Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Renata Kovářová


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 526, budova SA
funkce:garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
obor činnosti:specifické poruchy učení a chování, nadání, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2669
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivním vzdělávání
Renata Kovářová, Iva Klugová, Helena Chlebcová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza jazykových kompetencí studentů se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Renata Kovářová, Helena Chlebcová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Odborně speciálně pedagogický diskurs k otázkám diagnostického schématu žáků s dvojí výjimečností
Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2022, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Academic Failure In Czech Higher Education And Some Key Research Aspects
Martin Kaleja, Renata Kovářová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Pracovní skupina AS3SP
Renata Kovářová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Pracovní skupina k funkční diagnostice studentů se specifickými poruchami učení - vedoucí skupiny
Renata Kovářová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společné vzdělávání z pohledu rodičů žáků
Renata Kovářová, Igor Hampl
Rok: 2021
stať ve sborníku

Systém podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě
Renata Kovářová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Metodika práce s žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivním vzdělávání
Renata Kovářová, Iva Klugová, Helena Chlebcová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příklady dobré praxe - Inkluzivní vzdělávání žáků s dvojí výjimečností
Renata Kovářová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Příklady dobré praxe - Metodika práce s žáky s dvojí výjimečností (ADHD)
Renata Kovářová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Specifické poruchy učení ve školní praxi
Renata Kovářová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Comenius University
Renata Kovářová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k dětem a žákům s riziky specifických poruch učení
Renata Kovářová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Kristianstad University
Renata Kovářová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přístupnost vysokých škol v České republice pro studenty se specifickými potřebami
Renata Kovářová
Rok: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
článek v odborném periodiku

TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH
Danuše Sztablová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, David Březovjak, Jiří Rozehnal, Zdeňka Jančíková, Maria Kocór, Martin Konečný, Jan Kratochvíl, Tereza Martínková, Iveta Stehlíková Bassyová, Pavlína Vojkovská, Eva Vondráková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Učíme nadané žáky III
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

The Conception of Giftedness - Terminology
Renata Kovářová
Rok: 2015, EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize

Universidad de Castilla-La Mancha
Renata Kovářová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kaposvár University
Renata Kovářová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Karadeniz Technical University
Renata Kovářová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Studenci ze specjalnymipotrzebami w szkolnictwie wyzszym w Republice Czeskiej
Renata Kovářová
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava
Renata Kovářová
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Učíme nadané žáky II
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Jan Veřmiřovský, Pavel Konečný, Ivana Marková, Libor Jedlička ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Workshop s partnery VCEEP
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Pavel Konečný, Libor Jedlička, Jan Veřmiřovský ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Renata Kovářová, Igor Hampl, Helena Mravcová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Nadaný žák v kontextu doby
Renata Kovářová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické poruchy učení ve školní praxi
Renata Kovářová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ankara University
Renata Kovářová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Dowsiadczenia w zakresie edukacji wybitnie zdolnych uczniów w czeskich szkolach podstawowych
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Educational Opportunities for Students with Special Needs at Universities in the Czech Republic Focused on Ostrava University
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gifted Pupils in The Czech Republic
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace nadaného žáka - proč tak pozdě?
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ksztalcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Renata Kovářová
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... další autoři
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Nadání v současném českém školství
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
Igor Hampl, Renata Kovářová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Učíme nadané žáky
Renata Kovářová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

University of Tartu
Renata Kovářová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vzdělávání nadaných žáků
Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žák se specifickými poruchami učení na střední škole
Jana Swierkoszová, Renata Kovářová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Faktory rozvoje kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém rámci
Renata Kovářová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Mezinárodní konference
Iva Klugová, Renata Kovářová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaný žák s dyslexií
Renata Kovářová, Petr Franiok, Lenka Heczková, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Poradenské služby na základní škole v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Rozvoj potenciálu nadaného jedince v základní a střední škole
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seznámení s projektem a představení systému práce v Prima škole
Iva Klugová, Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití Snoezelenu u žáků s ADHD
Renata Kovářová, Kateřina Janků
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v českých základních školách
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žáci s tělesným postižením v uměleckém vzdělávání
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni základní školy
Renata Kovářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ
Renata Kovářová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... další autoři
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

Opodstatněnost zařazení výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním a dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením
Renata Kovářová
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize

Poradenské služby v základních školách v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešově
Renata Kovářová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

The education in the Czech Republic focused on the field of Special Education
Renata Kovářová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků ralizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků realizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problematika specifikcých poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol - inovace textu
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu reedukace
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Renata Kovářová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integracia uczniówzespecyficznymi zaburzeniami uczenia sie
Renata Kovářová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika dětí ohrožených specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Kateřina Janků, Renata Kovářová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga
Renata Kovářová, Kateřina Janků
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Inovační postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kooperace učitele s asistentem pedagoga
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Logopedická prevence v předškolním věku
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nadané dítě na základní škole
Renata Kovářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nadaní z pohledu speciálního pedagoga
Renata Kovářová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Odklad povinné školní docházky - pomoc nebo brzda
Renata Kovářová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda (in Školská pripravenosť detí)
Renata Kovářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Kateřina Vitásková, Renata Kovářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s hyperaktivním dítětem v MŠ jako profylaxe neúspěchu v základní škole
Renata Kovářová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Komenského, Bratislava, PdF, kat. SPG
Renata Kovářová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Education of children with specific learning difficulties
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partnerství rodičů a učitelů při integraci žáků se speciálními potřebami do školy
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Problematika integrace u dětí se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika specifických poruch učení u žáků základních škol a studentů středních škol
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika edukace žáků s tělesným postižením
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Výstup SVPU u žáků základních škol obvodu Ostrava 1 v říjnu 2002
Renata Kovářová
Rok: 2004
stať ve sborníku

5% nebo 11%? A co dál?
Renata Kovářová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diagnostik specialista pro studenty se specifickými poruchami učení - Centrum Pyramida
Renata Kovářová
Rok:
ediční a redakční práce

Metodik Centra Pyramida
Renata Kovářová
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
ASPECSpeciální pedagogika
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DTSPRDiagnost. a terapie specif.poruch učení
E-S4AMODUL S4A - School4All
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
KSPUÚvod do specifických poruch učení
KSRSPReedukace specifických poruch učení
KSSZZSeminář k SZZ
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PXPORPraxe poradenská
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SNDYSSpecifické poruchy učení
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNNADVzdělávání nadaných
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRPUReedukace specifických poruch učení
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPUDiagnostika a terapie SPU
SNSSLSociální a školská legislativa
SNVNAVzdělávání nadaných
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPOMRSociálně právní ochrana mládeže
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
SPU1RSpecifické poruchy učení I
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SRSPUReedukace specifických poruch učení 1
SRSP1Reedukace specifických poruch učení 1
SRSP2Reedukace specifických poruch učení 2
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSPUÚvod do specifických poruch učení
SZZSDSZZ - Specifické poruchy učení s didakt.
TPUCHTerapie poruch učení, chování
WNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNDYSSpecifické poruchy učení
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNNADVzdělávání nadaných
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRPUReedukace specifických poruch učení
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPUDiagnostika a terapie SPU
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSSLSociální a školská legislativa
WNVNAVzdělávání nadaných
WZZSDSZZ - Specifické poruchy učení s didakt.
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
1SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
1VNADVzdělávaní nadaných
1ZSPPSpeciálně pedagogické poradenství
1ZVZNVzdělávaní nadaných
11SPDSpeciálně pedagogické poradenství
11VNAVzdělávaní nadaných
11ZSPSpeciálně pedagogické poradenství
11ZVNVzdělávaní nadaných
3PSPUSpecifické poruchy učení a chování
4SPPUSpecifické poruchy učení
4ZSPUSpecifické poruchy učení
44SPUSpecifické poruchy učení
44ZPUSpecifické poruchy učení
5PUNSpecifické poruchy učení a chování
55PENSpeciální pedagogika
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
6ASPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
6ASPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
6SZZASZZ - Speciální pedagogika
6SZZLSZZ - Logopedie
6ZSPUZáklady specifických poruch učení
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66GPXLogopedická praxe souvislá
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
66SPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
66SPUZáklady specifických poruch učení
66SPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
66SZASZZ - Speciální pedagogika
66SZLSZZ - Logopedie
7ENADEdukace nadaných
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PRUXReedukace specifických poruch učení
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SSLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
7SSPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
7SZZASZZ - Speciální pedagogika
7SZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77NADEdukace nadaných
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77PPPSpeciálně pedagogické poradenství
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77RUXReedukace specifických poruch učení
77SLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
77SPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
77ZZASZZ - Speciální pedagogika
77ZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8SPUNSpecifické poruchy učení a chování
88EN1Speciální pedagogika 1
88EN2Speciální pedagogika 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PUNSpecifické poruchy učení a chování
MSPD1Pedadogická diagnostika dět. vývoje 1
MSPD2Pedagogická diagnostika dět. vývoje 2
PORUCSpec. poruchy uč. a chov., nadaní žáci
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
PRXPSSpec. ped praxe průběžná z povinné spec
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SPECPZáklady spec. ped., školní obtíže v uč.
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
ZSPPDZáklady speciální pedagogiky
ZSP1OZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


AutorNázev práceTypRok
Boučková LucieSpecifika profese školního speciálního pedagoga v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2022 
Foltýnová Nešporová ZuzanaVliv Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné základní školydiplomová 2022 
Gacíková NatálieModifikace učiva pro žáky se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Mecová KarinŽák s dyspraxií v základním vzdělávánídiplomová 2022 
Ondrová LenkaKomunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školydiplomová 2022 
Skulinová GabrielaSpolupráce školního speciálního pedagoga a školního psychologa v rámci školního poradenského pracovištědiplomová 2022 
Haberhauerová BarboraAnalýza studia vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učenídiplomová 2021 
Hromádková AnnaPodpora nadaných žáků v Moravskoslezském krajidiplomová 2021 
Hudečková KateřinaStudenti se specifickými potřebami na vysoké školediplomová 2021 
Krčková MarkétaVyužití barevných fólií při edukaci žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy.diplomová 2021 
Moravcová AdélaOdraz dyslexie v životě dospělých osobdiplomová 2021 
Nosková SandraMožnosti práce s nadanými žáky v základní školediplomová 2021 
Rzyman DorotaSPU u dětí z bilingvního prostředídiplomová 2021 
Štenclová BarboraSpecifika práce s žákem s ADHD ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Vítková LenkaInkluzivní vzdělávání nadaných žákůdiplomová 2021 
Vohralíková BarboraRealizace podpůrných opatření na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Chrástecká KateřinaPřínos asistenta pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávánídiplomová 2020 
Holková SilvieNástup Dítětě s ADHD k základnímu vzdělávánídiplomová 2020 
Kapsová LenkaPodpora nadání na území města Ostravydiplomová 2020 
Kübelová VeronikaPříprava dětí na odchod z dětského domovadiplomová 2020 
Kuběnová MartaTvorba výukových materiálů pro žáky s nadáním pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikacediplomová 2020 
Oravcová DanielaProjevy rizik SPU u dětí předškolního věkudiplomová 2020 
Svoreňová KarolínaZařazení dětí z dětského domova do běžného života.diplomová 2020 
Žižková KarolínaNázory pedagogů mateřských škol na inkluzívní vzdělávánídiplomová 2020 
Gajdošová JaroslavaPedagogická diagnostika specifických poruch učení u žáků 1. ročníkudiplomová 2019 
Haberhauerová BarboraAnalýza domácí přípravy žáka se SPU na střední školediplomová 2019 
Havelková DagmarProblematika školní zralosti a její posuzovánídiplomová 2019 
Novotná JanaRozvoj kreativního myšlení u nadaného žákadiplomová 2019 
Šatranová DanaZápis dětí do 1. třídy ZŠ a jeho diagnostický významdiplomová 2019 
Šatranová DanaRizikové faktory školní neúspěšnosti na ZŠdiplomová 2019 
Topiarzová MáriaŽák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupnědiplomová 2019 
Vašinová IvanaRozvoj čtenářských kompetencí u žáků s dyslexií na 1. stupni základní školydiplomová 2019 
Vítková KristýnaPodpora studentů se specifickými potřebami na vysokých školáchdiplomová 2019 
Zarembová NikolaStruktura podpůrných opatření u žáků se SPUdiplomová 2019 
Carbolová LucieŽák se syndromem ADHD na 1. stupni ZŠ očima učitelediplomová 2018 
Konečná PetraVhodnost výběru písma u dětí s dysgrafiídiplomová 2018 
Kübelová VeronikaAnalýza pregraduálního vzdělávání učitelských oborů ve vztahu ke společnému vzdělávánídiplomová 2018 
Lukasová BarboraProblémové chování u žáka s mimořádným nadánímdiplomová 2018 
Süssová GabrielaAnalýza vybraných aspektů podporujících společné vzdělávání na základních školách v Jihomoravském krajidiplomová 2018 
Svoreňová KarolínaAnalýza vybraných aspektů podporujících společné vzdělávání v základních školách Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Dětská JanaSpecifické poruchy učení a dospělostdiplomová 2017 
Fabíková TerezaNázory veřejnosti na specifické poruchy učenídiplomová 2017 
Frechová BarboraSebepojetí u žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2017 
Glogovská HanaKomparace informovanosti učitelů 1.stupně základní školy v problematice specifických poruch učení a vývojové dysfáziediplomová 2017 
Hrbáčová VeronikaSpecifické poruchy učení v současném školstvídiplomová 2017 
Kutajová JanaSpecifické poruchy učení od diagnostiky po reedukacidiplomová 2017 
Martinková ZdeňkaRole pedagoga a rodiče v procesu reedukace specifických poruch učenídiplomová 2017 
Mikošková LenkaMožnosti reedukace specifických poruch učení prostřednictvím instrumentálního obohacenídiplomová 2017 
Olšáková KristýnaSpeciální pedagog v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocdiplomová 2017 
Poledniková DorotaNadaný žák s dvojí výjimečností na základní školediplomová 2017 
Skulinová GabrielaNadaný žák s dvojí výjimečností na střední školediplomová 2017 
Vandová JanaSpecifické poruchy učení z pohledu rodiče žákadiplomová 2017 
Bílská TerezaJazykové kompetence u žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Galiová MartinaDítě s postižením v náhradní rodinné výchovědiplomová 2016 
Hrubá LuciePohled učitelů základních škol na pozici asistenta pedagogadiplomová 2016 
Hubeňáková KateřinaIntegrované dítě v procesu edukacediplomová 2016 
Kačmarčíková IvanaPodpora žáků se specifickými poruchami učení při profesním poradenstvídiplomová 2016 
Kleiblová KláraSpecifické poruchy učení z pohledu veřejnostidiplomová 2016 
Klučarová AlexandraPoruchy chování u žáka se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Kratochvílová RadkaPřístup učitelů k žákům s ADHD na 1. stupni základní školydiplomová 2016 
Kudláčová JanaVliv reedukace SPU na úspěšnost žákadiplomová 2016 
Maňáková JanaPříprava učitelů na vzdělávání dětí předškolního věku s rizikem vzniku specifických poruch učenídiplomová 2016 
Mrtýnková KateřinaVývoj přístupů k edukaci nadaných žáků v České republice za posledních 20 let.diplomová 2016 
Polívková PetraPedagog nadaného žáka na základní škole a gymnáziudiplomová 2016 
Smolková PavlínaSebepojetí žáka se specifickými poruchami učení při přechodu ze základní na střední školudiplomová 2016 
Stiborová TerezaIntegrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školydiplomová 2016 
Daňková IvanaRozvoj sluchového a zrakového vnímání u žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Endrychová KristýnaSourozenecké vztahy v rodině s dítětem s ADHDdiplomová 2015 
Hatriková GabrielaKomplexní rehabilitační péče u žáků s tělesným a kombinovaným postižením v základní škole speciální.diplomová 2015 
Šípová KateřinaMožnosti využití snoezelenu při práci s žáky s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2015 
Galušková AndreaParticipace rodičů na integrovaném vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Labounková VeronikaSpecifické poruchy učení očima žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2014 
Malantová AndreaStudent s SPU na vysoké školediplomová 2014 
Rajčanová PavlínaPříprava učitele pro práci s nadaným žákemdiplomová 2014 
Svobodová AlenaProjektové učení - rozvoj myšlení a tvořivostidiplomová 2014 
Vaňková SimonaPodpora kreativního myšlení u nadaného žákadiplomová 2014 
Holubová IrenaPráce s dětmi s rizikem specifických poruch učení (10.10.2011)diplomová 2013 
Mertlová PavlaPříprava učitelů na vzdělávání mimořádně nadaných žákůdiplomová 2013 
Morysová IvetaŽák se specifickými poruchami učení na střední školediplomová 2013 
Opletalová PetraDítě s dvojí výjimečností v procesu výchovy a vzdělávánídiplomová 2013 
Paszová JanaStudent se specifickými potřebami v terciárním vzdělávánídiplomová 2013 
Třísková PavlaRozvoj čtenářství u žáků se specifickými poruchami učení na základní školediplomová 2013 
Václavíková ErikaSoubor pracovních listů pro nadaného žáka - vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět"diplomová 2013 
Heczková LenkaPedagog nadaného žákadiplomová 2012 
Kožejová DanielaProblematika agresivního chování u žáků středních škol.diplomová 2012 
Krmášková EvaSpecifika komunikace u žáka se specifickými poruchami učenídiplomová 2012 
Kubíčková RenátaPříprava studentů učitelství SŠ pro práci s integrovanými žákydiplomová 2012 
Kučová BarboraDítě s dvojí výjimečností v procesu vývojediplomová 2012 
Pokorná AlenaPředškolní a počáteční školní vzdělávání nadaného dítětediplomová 2012 
Rokytová HanaAnalýza postojů učitelů k žákům s SPU na základní a střední školediplomová 2012 
Skřížalová MichaelaIdentifikace nadaného žáka na základní školediplomová 2012 
Suchánková ŽanetaNadané dítě a ADHDdiplomová 2012 
Babušáková MarcelaVýchovně-vzdělávací strategie v předškolním zařízení u žáků s dg.nízkofunkční autismusdiplomová 2011 
Bieleszová AnnaEfektivita vzdělávání dětí přípravných tříd na ZŠdiplomová 2011 
Bjačková KateřinaLegislativní opatření umožňující vzdělávání nadaných žáků v historickém kontextudiplomová 2011 
Bojdová LenkaIntegrace nadaných žáků do kolektivu vrstevníkůdiplomová 2011 
Čecháčková KateřinaSoubor pracovních listů pro nadaného žáka v JČ ve 2. ročníku ZŠdiplomová 2011 
Heimerová KateřinaPříprava studentů učitelství 1. stupně ZŠ na práci s integrovanými žákydiplomová 2011 
Hrdličková HanaKomparace reedukace SPU na základní škole a pedagogicko psychologické poradnědiplomová 2011 
Kornášová PetraSpecifika edukace nadaného žáka s SPU na základní školediplomová 2011 
Krysková MichaelaPřístupy k dětem s SPU při výuce slovní zásoby v anglickém jazyce.diplomová 2011 
Veselá RomanaUčební strategie u žáků s SPU se zaměřením na výuku čtení a psaní.diplomová 2011 
Vojtovič VáclavMetody a formy práce s žáky s SPU v cizím jazyce.diplomová 2011 
Wágnerová KateřinaRizika specifických poruch učení u dětí s ADHD v 1.třídě ZŠdiplomová 2011 
Žebráková JanaSoudobé trendy v přístupu k nadaným žákůmdiplomová 2011 
Balarin KarelAnalýza skladby žáků a jejich úspěšnosti na odborném učilišti.diplomová 2010 
Boorová NaděždaRozvoj komunikačních schopností u jedinců s autismem pomocí komunikačního systému VOKSdiplomová 2010 
Cigánová JanaVliv rodiny, školy a prostředí na pracovní návyky žáků, romských žáků OU a PrŠ na odborném výcvikudiplomová 2010 
Havlíček OndřejSpecifika práce s dětmi se specifickými poruchami učení v hodinách anglického jazykadiplomová 2010 
Hebdová LucieFunkce asistenta pedagoga v současném školstvídiplomová 2010 
Hrabcová IvetaBazální stimulace - stimulační koncept podporující komunikační a interakční vývoj jedincediplomová 2010 
Mravcová HelenaÚloha školního speciálního pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školediplomová 2010 
Pokorný MichalDítě s ADHD v náhradní rodinné péčidiplomová 2010 
Froncová KateřinaIntegrace lehce mentálně postižených do pracovního procesu v rámci města Zlínadiplomová 2009 
Hanzelková PetraEfektivita práce v rámci integrace žáků s mentálním postižením za podpory asistenta pedagogadiplomová 2009 
Honyšová VáclavaKomparace náplně reedukačních hodin na 1. a 2. stupni základní školydiplomová 2009 
Thibaudová ŠárkaMožnosti rozvoje nadání u žáků základní školydiplomová 2009 
Vacková JiřinaDvojí výjimečnost - problematika mimořádně nadaných dětí s postiženímdiplomová 2009 
Vaculová KamilaADHD a poruchy chovánídiplomová 2009 
Vařáková KateřinaMatematicky nadaný žák na základní školediplomová 2009 
Žabenská MagdaProblematika drogové závislosti a její vliv na kriminalitudiplomová 2009 
Giecková KláraNadané dítě na základní školediplomová 2008 
Hanáčková PavlínaProblematika speciálně pedagogického poradenství v současné dobědiplomová 2008 
Jalůvková PavlínaNadané dítě v základní školediplomová 2008 
Jedonková SoňaProblematika dětí se specifickými poruchami učení ve výuce cizího jazykadiplomová 2008 
Nevrlá MarkétaProces zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jako součást diagnostiky rizik specifických poruch učenídiplomová 2008 
Cesnek MichalIntegrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školediplomová 2007 
Hodečková MartinaIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Katzerová PavlaNadané děti na základní školediplomová 2007 
Kudělková LenkaPostavení dítěte se specifickými poruchami učení a jeho pozice ve třídědiplomová 2007 
Kúkolová HanaPoruchy chování u dětí s ADHDdiplomová 2007 
Orságová Petra BarbaraAutistické dítě v dnešní společnostidiplomová 2007 
Pindej MiroslavProblematika návykových látek u dětídiplomová 2007 
Sadowá BoženaPoruchy chování u dětí s ADHDdiplomová 2007 
Stopová LenkaDrogy a možnosti prevencediplomová 2007 
Urbanová LiběnaProfesní příprava mládeže s tělesným postižením na SŠ a SOUdiplomová 2007 
Vránová PavlaIntegrace tělesně postižených žáků v běžné základní školediplomová 2007 
Bylicová LucieMetody práce v hodinách jazyka českého u dětí s diagnózou specifické poruchy učenídiplomová 2006 
Čaníková ŽanetaIntegrace tělesně postižených jedinců do základní školydiplomová 2006 
Friedlová JanaIntegrace tělesně postiženého jedince na SŠdiplomová 2006 
Janíčková AndreaNázory rodičů a učitelů na integraci dítěte s mentálním postiženímdiplomová 2006 
Karpíšková BarboraŠkolní úspěšnost dětí se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy z pohledu žáků, rodičů a učitelůdiplomová 2006 
Koláčková HanaIntegrace handicapovaných dětí. Význam neziskových organizací v procesu integracediplomová 2006 
Kozelková KateřinaÚspěšnost žáků s SPU při přechodu ze ZŠ na SŠdiplomová 2006 
Lhotská IvanaVolný čas dětí a mládežediplomová 2006 
Poledníková ZuzanaPostoje učitelů TV k integraci handicapovaných žáků do tělesné výchovydiplomová 2006 
Šnerchová JanaVliv rozvodu na dítědiplomová 2006 
Cholevová KateřinaNázory rodičů a učitelů na integraci postiženého dítěte do kolektivu zdravých dětídiplomová 2005 
Kynčlová KateřinaMetody práce s hyperaktivním dítětemdiplomová 2005 
Švachová KristýnaNázory rodičů na zařazení dětí do specializovaných tříddiplomová 2005 


Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.1
Stavukončený
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub