Konference s mezinárodní účastí Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra speciální pedagogiky a Uniwersytet Ślaski Katowice (Polsko) Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji jako spolupořadatel.

Ostrava 9. října 2019
Místo konání: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, budova SB – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory (v učebně SB 205)

Program konference s mezinárodní účastí
Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami

Program:
9:00 – 10:00 hPrezence účastníků
10:00 hZahájení konferencedoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Proslov děkana PdF OU doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.
10:20 hJednání v plénu – moderátor doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
 Podpůrná opatření a jejich implementace v základním vzdělávání v mezinárodním kontextu
prof. PhDr. Vítková Marie, CSc., prof. PaedDr. Bartoňová Miroslava, Ph.D. (MU Brno, UK Praha)
Czy teoretyczne zalozenia inkluzji edukacyjnej uczniów z niepelnosprawnościa sa innowacja dla praktyki szkolnej?
prof. dr hab. Zenon Gajdzica (UŚ Katowice)
Cesta k inkluzivní škole – inovace ve vzdělávání
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU Ostrava)
Špecifiká výkonu profesie pedagogického asistenta u žiakov so zdravotným znevýhodnením
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. (UK Bratislava)
12:00 - 13:00 h Přestávka na oběd (občerstvení zajištěno)
13:00 hOdpolední program
 Specifika vzdělávacího procesu v dětském domově Klánovice
Mgr. Alois Daněk, Ph.D. (DDK Klánovice)
Možnosti podpory rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím
doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. (UK Bratislava)
Vzdelávanie žiaka s pervazívnou vývinovou poruchou, vzdelávaného v bežnej základnej škole podľa individuálneho vzdelávacieho programu - príklad dobrej praxe
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Mgr. Kristína Nagyová, PhD. (UK Bratislava)
Možnosti podpory osob s autismem v oblasti rané péče v Moravskoslezském kraji
PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Bc. Karolína Pilařová (OU Ostrava)
Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., Mgr. Petra Tužilová (MU Brno)
Podpora edukace dětí a žáků s kombinovaným postižením ve výzkumu studentů katedry speciální pedagogiky
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. , Bc. Hana Ziková a Bc. Eva Parmová (OU Ostrava)
Zakládání přímého poradenství na školách aneb víc než potřebná péče pro děti a dospívající v ČR
Mgr. Taťana Sajdok (ZŠ a MŠ Staré Město)
Stabilní program rozvoje profesní dráhy žáka na základní škole – systémový pohled
Ing. Renáta Václavková, Ph.D., Ing. Lucie Gajzlerová, Ing. Kateřina Horáková (REGIO – Ostrava)
Diskuse
Přestávka na kávu
Vliv nestátních neziskových organizací na kvalitu života osob se zdravotním postižením
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. (OU Ostrava)
Ohrožení školní úspěšnosti u žáka s dvojí výjimečností - případová studie
Mgr. Iva Klugová, Ph.D. (OU Ostrava)
Možnosti využití barefoot obuvi k rozvoji a edukaci osob s těžkým zrakovým postižením
Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D. (OU Ostrava)
Společné vzdělávání z pohledu rodičů žáků
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (OU Ostrava)
Analýza vybraných oblastí inkluzivního vzdělávání v ZŠ v Moravskoslezském kraji
Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (OU Ostrava)
Diskuse, ukončení konference

Příspěvky jsou v programu konference seřazeny dle tematických celků a návrhu organizačního výboru konference. Příspěvky polských účastníků konference nebudou doslovně tlumočeny.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2019