Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, PdF UK v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku
 
Hana Lukášová, Vladimíra Spilková, Lumír Ries
Rok: 2010, PdF UK Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, UMB
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radmila Burkovičová, Vladimíra Spilková, Helena Hejlová
Rok: 2010, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta, Universita M. Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Umea School of Education, Umea University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Uniwersytet Opolski Opole Polsko
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, PdF V Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku