Chceš učit na mateřské škole nebo na prvním stupni základní školy?

Katedra preprimární a primární pedagogiky garantuje bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě a také magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základních škol v prezenční i kombinované formě.

Ve všech těchto studijních programech zajišťuje výuku předmětů pedagogiky, předmětů pedagogické praxe, předmětů přírodovědné a společenskovědní složky, dramatické výchovy a některé další specifické předměty související s danými obory.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2022