OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Projekty / akce / konference

Aktivity v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Na katedře probíhají aktivity spojené s řešením projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660, který akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty Ostravské univerzity řeší ve spolupráci s akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Informace o semináři - Právní problematika v teorii a praxi preprimárního vzdělávání

Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Českou pedagogickou společností uspořádala dne 18. června 2015 odborný seminář na téma „Právní problematika v teorii a praxi preprimárního vzdělávání“ se zaměřením na dítě.

Zahraniční studenti na KPA

Každoročně se na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity do některých předmětů studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (MŠ) prezenční formy vzdělávání zapíší v rámci programu Erasmus zahraniční studenti.

Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání

Pracovníci katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty OU uspořádali 14. ledna 2010 mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou „Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání“.

Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy

Na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty OU dne 16. června 2009 konference s názvem „Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy“.

Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání

U příležitosti oslav 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství, z něhož na Ostravské univerzitě vznikla před 10 lety Katedra primárního a alternativního vzdělávání, se konal 23. a 24. ledna celostátní odborný seminář k problematice učitelského vzdělávání.
facebook
rss
social hub