Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Renata Kovářová


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 526, budova SA
funkce:pedagogický poradce
metodik Centra Pyramida
obor činnosti:základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2669
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
ASPECSpeciální pedagogika
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DTSPRDiagnost. a terapie specif.poruch učení
E-S4AMODUL S4A - School4All
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPORASociálně právní ochrana mládeže
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
KSPUÚvod do specifických poruch učení
KSRSPReedukace specifických poruch učení
KSSZZSeminář k SZZ
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
SNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SNDYSSpecifické poruchy učení
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNNADVzdělávání nadaných
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRPUReedukace specifických poruch učení
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPUDiagnostika a terapie SPU
SNSSLSociální a školská legislativa
SNVNAVzdělávání nadaných
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPOMRSociálně právní ochrana mládeže
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
SPU1RSpecifické poruchy učení I
SRSPUReedukace specifických poruch učení 1
SRSP1Reedukace specifických poruch učení 1
SRSP2Reedukace specifických poruch učení 2
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSPUÚvod do specifických poruch učení
TPUCHTerapie poruch učení, chování
WNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WNDYSSpecifické poruchy učení
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNNADVzdělávání nadaných
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRPUReedukace specifických poruch učení
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPUDiagnostika a terapie SPU
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSSLSociální a školská legislativa
WNVNAVzdělávání nadaných
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
1SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
1VNADVzdělávaní nadaných
1ZSPPSpeciálně pedagogické poradenství
1ZVZNVzdělávaní nadaných
11SPDSpeciálně pedagogické poradenství
11VNAVzdělávaní nadaných
11ZSPSpeciálně pedagogické poradenství
11ZVNVzdělávaní nadaných
3PSPUSpecifické poruchy učení a chování
4SPPUSpecifické poruchy učení
4ZSPUSpecifické poruchy učení
44SPUSpecifické poruchy učení
44ZPUSpecifické poruchy učení
5PUNSpecifické poruchy učení a chování
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
55PENSpeciální pedagogika
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
6ASPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
6SZZASZZ - Speciální pedagogika
6ZSPUZáklady specifických poruch učení
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
66SPUZáklady specifických poruch učení
66SPXAsistentská praxe v inkluziv. vzdělávání
66SZASZZ - Speciální pedagogika
7ENADEdukace nadaných
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PRUXReedukace specifických poruch učení
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SSLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
7SSPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
7SZZASZZ - Speciální pedagogika
7SZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77NADEdukace nadaných
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77PPPSpeciálně pedagogické poradenství
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77RUXReedukace specifických poruch učení
77SLELegislativa ve vztahu k os. se sp. potř.
77SPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
77ZZASZZ - Speciální pedagogika
77ZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8SPUNSpecifické poruchy učení a chování
88EN1Speciální pedagogika 1
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PUNSpecifické poruchy učení a chování
MSPD1Pedadogická diagnostika dět. vývoje 1
MSPD2Pedagogická diagnostika dět. vývoje 2
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
ZSP1OZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.1
Stavukončený
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub