Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Ze života katedry > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

„Kapuce“ se i napodruhé více než vydařila!

Po velkém úspěchu na podzim minulého roku se na pedagogickou fakultu vrátily workshopy Kapuce od mikiny aneb Čtenářské dílny v praxi opět pod vedením odbornice na metodiku práce s uměleckým textem Ninou Rútovou. Tentokrát byly workshopy pojaty mezioborově.

Pobyt na zahraniční univerzitě je přínosný pro studenty i akademiky

Působení na univerzitách v blízkém i vzdálenějším zahraničí mohou v rámci různých programů zakusit studenti i vyučující OU. Tuto zkušenost lze všem jednoznačně doporučit: vystoupíme ze zaběhlých kolejí, poznáme nová prostředí a nové lidi, jiný způsob myšlení, získáme nové podněty.

Ortoepie západoslovanských jazyků

Nová publikace o české, slovenské a polské výslovnosti (dostupná on-line ve čtyřech jazykových verzích).

Reportáž o lekcích „Kapuce od mikiny“ na PdF OU

Naši studenti navazujícího magisterského studia, budoucí češtináři, měli možnost absolvovat odborné semináře přímo pod vedením Niny Rutové.

Konference Didaktické impulsy opět přinesla něco nového

Didaktické impulsy 5, Ostrava 15. října 2022.

Od textu k porozumění a komunikaci – k životnímu jubileu prof. Jany Svobodové

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou vydává v těchto dnech novou monografii k významnému životnímu jubileu prof. Jany Svobodové. Jubilantce přejeme mnoho dalších tvůrčích let prožitých ve zdraví a osobní spokojenosti.

Konference Didaktické impulsy trhala rekordy

Už počtvrté se na půdě katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity sešli odborníci z nejrůznějších domácích i zahraničních pracovišť v rámci již zavedeného cyklu vědeckých konferencí s názvem Didaktické impulsy.

Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu.

S Karin Lednickou nejen o Šikmém kostele

Ve středu 21. duben 2021 měli studenti katedry českého jazyka a literatury s didaktikou možnost diskutovat online s autorkou bestselleru Šikmý kostel 1, 2 Karin Lednickou.

1. ročník studentské vědecké videokonference 2007

Že lze studentskou vědeckou konferenci uspořádat v nové, neotřelé podobě, mohou potvrdit všichni účastníci odborného setkání, které se konalo 25. dubna.

2. ročník studentské vědecké konference 2008

Už II. ročník přehlídky studentské odborné činnosti (SVOČ) proběhl 25. dubna 2008 na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.

Konference Didaktické impulsy v novém formátu

Didaktické impulsy 3, Ostrava 17. října 2020.

Konference Didaktické impulsy opět na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou

Sedm měsíců uteklo jako voda a katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se 5. října 2019 opět stala dějištěm vědeckého setkání. Tentokrát se jednalo o v pořadí druhé zastavení v rámci cyklu mezinárodních vědeckých konferencí s názvem Didaktické impulsy.

Mezinárodní Visegrádský fond podpořil projekt Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU společně s univerzitami ve Varšavě a Nitře uspěla u Visegrádského fondu jako žadatel o projekt „Ortoepie západoslovanských jazyků“.

Podnětné setkání studentů bohemistky a jejich pedagogů

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou je už řadu let zapojena do projektu AKTION, jehož stěžejním cílem je podpora spolupráce mezi rakouskými a českými vědeckými a vzdělávacími institucemi. Pedagogové z Vídeňské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity pro své studenty každoročně připravují pobyty na jednom ze zapojených pracovišť.

Konference Didaktické impulsy 1 měla příznivý ohlas

Sobota 16. února 2019 byla na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zasvěcena prvnímu setkání v rámci zamýšleného cyklu mezinárodních vědeckých konferencí pojmenovaného Didaktické impulsy.

Mimořádná přednáška profesorky Svatavy Urbanové „S holokaustem za zády“

Literárněvědná společnost, jejímž posláním je popularizovat nejnovější vědecké poznatky pro širokou odbornou a školní veřejnost, nedávno zřídila svou pobočku v Ostravě, a to na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Ohlédnutí za 12. ročníkem studentské vědecké konference na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou

Ve čtvrtek 26. dubna se na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty OU již tradičně sešli nejlepší studenti napříč obory studovanými na zmíněné katedře se svými učiteli a spolužáky, aby prezentovali výsledky svých bakalářských a diplomových prací.

Pozvánka na přednášku Komunikačný status frazém a jeho kultúrno-etnické pozadie

Přednášku prosloví doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filologií a komunikace Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

S Lenkou Lagronovou nejen o Boženě Němcové

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava, uspořádaly ve čtvrtek 30. listopadu 2017 setkání s významnou českou dramatičkou a dramaturgyní Lenkou Lagronovou.

12

facebook
instagram
twitter
rss
social hub