Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Daniela Kilduff


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:
oftalmopedie, logopedie, psychopedie, SPU, SPCH, PAS, speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Rok: 2022, Polypress s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Daniela Kilduff, Mgr. Martina Paličková, Mgr. Markéta Sýkorová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Journal of Exceptional People
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Daniela Kilduff, Anna Kohutová
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Cieslarová Pavla
Vzdělávání dětí a žáků s elektivním mutismem
diplomová
2024
Křížová Blanka
Výuka čtení a psaní u žáků s dyslálií
diplomová
2024
Socha Kolibová Veronika
Vliv biofeedbacku na komunikační kompetence žáka s ADHD
diplomová
2024
Filipková Veronika
Logopedická prevence ve třídách samostatně zřízených pro děti s narušenou komunikační schopností
diplomová
2023
Gavlasová Jana
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v základní škole
diplomová
2023
Jedináková Klára
Inkluze žáka s koktavostí v základní škole
diplomová
2023
Krečmerová Petra
Komunikace zdravotních sester s osobami se zdravotním postižením
diplomová
2023
Kubesová Lenka
Komunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení v ZŠ
diplomová
2023
Mrozovská Lucie
Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ze strany školního speciálního pedagoga
diplomová
2023
Šveřepová Jana
Postoj pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání v podmínkách mateřské školy
diplomová
2023
Trybučková Anna
Inkluzivní vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií
diplomová
2023
Bambulová Kateřina
Logopedická prevence dětí v předškolním vzdělávání
diplomová
2022
Gajdová Kristýna
Analýza jazykových schopností u dětí předškolního věku s vývojovou dysfázií
diplomová
2022
Janků Denisa
Školní připravenost dětí v oblasti komunikačních kompetencí
diplomová
2022
Macková Tereza
Komunikační kompetence dětí v předškolním vzdělávání z hlediska možných rizik poruch čtení a psaní
diplomová
2022
Malinová Sabina
Možnosti využití metody Meira Schneidera u dětí s poruchami binokulárního vidění v MŠ
diplomová
2022
Matuszyńská Karolina
Prevence školní neúspěšnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku
diplomová
2022
Rýparová Denisa
Aspekty distanční výuky z důvodu pandemie u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů
diplomová
2022
Samková Adéla
Dopady distančního vzdělávání z důvodu pandemie na vzdělávací proces žáků s narušenou komunikační schopností
diplomová
2022
Smísitelová Markéta
Orientační logopedická diagnostika u dětí v předškolním vzdělávání
diplomová
2022
Bridziková Jana
Analýza efektu facilitace propriocepce a centrace kloubů na děti s poruchami učení
diplomová
2021
Huštan Radek
Retrospektivní zhodnocení zkušeností se vzděláváním v rámci školského systému z pohledu dospělých osob se zrakovým postižením
diplomová
2021
Šerá Kateřina
Zkušenosti nevidomých osob s  rodičovstvím
diplomová
2021
Valášková Ivana
Rozvoj komunikačních kompetencí žáků se zrakovým postižením v rámci primárního vzdělávání
diplomová
2021
Konečná Zuzana
Analýza způsobu realizace logopedické prevence ve Waldorfské základní a mateřské škole
diplomová
2019
Klimčíková Zita
Kompetence učitelů k prevenci narušené komunikační schopnosti v MŠ
bakalářská
2023
Růžičková Lucie
Zkušenosti s poradenstvím z pohledu rodiny dítěte se zrakovým postižením
bakalářská
2023
Čemanová Karolína
Inovativní výchovné přístupy k předškolním dětem v rámci primární logopedické prevence
bakalářská
2022
Kučaj Ondřej
Zvláštnosti ve vývoji řeči dítěte s vývojovou dysfázií
bakalářská
2022
Molková Pavlína
Využití metody Meira Schneidera u žáka s poruchou binokulárního vidění
bakalářská
2022
Pilchovská Adéla
Prevence verbalismu u dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2022
Dostálová Gabriela
Význam říkadel v předškolní logopedické prevenci
bakalářská
2021
Mrozovská Lucie
Rozvoj komunikačních kompetencí dětí se zrakovým postižením v předškolním věku
bakalářská
2021
Sobková Lucie
Motorické dovednosti žáků se zrakovým postižením v předškolním věku
bakalářská
2021
Stroupková Karolína
Dvojjazyčná česko-anglická výchova dětí
bakalářská
2021
Bednarzová Vendula
Analýza spokojenosti osob s nevidomostí s kompenzačními pomůckami
bakalářská
2020
Blinková Dominika
Spolupráce rodiny a školy při realizaci logopedické prevence
bakalářská
2020
Bogumská Adéla
Specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením v raném věku
bakalářská
2020
Čmielová Veronika
Proces začlenění vodícího psa do života osoby se zrakovým postižením
bakalářská
2020
Macková Tereza
Efektivita reedukace zraku u dítěte s poruchou binokulárního vidění
bakalářská
2020
Malinová Sabina
Možnosti využití volného času u dětí s poruchami binokulárního vidění
bakalářská
2020
Marčáková Radka
Komparace uzpůsobení prostředí mateřských škol speciálním potřebám dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2020
Rýparová Denisa
Specifika školní zralosti a připravenosti dětí se zrakovým postižením
bakalářská
2020
Samková Adéla
Používání optických pomůcek v inkluzivním vzdělávání žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2020
Šimčíková Alice
Komparace uzpůsobení prostředí základních škol speciálním potřebám žáků se zrakovým postižením
bakalářská
2020
Wankeová Darina
Specifika výchovy a vzdělávání dvouletých dětí v předškolním věku
bakalářská
2020
Bromek Claudia
Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku
bakalářská
2019
Marťáková Kateřina
Příležitosti a výzvy v práci logopedického asistenta v mateřské škole
bakalářská
2019
Zaorálková Simona
Současná nabídka her a hraček využitelných v oftalmopedii předškolního věku
bakalářská
2019
Vaňková Karolína
Kvalita začlenění žáka s mentální retardací do třídního kolektivu na 1. stupni základní školy
bakalářská
2018Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub