Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Eva Nyklová


titul, jméno, příjmení:
Ing. Eva Nyklová, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova:
SA 509, budova SA
funkce:
obor činnosti:
školní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedeutologické aspekty učitelské profese, výchovné a kariérové poradenství
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2666
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Anna Weissbrot-Koziarska, Grzegorz Kozdraś, Eva Nyklová, Jarmila Žolnová
Rok: 2023, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Eva Nyklová, Jana Kožárová, Patrícia Mirdaliková
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Weiss Zuzana
Studijní a profesní aspirace žáků z prostředí sociální exkluze
diplomová
2024
Demjanová Romi
Kariérové poradenství v základním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
2023
Masopustová Klára
Prevence rizikového chování v základní škole
diplomová
2023
Cieplá Tereza
Rizika v komunikaci mezi školou a rodinou žáka s ADHD
bakalářská
2024
Filipková Sandra
Připravenost učitele na edukaci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě MŠ
bakalářská
2024
Gellnerová Zuzana
Hračky jako podpora edukace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
bakalářská
2024
Kotlářová Julie
Práce učitele mateřské školy s dítětem s poruchou chování
bakalářská
2024
Krusberská Natálie
Připravenost učitele na edukaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě ZŠ
bakalářská
2024
Nyklová Markéta
Předškolní vzdělávání jako prevence odkladu školní docházky romských žáků
bakalářská
2024
Dolanská Helena
Třídní učitel jako faktor klimatu školní třídy na základních školách
bakalářská
2023
Ferfecká Gabriela
Přístup učitelů a učitelek mateřských škol k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2023
Kubáňová Karolína
Tenis jako jedna z možností využití volného času u osob se zdravotním postižením.
bakalářská
2023
Kučerová Natálie
Přínos osobní asistence pro rodinu s dítětem s postižením
bakalářská
2023
Résöová Tereza
Způsoby trávení volného času dětí s poruchou autistického spektra
bakalářská
2023
Trojanová Anežka
Rodinné prostředí u dítěte s poruchou autistického spektra
bakalářská
2023
Niećová Lenka
Volný čas adolescenta s Aspergerovým syndromem
bakalářská
2022Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub