Aktuality

Průběh realizace projektu Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání

Od 1. března 2017 je některými akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity řešen projekt Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání. V projektu participují mateřské školy Ostrava - Poděbradova, Ostrava - A. Gavlase 12A a Ostrava - Hornická.