Základní směry vědecké činnosti KPA

  • Vysokoškolská pedagogická příprava učitelů primárního, preprimárního vzdělávání a jeho inovace
  • Profesionalizace učitelské přípravy pro primární a preprimární vzdělávání
  • Podpora učení žáků, scaffoldingové strategie na 1. stupni ZŠ (spolupráce s Centrem pedagogického výzkumu)
  • Axiologická problematika v primárním a preprimárním vzdělávání
  • Oborová didaktika v primárním a preprimárním (přírodovědné a vlastivědné vzdělávání), výzkum výuky, žákovské prekoncepty, výzkum učebnic
  • Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2021


Dlouhodobý záměr rozvoje KPA

Dlouhodobý záměr rozvoje katedry je plánován v souladu se zvoleným strategickým záměrem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,45 MB

Spolupráce KPA s tuzemskými pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v České republice.

Spolupráce KPA se zahraničními pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v zahraničí.