OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Aktivity v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Na katedře probíhají aktivity spojené s řešením projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660, který akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty Ostravské univerzity řeší ve spolupráci s akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
facebook
rss
social hub