Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Edita Satinská


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Edita Satinská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 525, budova SA
funkce:
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
obor činnosti:
somatopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2671
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023
/n
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
ostatní
 
Edita Satinská, Jana Kožárová, Ewelina J. Konieczna
Rok: 2023, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Andrea Silberová, Edita Satinská
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Grossmanová Lucie
Využití biblioterapie jako preventivního programu ve školských zařízeních
diplomová
2024
Kavková Renáta
Tandemová výuka ve vzdělávání žáků s mentálním postižením z pohledu speciálního pedagoga
diplomová
2024
Lazecká Romana
Výchova a vzdělávání dětí s tělesným postižením
diplomová
2024
Lepíková Monika
Logopedická péče u osob po cévní mozkové příhodě v domovech pro seniory ve vybraných krajích
diplomová
2024
Ohaňka Libor
Rodinná výchova a rozvoj dítěte s mentálním postižením.
diplomová
2024
Valíková Marie
Intaktní sourozenec v rodině s dítětem s tělesným postižením
diplomová
2024
Blinková Dominika
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
diplomová
2023
Boleslavská Martina
Dítě s diabetem mellitu I. typu v předškolním vzdělávání
diplomová
2023
Bogoczová Amálie
Sebepojetí úspěšnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole
diplomová
2022
Jopčíková Sabína
Vzdelávanie dieťaťa s viacnásobným postihnutím
diplomová
2021
Veličková Kristýna
Názory spolužáků na inkludovaného žáka v rámci třídního kolektivu na prvním stupni běžných základních škol v Moravskoslezském kraji
diplomová
2021
Kubingerová Simona
Srovnání přístupu k dítěti předškolního věku diagnostikovanému diabetes mellitus I v České republice a  Austrálii
bakalářská
2024
Maráková Eliška
Působení psa na emoční stránku jedince s kombinovaným postižením
bakalářská
2024
Wiszczorová Anna
Epilepsie a její farmakologická léčba jako faktor ovlivňující kognitivní funkce a chování u dítěte předškolního věku
bakalářská
2024
Kaszová Veronika
Podpora studentů s tělesným postižením na vysokých školách v České republice
bakalářská
2023
Mrázková Tereza
Nové možnosti a přístupy v aplikaci alternativní a augmentativní komunikace
bakalářská
2023
Cutáková Michaela
Školní zralost dítěte se somatickým postižením
bakalářská
2022
Dirdová Kristýna
Vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním
bakalářská
2022
Gödrichová Petra
Přínos asistenta pedagoga v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole
bakalářská
2022
Havalová Eliška
Efektivita speciálních pomůcek při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamí
bakalářská
2022
Kavková Renáta
Rodinné prostředí jako faktor ovlivňující edukaci žáků s lehkým mentálním postižením
bakalářská
2022
Lepíková Monika
Vzdělávání a aktivizace seniorů po cévní mozkové příhodě
bakalářská
2022
Slivková Aneta
Odklad školní docházky u dětí na Opavsku
bakalářská
2022
Studeník Vroblová Michaela
Evaluace distanční výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2022
Weiss Zuzana
Možnosti pracovního uplatnění osob s tělesným postižením
bakalářská
2022
Brázdová Naděžda
Vývoj paliativní péče v ČR
bakalářská
2021
Chvostková Adéla
Možnosti volnočasových aktivit osob s tělesným postižením
bakalářská
2021
Kantorová Iva
Role pedagogického asistenta na střední škole v Ostravě
bakalářská
2021
Kubicová Michaela
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením
bakalářská
2021
Slavíková Patricie
Dítě s mentálním postižením v běžné MŠ
bakalářská
2021
Rajnochová Barbora
Analýza kvality života dítěte se speciální potřebou v pěstounské péči
bakalářská
2020Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub