Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Uniwersytet Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ostatní
 
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Wydawnictwo naukovwe UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Konteksty pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Konteksty pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Konteksty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Rok: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)