Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Hendrychová Simona, Mgr., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2682
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2680
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Externisté
Dalová Radka, MgA.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr.
činnost: pedagogika, didaktika prvopočátečního čtení a psaní
e-mail:
telefon:
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA
činnost: sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
e-mail:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr.
činnost: univerzitní základ a pedagogika
e-mail:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr.
činnost: pedagogika
e-mail:
telefon:
Chalupníková Kateřina, MgA.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Keprtová Kateřina, Mgr.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr.
činnost: didaktika prvopočátečního čtení a psaní
e-mail:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova, didaktika prvopočátečního čtení a psaní
e-mail:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr.
činnost: pedagogika
e-mail:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, PaedDr.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon:
Novosad Martin, Mgr.
činnost: mediální výchova
e-mail:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc.
činnost: pedagogika, Aktivizující metody, strategie a formy ve výuce
e-mail:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr.
činnost: teorie a praxe projektové výuky na 1. st. ZŠ
e-mail:
telefon:
Strmisková Tereza, MgA.
činnost: komunikace, dramatická výchova
e-mail:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr.
činnost: pedagogika
e-mail:
telefon:
Tomášová Alexandra, Mgr.
činnost: pedagogická praxe, preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2684
Vozáriková Jana, Mgr.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon: