Základní směry vědecké činnosti KPA

  • Vysokoškolská pedagogická příprava učitelů primárního, preprimárního vzdělávání a jeho inovace
  • Profesionalizace učitelské přípravy pro primární a preprimární vzdělávání
  • Filosoficko-antropologická a kulturologická problematika edukace v primárním a preprimárním vzdělávání
  • Axiologická problematika v primárním a preprimárním vzdělávání
  • Oborová didaktika v primárním a preprimárním (přírodovědné a vlastivědné vzdělávání), výzkum výuky, žákovské prekoncepty, výzkum učebnic
  • Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017


Dlouhodobý záměr rozvoje KPASpolupráce KPA s tuzemskými pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v České republice.

Spolupráce KPA se zahraničními pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v zahraničí.