Publikační činnost - IS PUBL
Z. BEČVÁŘOVÁ, Radmila Burkovičová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Adam Marszalek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Kultura i Educja
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dorota Ciechanowska , Jan Karaffa
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Hana Lukášová, Jaroslav Dlapa
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jiří Kupka, Ladislav Podroužek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002, CIZÍ JAZYKY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku
 
Radmila Burkovičová, Z Kolláriková, B. PUPALA
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Hana Lukášová, Eliška (Ed.) Walterová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Eva Sikorová, John Somers
Rok: 2002, Journal of In-Service Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku