Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Univewersytet Zielonogórski Zielona Góra
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Studia slavica-suplementum. Studia humanitatis. Ars hermeneutica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Życie sczkoły
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Życie sczkoły
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize
 
Taťána Göbelová, Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová
Rok: 2009, UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2009, Informatorium
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku