Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Eliška Zajitzová, Radmila Burkovičová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Vladimíra Spilková, Hana Lukášová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Radmila Burkovičová, Hana Horká, Zora Syslová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, IMPULS Kraków
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ostatní
 
Mariana Cabanová, Alena Seberová, Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, Ewa Filipiak
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
odborná kniha
 
Rok: 2011, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize
 
Alena Seberová, Alena Seberová, Taťána Göbelová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Problemy wczesnej edukacji
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
ostatní
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Umea School of Education, Umea University, Sweden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Gabriela Kapica, Hana Lukášová
Rok: 2010, Polsko
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize
 
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize