OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky > Věda a výzkum

Základní směry vědecké činnosti KPA

  • Vysokoškolská pedagogická příprava učitelů primárního, preprimárního vzdělávání a jeho inovace
  • Profesionalizace učitelské přípravy pro primární a preprimární vzdělávání
  • Filosoficko-antropologická a kulturologická problematika edukace v primárním a preprimárním vzdělávání
  • Axiologická problematika v primárním a preprimárním vzdělávání
  • Oborová didaktika v primárním a preprimárním (přírodovědné a vlastivědné vzdělávání), výzkum výuky, žákovské prekoncepty, výzkum učebnic
  • Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů

Dlouhodobý záměr rozvoje KPASpolupráce KPA s tuzemskými pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v České republice.

Spolupráce KPA se zahraničními pracovišti

Seznam spolupracujících univerzit a organizací v zahraničí.
facebook
rss
social hub