Cyklus rozhovorů o dětské paliativní péči

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra speciální pedagogiky vás zve na Cyklus rozhovorů o dětské paliativní péči

Dne 10. prosince 2021 od 9:30 hodin

Mgr. Edita Satinská, Ph.D., povede první rozhovor s 

  • doc. PhDr. Lucii Sikorovou, Ph.D., o principech dětské paliativní péče, která zahrnuje péči o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte; seznámí se s historií, potřebami dětí v paliativní péči ať už těch v nemocnici nebo domácím ošetřování. Pozornost bude věnována rovněž sourozencům dětí s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním.

Dne 14. prosince 2021 v 9:30 hod.

Mgr. Edita Satinská, Ph.D., povede druhý rozhovor s 

  • doc. PhDr. Radkou Bužgovou, Ph.D., o poskytování péče a podpory pozůstalým rodinným příslušníkům po ztrátě dítěte, která může mít individuální podobu nebo formu skupinových intervencí.

Oba rozhovory proběhnou v prostředí MS Teams s názvem „Rozhovory o dětské paliativní péči“.

Přístupový kód: am5olko


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2021