Publikační činnost - IS PUBL
Kolektiv Autorů, Alena Seberová, Hana Lukášová
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Táňa Smolková, Hana Lukášová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Listy OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Ergens, Hana Lukášová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
působení v zahraničí