Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Eva Nyklová


titul, jméno, příjmení:Ing. Eva Nyklová
místnost, podlaží, budova: SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:školní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedeutologické aspekty učitelské profese, výchovné a kariérové poradenství
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2673
e-mail:Nenalezen žádný záznam.X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Asistent pedagoga a jeho angažovanost ve vzdělávání romských (sociálně vyloučených) žáků
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2022
stať ve sborníku

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Členka Výboru pro vzdělávání Romů, Úřad vlády ČR
Eva Nyklová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Kariérové poradenství jako prevence předčasného odchodu žáků ze vzdělávací soustavy
Eva Nyklová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen Výboru pro vzdělávání Romů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
Eva Nyklová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Kariérové poradenství jako součást poradenských služeb základní školy
Eva Nyklová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profese pedagoga optikou výchovných poradců v rámci jejich specializačního vzdělávání
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Člen Výboru pro vzdělávání Romů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
Eva Nyklová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Kariérové poradenství jako prevence předčasného odchodu žáků ze vzdělávací soustavy
Eva Nyklová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Člen Výboru pro vzdělávání Romů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
Eva Nyklová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Kariérové poradenství jako prevence předčasného odchodu žáků ze vzdělávací soustavy
Eva Nyklová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga v kontextu školní edukace romských žáků základních škol - teoretické a výzkumné problémy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research on Teacher Engagement or on Typology of (Un)Engaged Teachers in Contemporary Education
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2019
stať ve sborníku

"Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání" Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference
Eva Nyklová, Martin Kaleja, Marie Vítková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky
Martin Kaleja, Eva Nyklová
Rok: 2019, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Člen lektorského týmu NPI ČR v projektu APIV A a B - Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání, Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Eva Nyklová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Člen Výboru pro vzdělávání Romů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
Eva Nyklová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Jiné životní podmínky v kontextu inkluze na segregované základní škole
Eva Nyklová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně pedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně exkludovaných romských dětí a žáků v profesi pedagoga
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2018
stať ve sborníku

Specifika edukace sociálně vyloučených žáků základních škol
Eva Nyklová, Martin Kaleja
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Niećová LenkaVolný čas adolescenta s Aspergerovým syndromembakalářská 2022 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub