Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Helena Chlebcová


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Helena Chlebcová
místnost, podlaží, budova:
SA 526, budova SA
funkce:
tutorka pro 1. roč. Bc. studia, diagnostik/specialista Centra Pyramida
obor činnosti:
edukace žáků se specifickými poruchami učení a chování, didaktické aspekty školního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metody Instrumentálního obohacování
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2673
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022, Grant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Patrovská Adéla
Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním na 1. stupni ZŠ
diplomová
Andreevová Klára
Orientační diagnostika školní zralosti
diplomová
2023
Škutová Veronika
Akceptace vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností
diplomová
2023
Stýblová Klára
Žák se specifickými poruchami učení na druhém stupni základních škol
diplomová
2018
Pavelková Gabriela
Speciální pedagog jako poradenský pracovník na základní škole při zdravotnickém zařízení
diplomová
2017
Štěpaníková Marcela
Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy
diplomová
2016
Barabaschová Kristýna
Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku v mateřské škole
diplomová
2015
Francová Ivona
Podpora žáků s percepčně motorickým oslabením v počátcích školní docházky
diplomová
2015
Honyšová Lucie
Podpora žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
diplomová
2015
Kukuczková Petra
Projevy a proces diagnostiky specifických poruch učení v prvním ročníku základní školy.
diplomová
2015
Talpová Martina
Intervenční proces v práci učitele vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
diplomová
2015
Kurovcová Petra
Postoje učitelů prvního stupně základní školy k integraci
diplomová
2014
Večeřová Šárka
Dítě s riziky poruch učení v mateřské škole
diplomová
2014
Bartošová Hana
Dítě se syndromem ADHD v mateřské škole
diplomová
2013
Žvaková Kateřina
Učební strategie studentů se specifickými potřebami na vysoké škole
bakalářská
Coufalová Veronika
Formativní hodnocení žáků se specifickými poruchami učení
bakalářská
2023
Dubová Veronika
Diagnostické kompetence školního speciálního pedagoga
bakalářská
2023
Köhlerová Kateřina
Zkušenost zprostředkovaného učení jako součást pedagogické intervence ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2023
Kolísková Zdeňka
Role školního speciálního pedagoga v podpoře žáků se specifickými poruchami učení
bakalářská
2023
Petrášová Marie
Socializace nadaných žáků do školního kolektivu 1. stupně základní školy
bakalářská
2023
Puczoková Lenka
První stupeň podpůrných opatření a jeho aplikace na malotřídních základních školách
bakalářská
2023
Šenková Petra
Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se specifickými poruchami učení
bakalářská
2023
Volasová Viktória
Dítě s ADHD v mateřské škole
bakalářská
2023
Wojkowská Barbara
Rozvoj zrakového vnímání u dětí v 1. třídě základní školy
bakalářská
2023
Mičková Alena
Žák s ADHD na 1. stupni základní školy
bakalářská
2017
Pustková Pavla
Vliv institucionální péče dětského domova na dítě
bakalářská
2017
Kisielová Michaela
Analýza poradenských a metodických činností školských poradenských zařízení ve vztahu k učitelům základních škol
bakalářská
2016
Rašková Barbora
Adaptace dítěte v mateřské škole
bakalářská
2016
Balarinová Tereza
Spolupráce rodiny a školy při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
bakalářská
2014
Beerová Dagmar
ADHD u dětí předškolního věku
bakalářská
2014
Čelůstková Kateřina
Metody práce v hodině českého jazyka a literatury u žáka s projevy specifických poruch učení na druhém stupni základní školy
bakalářská
2014
Florýková Žaneta
Projevy specifických poruch učení v matematice
bakalářská
2014
Gembalová Tereza
Problematika přechodu žáků se specifickými poruchami učení z 1. stupně na 2. stupeň základní školy
bakalářská
2014
Klegová Markéta
Žák se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
bakalářská
2014
Kleiblová Klára
Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
bakalářská
2014
Králíčková Veronika
Role školního speciálního pedagoga na základní škole
bakalářská
2014
Lukášová Marcela
Možnosti vzdělávání a podpory u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole
bakalářská
2014
Moškořová Tereza
Výchova a vzdělávání dětí s ADHD
bakalářská
2014
Mrázová Petra
Přizpůsobení podmínek maturitní zkoušky u vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2014
Vandová Jana
Vzdělávání žáků s ADHD na 1. stupni základní školy
bakalářská
2014
Barabaschová Kristýna
Příčiny výukového selhávání na základní škole
bakalářská
2013
Šamalová Hana
Podpora žáků s riziky specifických poruch učení při zahájení povinné školní docházky
bakalářská
2013Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub