Informace o semináři - Právní problematika v teorii a praxi preprimárního vzdělávání

Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Českou pedagogickou společností uspořádala dne 18. června 2015 v budově na ulici Mlýnské odborný seminář na téma „Právní problematika v teorii a praxi preprimárního vzdělávání“ se zaměřením na dítě. Přednášejícím byl Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, právník, sociální pracovník a pedagog.

Obsahovou náplní semináře byl (nový) občanský zákoník ve školní praxi. Účastníci se dozvěděli, kdo je právnická osoba, kdo je zákonným zástupcem dítěte. Diskutovány byly otázky poručenství, opatrovnictví, pěstounská péče, osvojení, odpovědnost za škodu, jaké jsou prevenční povinnosti školy, jak postupovat v případě, kdy zákonní zástupci nežijí ve společné domácnosti a jsou v rozporu v zásadních rozhodnutích, spoluzavinění, odpovědnost pedagoga. Dalším tématem byla sociálně-právní ochrana dětí v mateřské škole.

V průběhu semináře přednášející odpovídal na konkrétní dotazy, které se objevily v pedagogickém terénu a jež účastníci vznesli.

Semináře se zúčastnily učitelky a ředitelky mateřských škol a současní i bývali studující oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiky předškolního věku obou forem vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2017