Publikační činnost - IS PUBL
Alena Seberová, Jana Poche Kargerová, Věra Váňová Krejčová
Rok: 2022, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Řízení školy - Speciál pro MŠ
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Jana Poche Kargerová, Petra Vallin, Alena Seberová, Taťána Göbelová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Polypress s.r.o.
odborná kniha
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Poradce ředitelky mateřské školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize
 
Radmila Burkovičová, Zora Syslová, Jana Kropáčková, Kateřina Šilhánová, Lucie Štěpánová
Rok: 2019, Wolters Kluwer
odborná kniha