Setkání v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Ze Zlínského a Olomouckého kraje navštívily dne 18. ledna 2019 mateřskou školu Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A učitelky mateřských škol, učitelé a ředitelé základních škol, jejichž součástí jsou mateřské školy, a také akademické pracovnice Pedagogické fakulty Univerzity Palackého z Olomouce. Setkání bylo uskutečněno v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660, který Pedagogická fakulta Ostravské univerzity realizuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

V doprovodu paní ředitelky Aleny Píchové, statutární zástupkyně ředitelky MŠ PaedDr. Jany Navrátilovédoc. PaedDr. Radmily Burkovičové, Ph.D. se návštěvníci seznámili s prostředím mateřské školy A. Gavlase 12 A i odloučeného pracoviště MŠ J. Maluchy 13. Pedagogické pracovnice mateřské školy v Ostravě-Dubině vzdělávají děti předškolního věku od 2,5 do 7let v 10 věkově heterogenních třídách, a to  ve dvou budovách. Kolegové a kolegyně ze zlínských a olomouckých mateřských škol a Pedagogické fakulty UP Olomouc sledovaly učitelky hostitelské mateřské školy v obou budovách při jejich edukační činnosti s dětmi. Během následné diskuse byli účastníci seznámeni se školním vzdělávacím programem školy, s doplňujícím respiračním a environmentálním programem i s dalšími edukačními aktivitami, které učitelky MŠ A. Gavlase 12A s dětmi v obou budovách mateřské školy realizují.

Získané poznatky a postřehy kolegyně ze Zlínského a Olomouckého kraje hodnotily vysoce pozitivně. Oceňovaly jak možnost sledovat učitelky mateřských škol při přímé pedagogické činnosti s třídou dětí v průběhu dne v budově MŠ jak s převahou řízení a organizace tak následně i s převahou komunikace učitelky s dítětem, a to podle části připraveného edukačního projektu.

Ohodnotily odborný přínos, otevřenost a přátelskou atmosféru následné vzájemné diskuse s vedením na obou budovách školy.


PaedDr. Jana Navrátilová, doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2019