová TerezaSpecifika edukace v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Šmahlíková KateřinaDidaktická hra pro děti s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2014 
Blaschová MarkétaDítě s kombinovaným postižením a ucelená rehabilitacebakalářská 2013 
Chudějová VeronikaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Debefová AnetaŠkolní zralost dětí s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Macurová LudmilaZaměstnávání osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Palová KateřinaVzdělávání žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Platková LucieVzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Leškaničová NelaLidé s mentálním postižením a volební právobakalářská 2012 
Novotná DanielaPostoje veřejnosti k osobám s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Rašková AliceVzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v základní škole speciálníbakalářská 2012 
Slaná MiladaUcelená rehabilitace a jedinci s mentálním postižením v ČRbakalářská 2012 
Stáňová JanaUplatnění alternativních metod ve vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2012 
Synková ZuzanaRozvoj dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2012 
Berková DarinaVýchova dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2011 
Daníšková ZdenkaRozvoj osob se středně těžkou mentální retardací prostřednictvím muzikoterapiebakalářská 2011 
Eisenhammerová BarboraPartnerství jako součást socializace osob s mentálním postiženímbakalářská 2011 
Kaštovská VeronikaVzdělávání žáků s mentálním postižením v Keni a České republicebakalářská 2011 
Koželuhová MarkétaMožnosti rozvoje osob s mentálním postižením v rehabilitačních třídách prostřednictvím výtvarných činnostíbakalářská 2011 
Strejčková EvaRozvoj osob s mentálním postižením prostřednictvím arteterapie.bakalářská 2011 
Blažíčková BarboraUcelená rehabilitace a alternativní zařízení.bakalářská 2010 
Holásková LenkaEstetická výchova žáků s mentálním postižením.bakalářská 2010 
Kurková Rendulová HanaEdukace žáků s autistickým spektrem poruch.bakalářská 2010 
Lažková ZuzanaKoncept bazální stimulace v péči o žáky s kombinovaným postiženímbakalářská 2010 
Lukačková SvětlaRozvoj dětí s kombinovaným postižením.bakalářská 2010 
Mikolášová XenieVyužití alternativní a augmentativní komunikace u osob s těžším mentálním postižením.bakalářská 2010 


Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2017 - 12/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u Vševěda - dramaterapie
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2005 - 5/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub