Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
731 639 623
553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
553 46 2677
553 46 1010
Sekretariát katedry
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
553 46 2676
 
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
553 46 2677
553 46 1010
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Hendrychová Simona, Mgr., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
553 46 2682
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
553 46 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
činnost: přírodovědný a společenskovědní základ
731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
553 46 2680
Externisté
Hanuš Daniel, PaedDr. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LL.M.
činnost: sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
 
 
Kovář Petr, Mgr.
činnost: primární pedagogika
 
Navrátilová Jana, PaedDr.
činnost: preprimární pedagogika
 
Přílučíková Libuše, Mgr.
činnost: teorie a praxe projektové výuky na 1. st. ZŠ
 
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: univerzitní základ - profesní etika
553 46 1820
Tomášová Alexandra, Mgr.
činnost: pedagogická praxe, preprimární pedagogika
553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova