Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Igor Hampl


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 524, budova SA
funkce:
diagnostik/specialista Centra Pyramida
obor činnosti:
surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2668
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 

Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok:
ediční a redakční práce
 
Rok:
ediční a redakční práce
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Bernatíková Anna
Názory učitelů 1. stupně základních škol na inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
diplomová
2023
Chovancová Karolína
Využití prvků muzikoterapie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování
diplomová
2023
Plucnarová Irena
Názory rodičů a učitelů žáků s postižením na jejich sexualitu
diplomová
2023
Zhřívalová Denisa
Inkluzivní vzdělávání žáků s kombinovaným postižením na 1. stupni základní školy
diplomová
2023
Gumolková Nikola
Inkluzivní vzdělávání žáka s mozkovou obrnou v základní škole
diplomová
2022
Kutáčová Daniela
Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
diplomová
2022
Hejtmanová Veronika
Sexualita osob s mentálním a tělesným postižením
diplomová
2021
Kratochvílová Zuzana
Inkluzivní vzdělávání dětí se sluchovým postižením v mateřské škole
diplomová
2021
Mžíková Michaela
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí se sluchovým postižením
diplomová
2021
Grulichová Romana
Kvalita života u dospělých osob se zrakovým postižením
diplomová
2020
Valsa Petr
Rizikové chování u dětí v diagnostickém ústavu
diplomová
2020
Žroutová Veronika
Dvojí výjimečnost u žáků se sluchovým postižením
diplomová
2020
Drobná Magdalena
Komparace podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a v Polsku
diplomová
2019
Kristová Kateřina
Připravenost základních škol v Moravskoslezském kraji na inkluzivní vzdělávání
diplomová
2019
Obrusníková Michaela
Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením
diplomová
2019
Kaspříková Jana
Kvalita života dospělých osob s kochleárním implantátem.
diplomová
2018
Bulawová Bibiana
Partnerství a sexualita osob s roztroušenou sklerózou
diplomová
2017
Hilbertová Marcela
Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji
diplomová
2017
Grussmannová Barbora
Sexualita osob se zdravotním postižením se zaměřením na sexuální asistenci
diplomová
2016
Hojdyszová Monika
Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?
diplomová
2016
Hutníková Veronika
Analýza kvality života rodičů dětí se zdravotním postižením
diplomová
2016
Lokajová Lucie
Postoje a přístupy kolektivu třídy k individuálně integrovanému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
2016
Petrušková Barbora
Role kulturních institucí v naplňování volného času osob se sluchovým postižením
diplomová
2016
Szymiková Adéla
Raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
diplomová
2016
Tovaryšová Šárka
Komunikační kompetence žáků se sluchovým postižením na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené
diplomová
2016
Zetková Jana
Připravenost romských dětí na vstup do základní školy
diplomová
2016
Jahnová Klára
Integrace žáků se sluchovým postižením do běžné třídy základní školy
diplomová
2015
Kubínová Eva
Rozvoj komunikačních kompetencí dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
diplomová
2015
Mánková Kristýna
Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou
diplomová
2015
Barhoňová Alice
Kvalita života lidí s hluchoslepotou.
diplomová
2014
Tataláková Adéla
Odlišná sexuální orientace u osob se sluchovým postižením
diplomová
2014
Záruba Marek
Výuka cizích jazyků u osob se sluchovým postižením na ZŠ
diplomová
2013
Boťánková Markéta
Představy sluchově postižené mládeže o partnerství, manželství a rodičovství
diplomová
2012
Kuperová Zuzana
Sexualita zdravotně postižených
diplomová
2012
Pauzarová Leona
Komunikační systémy hluchoslepých osob
diplomová
2012
Skopalová Ivana
Vzdělávací proces žáka se spinální svalovou atrofií
diplomová
2012
Widomská Karin
Profesní orientace osob se sluchovým postižením
diplomová
2012
Pelhřimovská Simona
Sexualita sluchově postižených
diplomová
2011
Šmídová Blanka
Volba profesní orientace osob se sluchovým postižením
diplomová
2011
Břenková Lenka
Sluchově postižení žáci v integraci v Moravskoslezském kraji
diplomová
2010
Kyselá Jiřina
Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postižením na ZŠ běžného typu
diplomová
2010
Lysáková Michaela
Možnosti edukace u dětí se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji
diplomová
2010
Barabášová Zuzana
Kvalita života osob se sluchovým postižením a odlišnou sexuální orientací
bakalářská
2023
Masná Julia
Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními
bakalářská
2023
Tománková Hana
Distanční vzdělávání žáků se sluchovým postižením
bakalářská
2023
Vinklárková Renata
Role tlumočníka při vzdělávání studentů se sluchovým postižením
bakalářská
2023
Friessová Valerie
Výchova a vzdělávání slyšících dětí neslyšících rodičů
bakalářská
2022
Genserková Klára
Raná péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
bakalářská
2022
Hrbáčová Blanka
Analýza výskytu rizikového chování u žáků základních škol pro sluchově postižené
bakalářská
2022
Kunertová Aneta
Připravenost středních škol Moravskoslezského kraje na vzdělávání žáků se sluchovým postižením
bakalářská
2022
Lankočí Kovalčíková Ivana
Žák s mutismem v běžné základní škole
bakalářská
2022
Nowaková Karolína
Připravenost základních škol na inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením
bakalářská
2022
Říhová Eva
Vzdělávání žáků s PAS v základní škole
bakalářská
2020
Schreiberová Zuzana
Rozvoj komunikace u dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole
bakalářská
2020
Hofírková Daniela
Sexualita osob s mentálním postižením
bakalářská
2019
Jedličková Darina
Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole
bakalářská
2019
Plucnarová Irena
Inkluzivní vzdělávání dítěte se sluchovým postižením v mateřské škole
bakalářská
2019
Vašťáková Markéta
Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
bakalářská
2019
Chvějová Monika
Rozvoj sluchové percepce u dítěte s kochleárním implantátem
bakalářská
2018
Maršálková Denisa
Připravenost zaměstnanců krajského a městských úřadů na komunikaci s osobami se sluchovým postižením
bakalářská
2018
Nosková Sandra
Vzdělávání žáků s mukopolysacharidózou
bakalářská
2018
Václavíková Markéta
Vzdělávání žáků s Touretteovým syndromem
bakalářská
2018
Ziková Hana
Role tlumočníka při vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením
bakalářská
2018
Badžgoňová Jana
Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem
bakalářská
2017
Drobná Magdalena
Logopedická intervence u jedinců se sluchovým postižením
bakalářská
2017
Gwoźdźová Marie
Specifika vzdělávání žáků a studentů s tělesným postižením ve školách při zdravotnických zařízeních
bakalářská
2017
Malcherová Lucie
Kvalita života dospělých osob s autismem
bakalářská
2017
Václavíková Lucie
Role asistenta pedagoga v základní škole speciální
bakalářská
2017
Baierová Romana
Kvalita života jedinců s tinnitem
bakalářská
2016
Boczek Michal
Možnosti terapie u lidí s tinnitem
bakalářská
2016
Buláková Helena
Integrace dítěte se sluchovým postižením v mateřské škole
bakalářská
2016
Kmošťáková Kateřina
Volnočasové aktivity sluchově postižených dospělých
bakalářská
2016
Pustelníková Zuzana
Dítě s kochleárním implantátem a jeho vzdělávání a výchova v předškolním věku
bakalářská
2016
Vasilová Eva
Integrace dítěte s dětskou mozkovou obrnou do mateřské školy
bakalářská
2016
Veruňáková Barbora
Zátěžové situace v rodině při výchově dítěte s mozkovou obrnou
bakalářská
2016
Ciahotná Jaroslava
Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se zdravotním postižením
bakalářská
2015
Daňková Ivana
Výchova sluchově postiženého dítěte v rodině
bakalářská
2015
Haberhauerová Barbora
Partnerství osob se sluchovým postižením - případová studie
bakalářská
2015
Lancová Pavla
Analýza postojů a přístupů pedagogů k integraci sluchově postižených žáků do běžných základních škol
bakalářská
2015
Mišíková Tereza
Analýza postojů vysokoškolských učitelů OU Ostrava k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
bakalářská
2015
Slaninová Ivana
Analýza připravenosti vybraných veřejných institucí na klienty se sluchovým postižením
bakalářská
2015
Vyletělková Tereza
Metody reedukace sluchového vnímání dětí předškolního věku
bakalářská
2015
Bulawová Bibiana
Kvalita života osob se sluchovým postižením
bakalářská
2014
Dvorská Lucie
Sexuální výchova jako součást vzdělávacího kurikula - teorie versus praxe
bakalářská
2014
Hilbertová Marcela
Analýza postojů studentů se sluchovým postižením k terciárnímu vzdělávání
bakalářská
2014
Hojdyszová Monika
Připravenost dítěte se sluchovým postižením na školní docházku
bakalářská
2014
Macková Martina
Kvalita života dítěte s rozštěpem páteře
bakalářská
2014
Říhová Natálie
Raná péče u dětí se sluchovým postižením
bakalářská
2014
Huvarová Vendula
Rozvoj rytmického cítění u osob se sluchovým postižením
bakalářská
2013
Kašná Veronika
Úloha rodiny v rozvoji sexuality u osob se sluchovým postižením
bakalářská
2013
Volná Eliška
Komparace úrovně informovanosti v oblasti sexuality u žáků druhého stupně základní školy pro sluchově postižené a druhého stupně běžné základní školy
bakalářská
2013
Barhoňová Alice
Slyšící děti neslyšících rodičů
bakalářská
2012
Madari Igor
DĚTI S MENTÁLNÍ RETARDACÍ V PROSTŘEDÍ DĚTSKÉHO DOMOVA, SE ZAMĚŘENÍM NA PSEUDOOLIGOFRENII
bakalářská
2012
Švédíková Veronika
Úloha rodičů dítěte se sluchovým postižením v procesu integrace
bakalářská
2012
Troszoková Marcela
Školská integrace žáků s autismem
bakalářská
2012
Beinsteinová Lenka
Analýza negativních faktorů ovlivňujících úspěšnost integrace žáků se zdravotním postižením v MS kraji
bakalářská
2011
Hrabovská Josefína
Změny v oblasti školství pro sluchově postižené v letech 1990 - 2008
bakalářská
2011
Kőcher Denisa
Možnosti edukace dětí se sluchovým postižením v zahraničí
bakalářská
2011
Poláková Michaela
Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených
bakalářská
2011
Polová Růžena
Specifika výchovné práce s dětmi se sluchovým postižením v dětských domovech
bakalářská
2011
Hanselová Helena
Zdravotně postižení a jejich obraz v regionálních médiích
bakalářská
2010
Hilscherová Michaela
Edukační (reedukační) postupy u dítěte s kochleárním implantátem v předškol. věku
bakalářská
2010
Husníková Zuzana
Totální komunikace u žáků 1. ročníku ZŠ pro sluchově postižené
bakalářská
2010
Juřenčáková Veronika
Postavení orální metody v současném systému vzdělávání osob se sluch. postižením na ZŠ
bakalářská
2010
Kohutová Soňa
Bilingvální výchova u romských dětí a její vliv na školní úspěšnost
bakalářská
2010
Krmášková Eva
Sluchově postižení a jejich obraz v médiích
bakalářská
2010
Synková Lucie
Kochleární implantace
bakalářská
2010
Kochová Žaneta
Rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením
bakalářská
2009
Pospíchalová Eva
Animoterapie jako součást rehabilitace a resocializace zdravotně a sociálně handicapovaných osob
bakalářská
2009
Rotterová Daniela
Edukace sluchově postižených dětí v předškolním věku v České republice
bakalářská
2009
Sedláková Lenka
Výchova, vzdělávání a péče o osoby se sluchovým postižením po roce 1989
bakalářská
2009Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub