Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Iva Klugová


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 524, budova SA
funkce:
obor činnosti:
specifické poruchy učení a chování, logopedie, logopedická intervence, speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Renata Kovářová, Iva Klugová, Helena Chlebcová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Aghová Karolína
Možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ speciální Nový Jičín
diplomová
Popelková Lucie
Logopedická péče o děti se symptomatickými poruchami řeči v lázeňském zařízení
diplomová
2023
Solanská Petra
Práce s dítětem s podpůrným opatřením a odloženou školní docházkou
diplomová
2023
Tišlerová Leona
Individuální logopedická terapie u dítěte s narušenou komunikační schopností v mateřské škole
diplomová
2023
Tomančáková Zuzana
Rozvoj sluchového vnímání a fonologických schopností u předškolních dětí s vývojovou dysfázií
diplomová
2023
Bednarzová Vendula
Logopedická péče v dětském domově
diplomová
2022
Kadlíčková Radka
Úloha přípravné třídy pro školní úspěšnost romských dětí a dětí ze  sociokulturně znevýhodněného prostředí
diplomová
2022
Daňková Iveta
Čtenářské dovednosti u žáků s ADHD na ZŠ
diplomová
2021
Halatová Jana
Programy protidrogové prevence ve výchovných ústavech
diplomová
2021
Klímková Jana
Prevence specifických poruch učení v mateřské škole s využitím hudebních činností
diplomová
2021
Kubíková Anna
Problematika kyberšikany u žáků na 1. a 2. stupni základních škol
diplomová
2021
Obšilová Kateřina
Inkluzivní vzdělávání z pohledu učitelů na ZŠ
diplomová
2021
Pačutová Elena
Korektivní přístupy pedagogických pracovníků ve vyšším sekundárním vzdělávání v kontextu žáků s poruchou chování
diplomová
2021
Palacká Anna
Informovanost rodičů o syndromu ADHD
diplomová
2021
Stará Lada
Školní připravenost dětí z bilingvního prostředí na vstup do primárního vzdělávání
diplomová
2021
Onderková Petra
Hodnotové orientace žáků majoritní společnosti a sociálně vyloučených romských žáků 2. stupně základních škol
diplomová
2020
Pokorná Nikol
Žák s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání
diplomová
2020
Zubrová Kristýna
Připravenost pedagogů v mateřských školách na problémové situace s dětmi s ADHD a Aspergerovým syndromem ve Valašském Meziříčí
bakalářská
2024
Maďová Eliška
Speciálně pedagogické přístupy k dětem s etopedickými problémy v dětském domově
bakalářská
2023
Vašutová Jana
Odklad školní docházky u dětí ve venkovských mateřských školách
bakalářská
2023
Havlásková Lenka
Podpora žáka s ADHD na prvním stupni základní školy
bakalářská
2022
Kejdanová Daniela
Specifika předškolní přípravy dítěte s poruchou ADHD na Frýdecko-Místecku
bakalářská
2022
Lazecká Romana
Logopedická prevence ve školní družině
bakalářská
2022
Palkovská Alena
Inkluze předškolního dítěte s ADHD syndromem a Aspergerovým syndromem
bakalářská
2022
Sedláková Eva
Feuersteinovo Instrumentální obohacování ve vzdělávání romských žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
bakalářská
2022
Seidlerová Kristýna
Leváctví a diagnostika laterality v mateřských školách na Ostravsku
bakalářská
2022
Silná Markéta
Logopedická intervence u osob po ischemické cévní mozkové příhodě
bakalářská
2022
Stuchlíková Táňa
Role asistenta pedagoga při rozvoji jemné motoriky u dětí s ADHD
bakalářská
2022
Šindlářová Martina
Rizika specifických poruch učení u levorukých dětí předškolního věku
bakalářská
2022
Večerková Alice
Stimulace rozvoje řeči u dětí v předškolním věku
bakalářská
2022
Bystroňová Valerie
Faktory ovlivňující vznik drogové závislosti mladistvých
bakalářská
2021
Červenková Veronika
Začlenění dítěte s Aspergerovým syndromem do dětské skupiny
bakalářská
2021
Kalužová Natálie
Plán logopedické prevence u dětí předškolního věku v mateřské škole na Opavsku
bakalářská
2021
Krejčí Eliška
Rozdíly v předškolní přípravě v mateřské škole u dětí s pravostrannou a levostrannou lateralitou
bakalářská
2021
Křivánková Věra
Komunikační schopnosti předškoních dětí z pohledu pedagoga na Bruntálsku.
bakalářská
2021
Liberdová Monika
Volnočasové aktivity jako prevence rizikového chování dětí předškolního věku
bakalářská
2021
Lubeníková Lenka
Inkluzivní vzdělávání romských dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole
bakalářská
2021
Popelková Lucie
Logopedická péče o děti s narušenou komunikační schopností v běžné MŠ v Ostravě-Jih
bakalářská
2021
Salvová Eva
Vzdělávání dítěte s diagnózou Rettův syndrom v běžné mateřské škole
bakalářská
2021
Solanská Petra
Začlenění dětí z cizojazyčného prostředí do běžné mateřské školy
bakalářská
2021
Sulanová Jitka
Leváctví u dětí předškolního věku
bakalářská
2021
Sýkora Daniel
Výchova a vzdělávání jedince s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
bakalářská
2021
Špinlerová Barbora
Speciálně-pedagogické přístupy pracovníků v diagnostickém ústavu
bakalářská
2021
Štensová Kateřina
Inkluze dětí s jiným mateřským jazykem do běžné MŠ na Ostravsku
bakalářská
2021
Vašek Miroslav
Přístupy k výuce české mluvnice u žáků se specifickou poruchou chování na 2. stupni ZŠ
bakalářská
2021
Bláhová Markéta
Úroveň informovanosti učitelek MŠ o diagnóze ADHD a práce s těmito dětmi.
bakalářská
2020
Hankusová Tereza
Prevence rizikových projevů chování u dětí předškolního věku
bakalářská
2020
Hrankayová Lucie
Prevence SPU v předškolním věku
bakalářská
2020
Paprskářová Lucie
Využití metod alternativní a augmentativní komunikace při vzdělávání žáků s mentálním postižením
bakalářská
2020
Pokorná Veronika
Specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině
bakalářská
2020
Velartová Martina
Vadné držení těla u dětí s ADHD syndromem
bakalářská
2020
Zárubová Lenka
Komparace klimatu inkluzivních a neinkluzivních tříd
bakalářská
2020
Janošová Markéta
Dítě s poruchou autistického spektra v běžné MŠ
bakalářská
2019
Labajová Ráchel
Kvalita předškolního bilingvního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.
bakalářská
2019
Potočková Daniela
Grafomotorické návyky dětí předškolního věku v edukačním procesu
bakalářská
2019
Šindlerová Markéta
Rozdíly mezi děvčaty a chlapci v připravenosti na základní vzdělávání v mikroregionu jižní Valašsko
bakalářská
2019
Babičová Karolína
Rozdíly v přístupech pedagogů k nadaným dětem v mateřské škole
bakalářská
2017
Zavadilová Aneta
Děti v mateřské škole s odloženou povinnou školní docházkou
bakalářská
2017
Zogatová Sára
Vady řeči u dětí s odloženou školní docházkou
bakalářská
2017
Kaletová Vladimíra
Rodičovská nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školách
bakalářská
2014
Kuchařová Petra
Práce učitele s nadanými dětmi a žáky v mateřských školách a v základních školách
bakalářská
2014
Strakošová Petra
Pedagogická nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školách
bakalářská
2014
Černínová Petra
Práce s nadaným žákem v 1. třídě základní školy
bakalářská
2013
Juhászová Radka
Metody a formy práce s nadanými dětmi v mateřských školách
bakalářská
2013Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub