Studentárium na Katedře speciální pedagogiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Konferenční setkání studentů, účastníků celoživotního vzdělávání a vyučujících Katedry speciální pedagogiky

Studentky a studenti 2. ročníků NMgr. prezenční formy studijních programů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele Vás srdečně zvou k účasti na akci s názvem

Studentárium na Katedře speciální pedagogiky


Studentárium je jedinečná akce, při níž dochází k propojení studentů napříč všech ročníků uskutečňovaných studijních programů speciální pedagogika a speciální pedagogika pro učitele na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Záměrem Studentária je především sdílení informací, vzájemné obohacování a poznávání šíře variability zaměření speciální pedagogiky, a to ať už jako vědy pomáhající profese, nebo praktického oboru, který se týká každého z nás. Speciální pedagogika je i věda, výzkum, výuka a jiné...

Své dosavadní zkušenosti a poznatky z práce v oblasti speciální pedagogiky přinesou studenti druhého ročníku prezenční formy speciální pedagogiky Katedry speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity.


Kdy:
16. února 2022
V čase:
15:00 – 17:00
Kde:
ONLINE, Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU
Místnost:
Pro koho:
studenti a účastníci CŽV Katedry speciální pedagogiky PdF OU a veřejnost
Organizátor:
studenti 2. ročníků NMgr. prezenční formy Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele

Program konferenčního setkání

Programem budou doprovázet:
Bc. Klára Heliová a Bc. Zuzana Matulová
studentky speciální pedagogiky 2. r. NMgr.
specializace psychopedie, etopedie


Informovanost žáků základní školy o problematice sextingu

Bc. Veronika Vavrušková, obor: Speciální pedagogika, specializace: psychopedie, etopedie
Bc. Amálie Bogoczová, obor: Speciální pedagogika pro učitele

Své intimní fotografie sdílí na internetu s cizími lidmi až 16 % dětí. Za pět let se toto číslo zvýšilo o polovinu. Více než 40 % dětí obdrželo od jiné osoby provokativní erotickou či pornografickou fotografii, na které je někdo částečně svlečený nebo nahý. Riziko, které je s tímto spojováno, si však děti mnohdy ani neuvědomují. Tento příspěvek tedy seznámí posluchače s aktuálním fenoménem v oblasti rizikového chování, kterým je sexting a představí informovanost žáků o této problematice.

Život s Lesch Nyhan syndromem

Bc. Denisa Rýparová, obor: Speciální pedagogika pro učitele
Bc, Lucie Boučková, obor: Speciální pedagogika pro učitele

1 dítě z 350 000 na světě. Maximálně 5 dětí v celé České republice. Jaký je život se vzácným onemocněním, na které zatím neexistuje účinná léčba? Jeden takový příběh vám představíme v rámci našeho vystoupení. Přiblížíme vám Lesh-Nyhan syndrom, Bobath koncept a příběh dvouletého Šimonka.

Využití terapie O.T.A. u dětí s autismem

Bc. Zuzana Matulová, obor: Speciální pedagogika, specializace: Psychopedie, etopedie
Bc. Klára Heliová, obor: Speciální pedagogika, specializace: Psychopedie, etopedie

Autismus. Postižení, u kterého máme stále, i přes rozsáhlé výzkumy, několik otazníků. Zatím nevíme zcela přesně, jaká je příčina vzniku tohoto postižení, nicméně se snažíme různými metodami a technikami o co největší zkvalitnění života těchto osob a o posílení deficitních oblastí triády autismu. Zkvalitnění lze docílit například i správně vedenou terapií.

V této části přednáškové sekce se zaměříme na všeobecné pojetí nově vznikajícího terapeutického konceptu O.T.A. terapie, při práci s dětmi s autismem a možnosti participace na jednotlivých praktických nácvicích pod vedením supervizorky a lektorky této terapie, z pozice O.T.A. asistentky.


Harmonogram
15:00 – 15:10
Představení, vstupní informace
15:10 – 15:40
Informovanost žáků základní školy o problematice sextingu
15:40 – 16:10
Život s Lesch Nyhan syndromem
16:10 – 16:30
Využití terapie O.T.A. u dětí s autismem
16:30 – 17:00
Diskuse


Organizace: připojení online - Kanál v MS Teams

Těšíme se na podnětné setkání s vámi.
Společně tvoříme Specku!

Za 2. ročník navazujícího magisterského studia Speciální pedagogiky a Speciální pedagogiky pro učitele

Bc. Klára Heliová, Bc. Zuzana Matulová


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022