Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Centrum pedagogického výzkumu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Jan Průcha, Hana Lukášová
Rok: 2009, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, KOMENSKÝ
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
J. Váňová, Hana Lukášová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Bronislava Kasáčová, Alena Seberová, Mariana Cabanová
Rok: 2009, PdF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz
odborná kniha
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Autorský Kolektiv, Radmila Burkovičová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Lukášová, Bronislava Kasáčová
Rok: 2009, Agentúra na podporu výzkumu a vývoja
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku