Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Alena Seberová, Jan Průcha
Rok: 2009, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Mariana Sirotová, Radmila Burkovičová
Rok: 2008, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Orbis Scholae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Z. Pracný Oftis, Ostrava a PdF OU Ostrava, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Soňa Koťátková, Radmila Burkovičová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Tvořivá dramataika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Mária Podhájecká, Radmila Burkovičová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Učitelské .listy
článek v odborném periodiku