Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Uniwerzytet Ślaski v Katowicach, Fillia Cieszyn
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Jiří Kupka, Hana Čadová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Murzyn, Jan Karaffa
Rok: 2004, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Russkij jazyk v centre Jevropy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kolektiv Autorů, Hana Lukášová
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku
 
Hana Lukášová, Kolektiv Autorů
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Alena Nelešovská, Hana Lukášová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha