Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Lékařská fakulta UK
kapitola v odborné knize
 
Gabriela Kapica, Hana Lukášová
Rok: 2006, PWSZ
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, MSD
kapitola v odborné knize
 
Hana Lukášová, Kolektiv Autorů
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Hana Lukášová, Kolektiv Autorů
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Oficyna Wydawnicza
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Alena Nelešovská, Hana Lukášová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku