Aktuality

Pozvánka na workshop Gradované geografické učební úlohy – představení on-line baterie učebních úloh

Zveme učitele 1. i 2. stupně ZŠ na dvoudílný workshop, který je jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR řešený na Katedře preprimární a primární pedagogiky PdF OU (projekt č. TL05000097 s názvem „Význam gradovaných učebních úloh v rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího školního věku“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci výzkumného Programu ÉTA).