Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bilesku Bialej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku