Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Martin Kaleja


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 509, budova SA
funkce:vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor CŽV
obor činnosti:etopedie, sociální a společenské otázky inkluze, speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2666
e-mail:

Vzdělání

2017 – 2017
doktor habilitowany (dr hab.) - nostrifikace polským Ministerstvem pro vědu a vysoké školství (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Warszawa, Polsko
2014 – 2015
docent (doc.) - Špeciálna pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Slovensko
2012 – 2013
doktor filozofie (PhDr.) - Pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovensko
2009 – 2009
doktor filozofie (PhDr.) - Speciální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2007 – 2010
doktor (Ph.D.) - Speciální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2007 – 2009
magistr (Mgr.) - Speciální pedagogika pro učitele - Učitelství pro základní školy, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
2006 – 2007
magistr (Mgr.) - Sociální pedagogika - Pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česko
 

Další vzdělávání, kurzy

2020
Tréning mentorských zručností, 5 h., Prešovská univerzita v Prešove
2015
Diagnostika a poradenství ve speciální pedagogice, 6 h., Somatopedická společnost, o.p.s
2014
University Counselor for students with Special Educational Needs, Charles University, Czech Republic, Praha
2013
Multikulturní gramotnosti jako součást profesní vybavenosti, B17-688, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě
2011
Lektor pro oblasti diverzity a Diversity Management, 50 h., Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
2011
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, ev. č. 513/2011-8, MŠMT 3433/2008-25-31, 8 h., Institut pedagogickopsychologického poradenství, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha
2007
Nuda při češtině? Ani nápad (Inspirace pro Čj), č.o. 6000024/19510, č.k. 6195100750, MŠMT 23356/2006-25-431, 4 h, Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Psychologické aspekty výuky, (o.č. 6000000/28500, k.č. 6028500550, MŠMT 15463/2004- 25-80), Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Konflikt a jeho zvládání, os.č. 6000002/8560, k.č. 6085600550, MŠMT 1, , 6 h., Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín
2005
Agrese a agresivita u dětí a mládeže, č.o. 6, MŠMT 21 011/05-25-226, 8 h., Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
2005
Šikana jako narušení vztahů ve skupině, č.o. 6, MŠMT 21 011/05-25-226, 8 h., Národní institut pro další vzdělávání, Ostrava
2005
Education for Social Justice: A Program for Adults Training of Trainers, 30 h., International Step by Step Association, Nizozemsko
2004
Education for Social Justice: A Program for Adults, 30 h., International Step by Step Association, Nizozemsko
2003
Integrace romských dětí metodami estetické výchovy, č.o. 30113/2, MŠMT 28 196/2002-25-41, 6 h., Pedagogické centrum, Ostrava
2003
TANDEM - týmová spolurpáce učitele a asistentů pedagoga (2x3 dny), Nová škola, o.p.s.
2002
Vzdělávání bez předsudků - ANTIBIAS I. a II., 30 h., Step by Step Česká republika, Praha
2002
Vychovatel - asistent učitele pro práci v mateřských, zvláštních a základních školách, MŠMT ČR 17925/2001-25-16, Humanitas - Profes, o.p.s.
 

Zaměstnání, praxe

1. 2. 2021 – dosud
vedoucí pracoviště - Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Ostrava, Česko
1. 10. 2019 – 30. 6. 2021
profesor univerzity - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badań nad Edukacja, Czestochowa, Polsko
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
mimořádný profesor - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Czestochowa, Polsko
1. 5. 2018 – 28. 2. 2021
vedoucí pracoviště - Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Výzkumné centrum pro sociální začleňování
1. 6. 2016 – 1. 10. 2016
expert na inkluzivní vzdělávání - Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
14. 2. 2014 – 31. 8. 2015
odborný asistent - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky, Bratislava, Slovensko
1. 9. 2010 – 30. 9. 2021
odborný asistent, docent, proděkan, vedoucí pracoviště, předseda senátu -Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava, Česko
1. 9. 2009 – 30. 6. 2019
odborný asistent, docent - Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Ostrava, Česko
1. 6. 2009 – 31. 5. 2010
národní výzkumník - Open Society Fund, Great Britain
1. 1. 2007 – 31. 8. 2008
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - SOŠ AHOL, Ostrava - Vítkovice, Česko
1. 9. 2006 – 31. 8. 2009
lektor, odborný asistent - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, Česko
1. 9. 2001 – 31. 8. 2008
asistent pedagoga, učitel - Základní školy, Ostrava - Mariánské Hory, Česko
 

Odborné zaměření

speciální pedagogika, sociální a školská inkluze, edukace osob s poruchami chování a s problémovým chování, vzdělávání Romů, multikulturní výchova a vzdělávání, sociální spravedlnost, sociologie dětství, sociologie školy
poradce, konzultant, supervizor, expert, lektor, evaluátor, hodnotitel, odborný garant
projektový manažer, řešitel projektů, koordinátor, facilitátor, tvůrce vzdělávacích programů
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1. 2. 2021 – dosud
Programová rada navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1. 2. 2021 – dosud
Programová rada bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1. 2. 2021 – dosud
člen, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogického výzkumu, Česko
2021 – dosud
člen, Komise pro státní doktorskou zkoušku ve studijním programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, ČR
2021 – dosud
hodnotitel, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Slovensko
2021 – dosud
předseda, oponent, Komise pro státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (4x)
2020 – dosud
člen, Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Slovensko
2020 – dosud
člen, Advisory Board of the Roma Research Centre, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko
2020 – dosud
člen, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2020 – dosud
člen, oponent, Komise pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertační práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta (2x)
2020 – dosud
člen, Komise pro státní doktorkou zkoušku ve studijním programu Pedagogika, Dolnoszlonska Szkola Wysza, Wroclaw, Polsko (1)
2020 – 2021
předseda, Akademický senát, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – 2021
člen, Komise interní soutěže Slezské univerzity v Opavě v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě
2018 – 2021
člen, Programová rada studijního programu Pedagogika, Uniwersytet Humanictyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2018 – 2021
vedoucí pracoviště, Výzkumné centrum pro sociální začleňování, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2018 – 2020
člen Akademického senátu, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – 2020
člen habilitační komise a oponent habilitační práce ve vědním oboru Sociálna práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (2x)
2018 – 2020
člen a oponent, Komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce ve studijním programu Sociálna práca, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislave (2x)
2016 – 2021
člen, Fakultní komise pro interní soutěž projektů institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě, Česko
2016 – 2020
člen, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2016 – 2018
člen, Rada Naukova, PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Polsko
2016 – 2018
předseda, Komise interní soutěže Slezské univerzity v Opavě v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě
2016 – 2017
proděkan pro vědu a rozvoj, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2016 – 2017
tajemník, Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2015 – 2016
hodnotil projektů, Fullbrighttova komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
2015 – 2016
fakultní koordinátor projektů, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Česko
2014 – 2019
člen, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogického výzkumu, Česko
2014 – 2015
člen, oponent, Komise pro státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce ve studijním programu Špeciálna pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (2x)
2010 – 2015
hodnotitel projektů, Fond rozvoje vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
 

Ocenění

Cena děkana Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě za dlouholetou spolupráci a zásluhy o rozvoj fakulty
Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za disertační práci ve studijní programu Speciální pedagogika, studijním oboru Speciální pedagogika
Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za diplomovou práci ve studijní programu Pedagogika, studijním oboru Sociální pedagogika
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2022 – dosud
člen, Monitorovací výbor OP JAK, MŠMT ČR, Praha, Česko
7/2021 – dosud
člen, Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
7/2021 – dosud
člen, Expertná pracovná skupina pre prípravu podporných opatrení na úrovni bežnej pedagogickej činnosti, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
2021 – 2021
hodnotitel a člen hodnotící komise v programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí financovaného z Norských fondů 2014-2021, Ministerstvo financí České republiky, Praha, Česko
2/2020 – dosud
předseda, Výbor pro vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2020 – dosud
člen, Vědecká rada časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
2019 – dosud
člen, Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Úřad vlády České republiky Česká republika, Praha, Česko
2019 – dosud
člen, Česká evaluační společnost, Česko
2019 – 2022
odborný garant, tvůrce modulového vzdělávání v rámci systému DVPP, školitel - prvolektor, metodik, Národní pedagogický institut České republiky, Praha, Česko
2019 – 2020
šéfredaktor časopisu Social Pathology and Prevention, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2018 – dosud
člen, Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2017 – 2020
předseda, Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2016 – 2021
člen, Hlavní výbor České pedagogická společnosti, Česko
2016 – 2020
předseda, Opavská pobočka České pedagogické společnosti, Česko
2016 – 2020
člen, Řídící výbor pro spolupráci s agenturou pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj, dříve Úřad vlády České republiky, Česko
2016 – 2019
zástupce šéfredaktorky časopisu Social Pathology and Prevention, Slezská univerzita v Opavě, Česko
2016 – 2016
člen, Expertní tým MŠMT ČR pro společné vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česko
9/2014 – 8/2017
člen, Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2014 – dosud
člen, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky, Praha, Česko
2014 – 2021
člen, Monitorovací výbor OP VVV, MŠMT ČR, Praha, Česko
2012 – 2016
člen, Předsednictvo ostravské pobočky České pedagogické společnost, Česko
 

Působení v zahraničí

1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
Profesor wizytujący, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
1. 9. 2021 – dosud
Expert pre inkluzívne vzdelávanie a špeciálne školstvo, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
1. 10. 2020 – 28. 2. 2021
Profesor wizytujący, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Polsko
1. 10. 2019 – 30. 6. 2021
Profesor uczelni, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2019 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Polsko
2018 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2018 – 2020
Stálý recenzent odborného časopisu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14. 2. 2014 – 31. 8. 2015
Odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta, Slovensko
1. 9. 2009 – 30. 5. 2010
Národní výzkumník projektu RECI, OSF, London, Velká Británie
 

Medailonek

Působí jako vedoucí pracoviště a docent na Katedře speciální pedagogiky Ostravské univerzity v Ostravě. Do konce února 2021 byl vedoucím Výzkumného centra pro sociální začleňování na FVP Slezské univerzity v Opavě. Mimo to v letech 2017 až 2020 působil jako profesor na univerzitě v Polsku. Od října 2020 zastává pozici docenta na Slovensku. Ve školství je profesně již přes 20 let. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006, kdy začal působit na Ostravské univerzitě, nejdříve na Filozofické fakultě, následně na Pedagogické fakultě na Katedře speciální pedagogiky. Na Slezské univerzitě v Opavě působil od roku 2010, nejdříve externě a od roku 2013 interně. V roce 2020 v rámci ustanovujícího jednání akademického senátu univerzity byl zvolen předsedou za komoru akademických pracovníků, o pár měsíců později Akademický senát Slezské univerzity v Opavě jej zvolil za svého předsedu. Kvůli speciální pedagogice se však postu v únoru 2021 vzdal a nastoupil jako vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF OU zpět na své půovodní kmenové pracoviště. V minulosti na SU v Opavě mimo jiné zastával také post proděkana pro vědu a rozvoj. Habilitoval se v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jeho pedagogická, vědeckovýzkumná, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím oblastem: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování; sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů. Jako odborník, konzultant, evaluátor, vedoucí projektů, garant a školitel, hodnotitel a také jako člen mnoha různých subjektů úzce spolupracuje s Radou Evropy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním Pedagogickým institutem České republiky (dříve s NÚV a NDIV), Českou školskou inspekcí, Českou pedagogickou společností a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO. Jako akademický pracovník úzce spolupracuje s kolegy z několika domácích, slovenských i polských univerzit či vysokoškolských institucí. S agendou projektových záměrů, s realizací a vedením projektových týmů, evaluačních procesů či s poskytováním odborného konzultanství má mnohaleté zkušenosti. Působil nebo působí jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel národních i nadnárodních projektů. Působil také jako národní výzkumník v komparativní evropské studie OSF, UNICEFa REF. Již mnoho let se aktivně plně angažuje bez nároku na úplatu či finanční honorář do otázek veřejného společenského života a dění, do otázek vzájemného soužití a prosazování sociální spravedlnosti s důrazem na oblast institucionální výchovy a vzdělávání v intencích české občanské společnosti. A to zejména od roku 2014, kdy byl jmenován za člena Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny a také za člena Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů zřízené při Úřady vlády České republiky. Následně od roku 2018 stál v čele této platformy jako její předseda. Díky jeho iniciaci příslušná odborná platforma byla usnesením Rady vlády transformována do Výboru pro vzdělávání Romů, kterou jako její první předseda na základě jmenování premiérem vlády ČR řídí.
 


Mentoring of Marginalized Roma Students - Resource of Academic Success and Resilience
Edina Kovács, Hedviga Hafičová, Tatiana Dubayová, Tímea Ceglédi, Katalin Godó, Martin Kaleja ... další autoři
Rok: 2022, Emerald Publishing Limited
kapitola v odborné knize

APIV A: Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reorientations on the educational integration of Roma children in the Czech Republic
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2021, Family Forum
článek v odborném periodiku

Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Rok: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
odborná kniha

Percepce, přístupy a další klíčové související faktory vlastního pojetí (pseudo) snah o integraci či inkluzi a divergence ve školské (nejen politické) praxi
Martin Kaleja
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesor wizytujący (hostující profesor) na Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzial Socjologii i Pedagogiki
Martin Kaleja
Rok: 2020
působení v zahraničí

STÁLE (NE)SLÝCHANÉ DISKURZY V SOUČASNÉM ČESKÉM ŠKOLSTVÍ: A VÍME CO S TÍM?
Martin Kaleja
Rok: 2020
stať ve sborníku

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
odborná kniha

APIV A: Infowebinář ke vzdělávacímu programu Podpora vzdělávání romských dětí, žáků, studentů
Martin Kaleja
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asistent pedagoga a jeho angažovanost ve vzdělávání romských (sociálně vyloučených) žáků
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2022
stať ve sborníku

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2022
ostatní

Dysbalance proměnných v mechanismech podpory rovných příležitostí v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotitel, posuzovatel v rámci akreditace. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Komise pro program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Martin Kaleja
Rok: 2022
ostatní

Komise v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
Martin Kaleja
Rok: 2022
ostatní

Mentoring of Marginalized Roma Students - Resource of Academic Success and Resilience
Edina Kovács, Hedviga Hafičová, Tatiana Dubayová, Tímea Ceglédi, Katalin Godó, Martin Kaleja ... další autoři
Rok: 2022, Emerald Publishing Limited
kapitola v odborné knize

Odborně speciálně pedagogický diskurs k otázkám diagnostického schématu žáků s dvojí výjimečností
Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2022, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity v Prešove
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Profesor wizytujący, Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodzniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2022
ostatní

Recenze publikace Inkluzivní speciální pedagogika autora Josefa Slowika
Martin Kaleja
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Some Key Issues of Special Educational Needs Counselling
Martin Kaleja
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studentárium na Katedře speciální pedagogiky
Martin Kaleja, Zuzana Matulová, Klára Heliová, Veronika Vavrušková, Denisa Rýparová, Lucie Boučková ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Školitel, oponent a člen komise pro státní doktorské zkoušky v DSP Pedagogika na Dolnoszlonska Szkola Wysza w Wroclawi
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Ústredná komisie pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Martin Kaleja
Rok: 2022
působení v zahraničí

Academic Failure In Czech Higher Education And Some Key Research Aspects
Martin Kaleja, Renata Kovářová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Akademický pracovník - docent, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2021
působení v zahraničí

APIV A: Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co vše je a co vše není inkluze, aneb když se řekne inkluzivní vzdělávání
Martin Kaleja, Alica Petrasová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech School Curriculum And Its Challenges In The Context Of The Roma/ni People
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2021
ostatní

Denotační a konotační interference ve speciální pedagogice, její percepce a přístupy společnosti k přirozené diverzitě (nejen) ve vzdělávání
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etopedie jako speciálně pedagogická disciplína: její vývoj v čase a změna celého kontextu s akcentem na oblast společenskou, oblast sociální a oblast školskou
Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotitel, posuzovatel v rámci akreditace. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Martin Kaleja
Rok: 2021
působení v zahraničí

II. slovensko-české virtuálne medzinárodné odborné sympózium k aktuálnym otázkam súčasného školstva
Martin Kaleja, Edita Satinská, Iva Klugová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Jednání Výboru pro vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky
Martin Kaleja
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Mentoring As a Form of Social Support and Its Importance in Higher Education
Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku

Nejdříve chtít vzdělávat sebe sama, aneb vzdělávání pedagogických pracovníků k aktuálním tématům ve vzdělávání
Martin Kaleja, Andrea Cibulková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v DŠP Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity v Prešove
Martin Kaleja
Rok: 2021
působení v zahraničí

Prevýchova v reedukačných centrách optikou historických zmien na Slovensku
Jarmila Žolnová, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku

Profese pedagoga optikou výchovných poradců v rámci jejich specializačního vzdělávání
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna školské inkluze ve společenských vývojových modalitách v kontextu její percepce a v kontextu diverzity její interpretace
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2021
ostatní

Reorientations on the educational integration of Roma children in the Czech Republic
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2021, Family Forum
článek v odborném periodiku

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školitel, oponent a člen komise pro státní doktorské zkoušky v DSP Pedagogika na Dolnoszlonska Szkola Wysza w Wroclawi
Martin Kaleja
Rok: 2021
působení v zahraničí

Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko
Martin Kaleja
Rok: 2021
působení v zahraničí

Výzvy k tématu vysokoškolského poradenství s ohledem na inkluzivní tendence v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

APIV A: Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2020
ostatní

Etopedická diagnostika
Martin Kaleja
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success
Martin Kaleja, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Timea Céglegi, Edina Kovacs
Rok: 2020, Osródek Wydawniczno-Poligraficzny SIM Hana Bicz
odborná kniha

Percepce, přístupy a další klíčové související faktory vlastního pojetí (pseudo) snah o integraci či inkluzi a divergence ve školské (nejen politické) praxi
Martin Kaleja
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesor wizytujący (hostující profesor) na Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzial Socjologii i Pedagogiki
Martin Kaleja
Rok: 2020
působení v zahraničí

Předseda Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2020
ostatní

Působení v zahraničí: akademický pracovník - docent, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2020
působení v zahraničí

STÁLE (NE)SLÝCHANÉ DISKURZY V SOUČASNÉM ČESKÉM ŠKOLSTVÍ: A VÍME CO S TÍM?
Martin Kaleja
Rok: 2020
stať ve sborníku

Civil Society and Its Role in Community Awareness of and Participation in Making Education Inclusive (for All) with a Focus on Romani Children (in the context of Czechia)
Martin Kaleja
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2019
ostatní

KEY ISSUES IN CURRICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION
Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

Metodologické pojednání o výzkumu studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvů z mezinárodního konferenčního workshopu
Martin Kaleja
Rok: 2019
ediční a redakční práce

News from Europe on the issues of inclusive policies
Martin Kaleja
Rok: 2019, Social pathology & prevention
článek v odborném periodiku

Polský jazyk pro speciální pedagogy
Martin Kaleja, Beata Maria Nowak
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování
Martin Kaleja
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posuňme inkluzi ve vzdělávání Romů o krok dál
Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

Profesor uczelni na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badań nad Edukacja
Martin Kaleja
Rok: 2019
působení v zahraničí

Předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2019
ostatní

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga v kontextu školní edukace romských žáků základních škol - teoretické a výzkumné problémy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

"Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání" Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference
Eva Nyklová, Martin Kaleja, Marie Vítková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference
Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Sociologie dětství a dítěte
Martin Kaleja
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Učitelská mobilita akademických pracovníků. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky.
Martin Kaleja
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Vzdělávací modul pro lektory a účastníky kurzu: Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
Martin Kaleja
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2018
ostatní

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki
Martin Kaleja
Rok: 2018
působení v zahraničí

Předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2018
ostatní

Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2018
stať ve sborníku

Specifika edukace sociálně vyloučených žáků základních škol
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu
Kateřina Janků, Martin Kaleja
Rok: 2018, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Výzvy pro současnou pedagogickou praxi v kontextu školní edukace dětí a žáků pocházejících z jiného socio-kulturního prostředí
Martin Kaleja, Lada Červeňáková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Zvaná přednáška na téma: Obraz dítěte ze znevýhodněného prostředí při vstupu na ZŠ
Martin Kaleja
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alternativní tresty v české justici a jejich zajištění
Martin Kaleja, Pavlína Davidová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Člen Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2017
ostatní

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2017
ostatní

Dospívající vyžadující individuální intenzivní péči
Martin Kaleja, Pavel Čolas
Rok: 2017
stať ve sborníku

Heterogenita žáků v pluralitním třídním kolektivu z perspektivy kompetencí speciálního pedagoga
Martin Kaleja
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodický text pro pedagogické pracovníky pro práci s rodiči romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodický text pro pedagogické pracovníky romských žáků základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Školní družina a její edukačně-preventivní aspekty ve vzdělávání žáků mladšího školního věku
Martin Kaleja, Lenka Vlachová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Výzkum školní edukace: (ne)připravený pedagog nebo (ne)připravený žák?
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Czech teachers and inclusive primary school education
Martin Kaleja
Rok: 2016, Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications
článek v odborném periodiku

Člen Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2016
ostatní

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2016
ostatní

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Integrace dětí cizinců do českých základních škol z pohledu učitelů
Martin Kaleja
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Monitoring školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Výzkum školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ zdeterminowania językowego romskich uczniów na proces edukacji
Martin Kaleja
Rok: 2016, Wyższa Szkoła Humanitas
kapitola v odborné knize

Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, International Journal of Arts and Sciences
článek v odborném periodiku

Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2015, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člen Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2015
ostatní

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2015
ostatní

Etnografie školy jako edukační realita současnosti
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Adamus, Pavel Mühlpachr
Rok: 2015, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Felcmanová, L. a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření. K dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávánín z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
stať ve sborníku

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja, Lenka Krahulcová
Rok: 2015
stať ve sborníku

(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze
Martin Kaleja
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
odborná kniha

Připravenost pedagogů k edukaci dětí a žáků z prostředí sociální exkluze - základní výzkumný průřez
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma parents as educators of their children
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Milan Samko
Rok: 2015, Intercultural Education
článek v odborném periodiku

Sociálně vyloučení Romové v České republice - perspektiva sociální pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: Czech Roma Pupils as Pupils from Social Exlusion Environment and Their School Education: Question of Inclusion
Martin Kaleja
Rok: 2015
působení v zahraničí

Využití umění pro sociologické vědění. Mezinárodní diskuzní workshop využití umělecké dokumentární fotografie při sociologickém výzkumu Romů
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola s dominantním zastoupením žáků z prostředí sociální exkluze: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2015
stať ve sborníku

ZEZULKOVÁ, Eva. (2015) Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Centrum empirických výzkumů, FVP SLU v Opavě.
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Člen Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při RVZRM
Martin Kaleja
Rok: 2014
ostatní

Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Martin Kaleja
Rok: 2014
ostatní

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Harčaríková, T., Krajčí, P. (Eds.) Poruchy učenia ako edukačný problém. Sborník príspevkov. Bratislava: PdF UK. ISBN 978-80-89726-15-8
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
Martin Kaleja, Pavel Mühlpachr, Miroslava Bartoňová, Eva Zezulková, Petr Adamus, Terézia Harčaríková ... další autoři
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Inovace předmětu Úvod do romistiky
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Janků, K. (Ed.) Metodické doporučení k realizaci profesní stáže pro studenty se specifickými potřebami. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-672-0
Martin Kaleja, Kateřina Janků, Hana Novohradská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Janků, K. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vybraná základní témata. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-640-9
Martin Kaleja, Kateřina Janků
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klíčové faktory edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klíčové faktory školní edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
odborná kniha

Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Lopúchová, J. (Ed.) Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. Zborník vedeckých a odborních príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. Bratislava: PdF UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lopúchová, J., Krajčí, P. Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-675-1
Martin Kaleja, Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mýty o nadaných žácích v pohledu českých a slovenských pedagogů
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania)
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská, Dorota Smetanová
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha

Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Selected questions about socially excluded Roma people in the context of education
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize

School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
odborná kniha

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio-vizuální sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání.
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologie dětství a dítěte. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciálně pedagogické otázky ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků základních škol. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika - vybraná témata
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Teachers and their Socially Excluded Roma Pupils in the context of the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teachers and Their Socially Excluded Roma Pupils in The Context of The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Učitelská mobilita. Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Aktuální situace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením
Martin Kaleja
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Martin Kaleja
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výchova maladaptivních osob. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí - teoretická perspektíva
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy etopedie. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zezulková, E. a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: PdF OU, 2014.. ISBN 978-80-7464-663-8
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Vanda Hájková, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Hana Sochorová, Libor Novosad, Ivona Závacká, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zezulková, E. Praktická cvičení z logopedie. Audio-vizuální sada didaktického materiálu. Ostrava: PdF OU, 2014
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zezulková, E. Speciální pedagogika v sociální sféře. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě,. ISBN 978-80-7464-640-9-6
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Martin Kaleja
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
Martin Kaleja
Rok: 2013, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Evaluace předmětu Asistence studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facilitační a stimulační techniky
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Inovace předmětu Speciální andragogika 2
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace studijního předmětu Edukace jedinců s poruchami chování
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku

Krizová intervence pro speciální pedagogy
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Odlišné pojetí času u romských komunit a pomáhající profese
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opinions and attitudes of Roma pupils on issues relataed to school education
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Social Equality Through Multicultural Education - a Means dor Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process
Martin Kaleja
Rok: 2013, Journal of Preschool and Elementary School Education
článek v odborném periodiku

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Spolupráce pedagogických pracovníků ve vzdělávání žáků základních škol (s důrazem na učitele a asistenty pedagoga romských žáků)
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teorie a praxe etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

University of Huelva. Prezentace: Education of some pupils with SEN attending primary school in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Institucionální péče v ČR se zaměřením na děti s problémovým chováním a s poruchou chování
Martin Kaleja
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vliv velikosti rodiny na vzdělanostní dráhu v kontextu genetické konstelace sourozenců
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkumná paradigmata v oblasti řešení vzdělávání romských a sociálně vyloučených skupin
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání jako hodnota u etnických romských žáků základních škol v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2013, Knihy nejen pro bohaté, s.r. o.
kapitola v odborné knize

What do Roma pupils think about schooling?
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy etopedie. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ŽOLNOVÁ, J. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. Prešov: PdF Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0842-9
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Romani Pupil as a Pupil with Special Educational needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BAGO, Gustav a kolektiv. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5932-0
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diferenciace v rozvoji jazykových, kognitivních dovedností a nekognitivních vlastností dětí: vliv sociokulturního zázemí rodiny a mimoškolních aktivit
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chybovost v písemném projevu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluze v rekreačních a volnočasových aktivitách u dětí a mládeže
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní edukace v multikulturním kontextu
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interkulturní služby ve veřejných knihovnách České republiky
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk romských žáků determinuje jejich vzdělávání. Co s tím uděláme?
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková determinace romských žáků na proces vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ksztalcenie społeczne marginalizowanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Martin Kaleja
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Očekávala jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. Jak mezinárodní výměnné programy zmírňují předsudky
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary school and its impact on the education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romany Language as Mother Tongue of Czech Pupils in Primary Schools and its Impact on the Education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Romský žák se SVP na základní škole v ČR
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociálně vyloučené romské dítě v dětském domově
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální rovnost pro inkluzivní vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
odborná kniha

VANKOVÁ, Katarína. Sociálna spravodlivosť
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zřízení poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Asistence studentům se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě s poruchou chování, s rizikem poruch chování a s problémy chování
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, PdF Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
stať ve sborníku

Etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: Pro pedagogické obory. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Intervence problémů chování a poruch chování na vybraných základních školách v ČR
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparace postoje českých a anglických učitelů k multikulturním subkompetencím
Martin Kaleja
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice. (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7464-017-9
Martin Kaleja, Hana Kubíčková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2011, Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentace odlišných kultur v současné dětské literatuře a ilustracích
Martin Kaleja
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov
Martin Kaleja
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Předsudky jsou OUT 1. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předsudky jsou OUT 2. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
stať ve sborníku

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Romové a škola versus rodiče a žáci
Martin Kaleja
Rok: 2011, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Učitelská mobilita. KATHO, Departement Sociaal-agogisch werk, Kortrijk. Prezentace: Multicultural education in elementary education teaching with regard to education of Roma pupils
Martin Kaleja
Rok: 2011
působení v zahraničí

Žák se sociálním znevýhodněním v uměleckém vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multikultura v rámci projektu Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. Zážitkový dvoudenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní výchova - cesta k porozumění (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrucijová, J. - Ševčíková, V. - Prokešová, M. - Szymeczek, J. Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 184. ISBN: 978-80-7368-874-5
Martin Kaleja, Jelena Petrucijová, Veronika Ševčíková, Miriam Prokešová, Józef Szymeczek
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roma Early Childhood Inclusion
Martin Kaleja, Milada Rabušicová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma People Living in the Czech Republic - Brief View on Current Situation (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romské dítě v neromské rodině a jeho identita
Martin Kaleja
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Rok: 2010, Institut mezioborových studií Brno
kapitola v odborné knize

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romské etnikum v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozšířená estetická výchova jako inovace ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Socjalne i welokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Rok: 2010
stať ve sborníku

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha

Učitelská mobilita. Katedra speciální pedagogiky PdF Prešovske univerzity v Prešově. Prezentace: Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne vylúčených lokalit a z lokalit ohrožených so sociálnym vylúčením
Martin Kaleja
Rok: 2010
působení v zahraničí

Učitelská mobilita na St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Prezentace: Roma communities living in the Czech Republic - socially excluded ethnic groups
Martin Kaleja
Rok: 2010
působení v zahraničí

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země v Angole
Martin Kaleja
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antropologie Romů - (lokální) romské komunity - dekompozice pojmu na příkladu lokality Česká Kamenice
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Historie Romů do roku 1945
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma
Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009
ediční a redakční práce

National Researcher. Open Society Institute in cooperation with UNICEF and Roma Education Fund
Martin Kaleja
Rok: 2009
působení v zahraničí

Postavení Romů v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Problematika vzdělávání Romů
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Psychosociální paradigmata romské rodiny, aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

ROMBASE - Eletronic teaching and Informative materials for and on Roma. Didactically edited information on Roma
Martin Kaleja
Rok: 2009, Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku

Romové a jejich kultura ve filmu
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Romové a výtvarné umění
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Romové po roce 1945
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika ve výchovně vzdělávacím procesu v kontextu romských žáků v primární škole
Martin Kaleja
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

UNICEF, Open Society Institue, Roma Education Fund
Martin Kaleja
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním
Martin Kaleja
Rok: 2009
stať ve sborníku

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?
Martin Kaleja
Rok: 2008, MSD
kapitola v odborné knize

Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky.
Martin Kaleja
Rok: 2008, Paido
kapitola v odborné knize

Přizvaný expert. Council of Europe, Štrasburk
Martin Kaleja
Rok: 2008
působení v zahraničí

Současná romská rodina v dimenzi sociální pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2008
stať ve sborníku

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ROM1Romština 1
ROM2Romština 2
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
E-MULMulticultural Education
E-ROMSchool Education of Romani People
E-SENSchool Education and Special Educ. Needs
E-SOCSocial Education
E-SPPSocial Pathology and Prevention
ETOPEEtopedie
ETOPREtopedie
ET2DIEtopedická diagnostika
ET2PVEtopedie
KETOPZáklady etopedie
KMKVMultikulturní výchova
MULVSociální a multikulturní aspekty edukace
NASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
OBHJBObhajoba bakalářské práce
ROMJ1Romský jazyk 1
SETOPZáklady etopedie
SMKVMultikulturní výchova
SNEDGEtopedická diagnostika
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNETOEtopedie
SNEVVEdukace jedinců s více vadami
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNSPDSociální patologie a sociální deviace
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNVMOVýchova maladaptivních osob
SZZETSZZ - Etopedie
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WMULVSociální a multikulturní aspekty edukace
WNEDGEtopedická diagnostika
WNETOEtopedie
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNSPDSociální patologie a sociální deviace
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNVMOVýchova maladaptivních osob
WZZETSZZ - Etopedie
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
5OCDSociologie dětství a dítěte
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55OCDSociologie dětství a dítěte
6ETO1Etopedie 1
6ETO2Etopedie 2
6ETPXEtopedická praxe souvislá
6MEZPMetodologie závěrečných prací
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZESZZ - Etopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPAEdukace dospělých se speciál. potřebami
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SZESZZ - Etopedie
66TO1Etopedie 1
66TO2Etopedie 2
66TPXEtopedická praxe souvislá
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPADSociální patologie a sociální deviace
7SZZESZZ - Etopedie
77DGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77PADSociální patologie a sociální deviace
77POXPrůběžná praxe specializační
77PTMPodpora, tutoring a mentoring v edukaci
77SDDSociologie dětství a dítěte
77SKPSeminář k diplomové práci
77SOXSouvislá praxe specializační
77ZZESZZ - Etopedie
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
9DISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
99ISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
APPT1Aktuání pedag. a psychol. témata ve vzd.
ASPOAktuální speciálně pedagogické otázky
BIOLBiologie člověka
DIAGNSpeciálněpedagogická diag., por., inter.
DIAG2Spec.ped. diagnostika, porad. a interv.
DIDAKDidakt. asp. ve vzdělávání žáků se SVP
ETOPEtopedie a rizik. projevy chování
ETSP1Etopedie a soc. pedagog. ve šk. praxi
FZAP1Základy pedagogiky
FZSP2Základy speciální pedagogiky
LOSUOLogopedie, surdopedie, oftalmopedie
LSOF1Logopedie, surdopedie, oftalmopedie
METODMetodologie tvorby koncepce inkluz.vzd.
MZP2Metodologie projektu závěrečné práce
PORUCSpec. poruchy uč. a chov., nadaní žáci
POVSPDiagnos. a porad. z povinné specializace
PRAX2Speciálněpedagogická praxe
PROP1Lékařská propedeutika 1 (ORL, fon.,ped.)
PROP2Lékařská propedeutika 2 (somatopat.,psy)
PRXPSSpec. ped praxe průběžná z povinné spec
PSSO1Psychopedie, somatopedie
PSYPTPsychopatologie a patopsychologie
PSYSOPsychopedie, somatopedie
SPECPZáklady spec. ped., školní obtíže v uč.
TECHDTechnologie a digit. ve vzděl. žáků SVP
TIEPTeorie a intervence v etopedické praxi
TIEP2Teorie a intervence v etopedické praxi
TRENDSoučasné trendy ve speciální pedag.
TSPECSoučasné trendy ve speciální pedagogice
VOLSPDiagn. a porad. z povinně-volitelné spec
VYCHPVýchovné problémy ve školské praxi
ZSPPDZáklady speciální pedagogiky
2SPEDSpeciální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Dudek JiříHeterogenita žáků na 1. stupni základní školy jako benefit pro všechny zúčastněnédiplomová  
Nálepová KateřinaEdukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním zařízenídiplomová  
Kaleta MartinPráce s dětmi s poruchami chování v dětském domově se školoudiplomová 2022 
Novotná KamilaVyužití metod hudební výchovy ve vzdělávání žáků s poruchou chovánídiplomová 2022 
Valterová KateřinaHodnocení a motivační systém v dětském domově se školoudiplomová 2022 
Vavrušková VeronikaPreventivní aktivity v oblasti chování žáků základního vzdělávánídiplomová 2022 
Zajacová ZuzanaTerapeutické aktivity při speciálněpedagogické práci v diagnostickém ústavudiplomová 2022 
Viktoříková BarboraPedagogičtí pracovníci základní školy a jejich kompetence k edukaci dětí a žáků s poruchami chovánídiplomová 2020 
Hladká JiřinaDospělí ve VTOS a vybrané oblasti kvality životadiplomová 2019 
Hrňová AnetaPreventivní aktivity školní neúspěšnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2019 
Fojtková ZuzanaPoradenský proces a jeho speciálněpedagogické kontexty u žáků s problémovým chováním.diplomová 2018 
Houdová VladislavaPodpora vzdělávání romských žáků mladšího školního věku na ZŠdiplomová 2018 
Polesová VeronikaInkluzivní rozměr základního vzdělávání etnicky romských žáků z prostředí sociální exkluzediplomová 2018 
Davidová PavlínaAlternativní tresty v české justici a jejich zajištěnídiplomová 2017 
Fuksová JanaInkluzivní rozměr vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy s ohledem na objektivní připravenost pedagogůdiplomová 2017 
Knoppová BarboraPočáteční vzdělávání romských dětí ze sociálně vyloučených lokalitdiplomová 2016 
Tatíčková RomanaAnalýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníkůdiplomová 2016 
Veselá BarbaraHodnocení chování žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Grohmanová IrenaVýuka náboženské výchovy ve vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2015 
Petr TomášHodnocení vlastních projevů chování adolescentůdiplomová 2015 
Schindlerová MichaelaVzdělávání žáků na 1. stupni základní školy se zaměřením na interetnické vztahydiplomová 2015 
Silberová AndreaKompetence žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Wowrová AnnaIntervenční mechanizmy na základní škole řešící problematiku kyberšikanydiplomová 2015 
Hlačíková LenkaAnalýza připravenosti základních škol na intervenci problémového chování žákůdiplomová 2014 
Holíčková ZuzanaRodina očima dětí školního věkudiplomová 2014 
Juríčková AlexandraAnalýza názorů a postojů romských žáků základních škol ke vzdělávánídiplomová 2014 
Kohutová SoňaAnalýza jazykových interferencí romských žáků v pojetí učitelediplomová 2014 
Křížová KarolínaAnalýza školní připravenosti romských dětí předškolního věkudiplomová 2014 
Kuchnová AnetaAnalýza hodnotových orientací žáků základních školdiplomová 2014 
Mikuličová VeronikaAnalýza hodnotových orientací u žáků mladšího školního věkudiplomová 2014 
Potyková IvanaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2014 
Pumprlová PetraAnalýza hodnotových orientací dětí z dětského domovadiplomová 2014 
Střílková TerezaHodnotové orientace ohrožených dětí mladšího školního věkudiplomová 2014 
Šťastná MartinaAgresivní dítě školního věku a dopad médií na jeho psychosociální vývojdiplomová 2014 
Švédíková VeronikaPorucha chování jako determinanta kvality životadiplomová 2014 
Cihlářová MartinaSociální a multikulturní aspekty vzdělávání romských žáků na základních školáchdiplomová 2013 
Grygerková BarboraAnalýza agresivních forem poruch chování dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2013 
Hujík AlešHodnotové orientace vybraných romských dětí školního věkudiplomová 2013 
Piňosová LucieAnalýza podmínek Ostravské univerzity v Ostravě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými potřebamidiplomová 2013 
Silberová AndreaAnalýza vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditamidiplomová 2013 
Taušková LuciePřipravenost mládeže opouštějící dětské domovy na integraci do společnostidiplomová 2013 
Žuchová DominikaHodnotové orientace ohrožených dětí staršího školního věkudiplomová 2013 
Baletková JanaAnalýza možných intervencí poruch chování a problémů v chování u dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2012 
Frydrychová AlenaAnalýza agresivních forem poruch chování u jedinců v období adolescencediplomová 2012 
Grygarová EvaMožnosti intervence a řešení poruch chování u žáků povinné školní docházkydiplomová 2012 
Hawliczková VěraAnalýza možných příčin, projevů a intervencí agresivních forem chování u dětí mladšího a staršího školního věkudiplomová 2012 
Husníková ZuzanaAnalýza životní perspektivy jedinců vyrůstajících v dětských domovechdiplomová 2012 
Kociánová ZuzanaAnalýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠdiplomová 2012 
Maiwaldová HanaCharakter životní dimenze jedinců opouštějící dětské domovydiplomová 2012 
Slavíková SilvieAlternativní tresty jako nová životní perspektiva u osob s poruchami chovánídiplomová 2012 
Srncová VeronikaAnalýza sexuální výchovy na prvním stupni ZŠ v kontextu RVP ZVdiplomová 2012 
Škanderová LucieAnalýza pojetí multikulturní výchovy na základních školách na Bruntálskudiplomová 2012 
Turčová PetraAnalýza penitenciární a postpeniterciární péče v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Varčoková PavlaAnalýza vlivu sociálně vyloučeného prostředí na vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2012 
Zubková SabinaRole speciálního pedagoga v českých věznicíchdiplomová 2012 
Faltová VendulaRole SVČ v otázkách prevence a intervence poruch chování u žáků základních školdiplomová 2011 
Ficková AndreaKomparace preferovaných subkultur u vybrané mládeže na středních školáchdiplomová 2011 
Galiová TerezaSociální a multikulturní aspekty edukace romských žákůdiplomová 2011 
Grocholová IvetaEdukace dětí přípravných tříd pocházejích ze sociokulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2011 
Kavková PetraSociální aspekty integrace žáků se zdravotním postižením do základní školy hlavního vzdělávacího proududiplomová 2011 
Krobotová IvaProblematika útěků jedinců s nařízenou ústavní výchovoudiplomová 2011 
Hrabovská MartinaMosty pro vzdělávání dětí mladšího školního věku ze socio-kulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2010 
Stonišová VeronikaPřipravenost české primární školy na integraci cizincůdiplomová 2010 
Valentová PetraMetodická práce pro výuku anglického jazyka v primární škole v kontextu romských žákůdiplomová 2010 
Bartošková TerezaPráce s dětmi s poruchami chování ve středisku výchovné péčebakalářská 2022 
Kršeková MarcelaŠkolní (ne)úspěšnost romských žáků na základních školáchbakalářská 2022 
Svobodová KamilaIntervence u dětí s poruchou chování s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.bakalářská 2022 
Hrnčířová KateřinaŠkolní družina a její role k problematice prevence rizikového chování žáků základní školybakalářská 2021 
Baná DominikaPedagogicko-psychologické poradenství ve školské praxi k problematice drogové dependencebakalářská 2019 
Dudová KateřinaŠkolní edukace rómských žáků na prvním stupni základních školbakalářská 2019 
Drdová EvaHeterogenita ve vzdělávání žáků základní školy jako reálný obraz školské inkluzebakalářská 2018 
Křístková JaroslavaKvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života osob s duševním onemocněním na Ostravskubakalářská 2018 
Pilařová KarolínaSpeciálněpedagogická péče poskytována v dětském domově se školoubakalářská 2018 
Stuchlíková MarkétaSpeciální pedagog v ústavu pro výkon zabezpečovací detencebakalářská 2018 
Čolas PavelDítě v rezidenčním zařízení s potřebou intenzivní individuální péčebakalářská 2017 
Kozarová JanaSvobodná matka a dítě s poruchou chováníbakalářská 2017 
Krůželová MartaPřipravenost škol pro vzdělávání etnicky romských a sociálně vyloučených dětí a žákůbakalářská 2017 
Němčíková MichaelaRodina s dítětem s poruchou chováníbakalářská 2017 
Pačutová ElenaPodpora romství u žáků základních školbakalářská 2017 
Pobucká MiroslavaSpeciálněpedagogická péče pro děti dětského domova se školoubakalářská 2017 
Vlachová LenkaPreventivní aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka mladšího školního věku ve školní družiněbakalářská 2017 
Greško MartinHodnotový systém sociálně vyloučených žáků základní školy praktickébakalářská 2016 
Švecová MichaelaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání waldorfského typubakalářská 2016 
Welserová PetraProjektová výuka zaměřená na multikulturní výchovu v předškolním vzděláváníbakalářská 2016 
Zbořilová KristýnaPěstounství v České republice a na Slovenskubakalářská 2016 
Baštrnáková KarolínaDítě vyrůstající v dětském domověbakalářská 2015 
Červenková KateřinaŽák povinné školní docházky v diagnostickém ústavubakalářská 2015 
Golichová SoňaŽák základní školy s problémy chováníbakalářská 2015 
Gombárová ŠárkaMultikulturní výchova v bilingvním předškolním vzděláváníbakalářská 2015 
Halatová JanaŽák povinné školní docházky v dětském domově se školoubakalářská 2015 
Krahulcová LenkaPostoje romských rodičů žijících v Ostravě - Mariánských Horách ke vzděláníbakalářská 2015 
Kršíková SimonaDítě vyrůstající v systému náhradní rodinné péčebakalářská 2015 
Matušková IvanaÚčast dospělých na dalším vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravěbakalářská 2015 
Rašíková OlgaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání na vybrané základní škole v Ostravěbakalářská 2015 
Šolcová LenkaRodina s dítětem s problémy v chováníbakalářská 2015 
Davidová PavlínaInstitucionální péče v České republicebakalářská 2014 
Koňaříková MichaelaŽák základní školy s diagnostikovanou poruchou chováníbakalářská 2014 
Marušková OlgaHodnoty žáků vybraných základních a středních školbakalářská 2014 
Matúšů RenátaHra jako prostředek rozvoje žáků s lehkou a středně těžkou mentální retardacíbakalářská 2014 
Onderková PetraAnalýza hodnotových orientací romských žáků II. stupně základních školbakalářská 2014 
Podzimková EvaPředškolní vzdělávání romských dětíbakalářská 2014 
Slámka FrantišekŽivotní perspektivy dívek opouštějící výchovný ústavbakalářská 2014 
Sochacká VeronikaKomunikace školy a rodičů dětí s poruchou chování a s problémem v chováníbakalářská 2014 
Stonawská MarcelaŽivot dítěte v dětském domověbakalářská 2014 
Šnirchová PetraVzdělávání dětí v tibetském exilu v Indiibakalářská 2014 
Grohmanová IrenaVzdělávací potřeby romských žáků základních školbakalářská 2013 
Jančálková DarinaProgram rozvoje osobnosti romských dětí v dětském domověbakalářská 2013 
Koláriková JanaKomunikace školy a rodičů dětí s rizikem poruch chování a s dispozicemi problémového chováníbakalářská 2013 
Maděřičová SylvaVýznam etopedické sekundární a terciární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2013 
Mlynarčíková MartinaKyberšikana na 1. stupni základní školybakalářská 2013 
Viktoříková BarboraAnalýza faktorů determinujících problémy chování žáků školního věkubakalářská 2013 
Žákovská KristinaRealizace průřezového tématu multikulturní výchova v rámci ŠVP na vybraných základních školáchbakalářská 2013 
Hůrková KamilaVýznam etopedické primární prevence v edukaci romských žáků základních školbakalářská 2012 
Hýbnerová ZuzanaSociopatologické jevy u dívek ve věku 10-15 letbakalářská 2012 
Křížová KarolínaRole speciálního pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Lukášová AndreaMultikulturní výchova jako průřezové téma na 1. stupni základní školybakalářská 2012 
Potyková IvanaMultikulturní výchova jako průřezové téma v preprimárním vzděláváníbakalářská 2012 
Rajčanová PavlínaZměna životních perspektiv rodičů dětí s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Schreierová JanaRole asistenta pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Štývarova VeronikaProgramy zacházení s vězni ve výkonu trestu odnětí svobodybakalářská 2012 
Tovaryšová ŠárkaSpolupráce učitele a asistenta pedagogabakalářská 2012 
Wowrová AnnaVýznam etopedické primární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2012 
Caska IgorViktimizace a její dopady v životě člověkabakalářská 2011 
Fárková MarcelaPříčiny záškoláctví u romských žáků povinné školní docházkybakalářská 2011 
Havran VladimírKlient střediska výchovné péčebakalářská 2011 
Malá LibušeVývoj kresby u dětí v přípravné tříděbakalářská 2011 
Tovaryšová VeronikaSociopatologické jevy u hochů ve věku 10-15 letbakalářská 2011 
Kociánová ZuzanaDoučování romských žáků ZŠbakalářská 2010 


Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období2/2012 - 1/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza klíčových determinant ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aven vakeras pal o Roma - Muvme o Romech
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub