Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Problemy wczesnej edukacji
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, OFTIS
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Taťána Göbelová, Naděžda Pelcová, Anna Hogenová
Rok: 2011, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Univerzita Mateje Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Gorzów Wielkopolski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Radmila Burkovičová, Eva Šmelová, Martina Fasnerová
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Alena Seberová, Alena Seberová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, PdF UK
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
ostatní