Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
činnost: psychopedie, kombinované vady
e-mail:
telefon: 553 46 2670
Bártová Petra, MUDr., Ph.D.
činnost: neurologie
e-mail:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: surdopedie, základy speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:
telefon:
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: oftalmopedie, základy speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 2674
Klugová Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2729
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Kunzová Kateřina, Mgr.
činnost: logopedie, základy speciální pedagogiky
e-mail:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc.
činnost: obor a činnost: vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie
e-mail:
telefon: 553 46 2672
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Medřická Hana, MUDr.
činnost: dětská neurologie
e-mail:
telefon: 597 373 612
Návratová Kamila, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr.
činnost: oftalmopedie, speciálně pedagogická diagnostika, integrativní aspekty speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 2729
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: pediatrie
e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
činnost: somatopedie, základy speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 2671
Swierkoszová Jana, PhDr.
činnost: specifické vývojové poruchy učení a chování, pedagogicko psychologické poradenství a terapie, speciálně pedagogická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr.
činnost: kardiovaskulární
e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vašků Vladimír
referent katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 2668