Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Zagadnienia społeczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radmila Burkovičová, Jan PRŮCHA, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ, Zora SYSLOVÁ
Rok: 2016, Wolters Kluwer ČR, a. s.
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Wydawnictwo UP
kapitola v odborné knize
 
Ivana Mičínová, Lenka Průšová, Daniel Hanuš
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodźi
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Simona Hendrychová, Karin Fodorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Pedagogické rozhľady
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku