Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Diana Svobodová

Diana Svobodová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 211, budova SA
funkce:vedoucí KCD
obor činnosti:obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2635
731 696 960
e-mail:Nenalezen žádný záznam.K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Tituly zahraničních filmů v českém jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině
Diana Svobodová
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny
Diana Svobodová
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Komunikační a formální hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2017, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Expresivní prostředky v jazyce mládeže a ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Mezi jazykovědou a didaktikou: životní jubileum prof. Jany Svobodové
Diana Svobodová
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Od textu k porozumění a komunikaci
Diana Svobodová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v překladech ideonym
Diana Svobodová
Rok: 2022, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku

Členství v doktorské zkušební komisi UJEP
Diana Svobodová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

K určování kořenového morfému ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Mobilita Erasmus+ - FF UMB v Banské Bystrici
Diana Svobodová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Mobilita v rámci rezortního projektu CEP - MŠMT ČR - Polsko
Diana Svobodová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Pojetí koncovky ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek disertační práce Derivace a kompozice ve vyučování
Diana Svobodová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přednáška pro Univerzitu 3. věku
Diana Svobodová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvoření slov a stavba slova ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce
Diana Svobodová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce
Diana Svobodová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowiańskiej
kapitola v odborné knize

Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v překladech ideonym
Diana Svobodová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tituly zahraničních filmů v českém jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Cizojazyčná ideonyma v českém prostředí, jejich užívání a překlady
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizojazyčné názvy filmů a seriálů v českém a slovenském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině
Diana Svobodová
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny
Diana Svobodová
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
kapitola v odborné knize

Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy
Diana Svobodová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Výuková mobilita Erasmus+, Uniwersytet Warszawski
Diana Svobodová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému
Diana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K různojazyčné lexikální synonymii v češtině a v polštině
Diana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační a formální hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2017, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců
Diana Svobodová
Rok: 2016, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
kapitola v odborné knize

Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim?
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
kapitola v odborné knize

Formální a komunikační hlediska užívání přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nie całkiem obce. Zapozyczenia wyrazowe w jezyku polskim i czeskim.
Diana Svobodová, Mirosław Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
odborná kniha

Skryté přednosti přejatých slov
Diana Svobodová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců
Diana Svobodová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov
Diana Svobodová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Skryté přednosti přejatých slov
Diana Svobodová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy
Diana Svobodová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Práce v habilitační komisi, Prešovsná univerzita v Prešově
Diana Svobodová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Specifika různojazyčné lexikální synonymie
Diana Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika různojazyčné lexikální synonymie
Diana Svobodová
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize

The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptation
Diana Svobodová, Miloslaw Bańko
Rok: 2014, Polonica
článek v odborném periodiku

Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment of Modern Loanwords by the Contemporary Czech Youth
Diana Svobodová
Rok: 2013, New Educational Review
článek v odborném periodiku

English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts
Diana Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts
Diana Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov
Diana Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková ... další autoři
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Psané podoby přejatých slov
Diana Svobodová
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Současný stav internacionalizace lexika
Diana Svobodová
Rok: 2013, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

W poszukiwaniu językowych, psychologicznych i historyczno-kulturowych czynników adaptacji zapożyczeń leksykalnych
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých
Diana Svobodová
Rok: 2012, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Děti a mládež v kontaktu s cizojazyčnými výrazy
Diana Svobodová
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

K aktuálnímu stavu internacionalizace lexika
Diana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K internacionalizaci současného lexika
Diana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes
Diana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes.
Diana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu
Diana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Aspekty hodnocení přejatých jazykových prostředků
Diana Svobodová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Aspekty pojetí spisovnosti vs. slangovosti u vybraných typů cizojazyčných přejímek a neologismů
Diana Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých
Diana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Word-Formation and Vocabulary
Diana Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Foreign Lexical Borrowings in the Czech Language
Diana Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K aktuální situaci v oblasti přechylování apelativ v češtině
Diana Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu
Diana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovnost vs. funkčnost jazykových prostředků užívaných v elektroncké komunikaci
Diana Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Variantnost grafických forem anglicizmů v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykové hodnocení nových cizojazyčných přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2010, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci
Diana Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci
Diana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Užívání jazyka v moderních sociolektech
Diana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané ekonomizující prvky v současném jazyce elektronické komunikace
Diana Svobodová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha

Ženské podoby nečeských příjmení
Diana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Aktuální pohledy na uplatnění cizojazyčných přejímek v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Rok: 2009, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem
Diana Svobodová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co si můžeme vygooglit?
Diana Svobodová
Rok: 2009, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Co s outlety?
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Designovka a jiné
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deníík
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Chataři a četaři na koleji
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Jak na procenta
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Jasný i nejasný výraz: klíring
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Klient a klientelismus
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: O dresu, dressingu a dresinku
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: O příznivcích a příznivkyních baníku
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Přechylování příjmení cizinek
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Přechylování příjmení s otazníkem
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Záludnosti a nástrahy přechylování
Diana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

K otázce spisovnosti vybraných typů přejatých lexikálních jednotek
Diana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka
Irena Bogoczová, Diana Svobodová
Rok: 2009, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neohebné přejímky užívané v současné češtině v atributivní platnosti
Diana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problém intencionality pravopisných nedostatků v psané komunikaci současné mládeže
Diana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Psaná a mluvená podoba současné češtiny
Diana Svobodová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině
Diana Svobodová
Rok: 2009, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Různící se názory na způsoby užívání cizojazyčných přejímek v současné češtině
Diana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

100 semestrů bez nehod
Diana Svobodová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Showbiz aneb Jazyková novinka ve světě showbusinessu?
Diana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Vyhledat neboli vygooglit?
Diana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Vylepšit neboli vytunit?
Diana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Vyřadit neboli vylistovat?
Diana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Některá slovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládeže
Diana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny
Diana Svobodová
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

P. Mitter: Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině.
Diana Svobodová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace
Diana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Anglicismy užívané k vyjádření emocí v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Rok: 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
článek v odborném periodiku

Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Rok: 2007, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Chat jako prostor pro jazykovou hru
Diana Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Internacionalizace současné české slovní zásoby
Diana Svobodová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Kontextově motivované typy slovotvorných derivací v češtině
Diana Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lexikální specifika komunikace na chatu
Diana Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Motivace a způsoby tvoření názvů firem a institucí působících v ČR
Diana Svobodová
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace
Diana Svobodová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distanční mluvnice češtiny pro učitele
Diana Svobodová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu
Diana Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Průvodce českou slovní zásobou
Diana Svobodová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Publikace o hybridních kompozitech
Diana Svobodová
Rok: 2006, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Slovní zásoba na WWW chatu
Diana Svobodová, Eva Jandová
Rok: 2006, FF OU
kapitola v odborné knize

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv jazyka počítačů na slovní zásobu žáků na 1. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Cizojazyčné lexémy a jejich současné formy jako prostředky jazykové aktualizace
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba
Diana Svobodová
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

K některým současným vývojovým trendům v oblasti české slovotvorby.
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kontextově motivované neologismy v jazyce mladé generace
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Lexikální prostředky cizího původu v časopisech pro mládež z hlediska postojů cílové skupiny uživatelů
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Návštěva německé bohemistky na Ostravské univerzitě
Diana Svobodová
Rok: 2005, Listy OU
článek v odborném periodiku

Sborník prací Pedagogické fakulty ostravské univerzity, řada U-5, sv. 223
Diana Svobodová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Současné vývojové trendy v oblasti cizojazyčných lexikálních přejímek
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu.
Diana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Západoslovanské jazyky v 21. století
Diana Svobodová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Západoslovanské jazyky ve 21. století 2
Diana Svobodová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Jazyk počítačových her z hlediska postojů uživatelů
Diana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lexikální prostředky v textech určených pro mládež a jejich proměny
Diana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lexikální přejímky z cizích jazyků na okraji a v jádru české slovní zásoby
Diana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Management and evaluation of the course
Diana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Monitoring studentů Erasmus
Diana Svobodová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Plánování, řízení a vyhodnocení kurzu Vzdělávání dospělých
Diana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slova cizího původu ve výuce mateřského jazyka na základních školách
Diana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Učitelská mobilita Erasmus
Diana Svobodová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Anglicismy v českých slanzích
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Anglické názvy profesí a firem v češtině
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cizí slova ve vyučování mateřskému jazyku na základních školách
Diana Svobodová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Derivační prostředky v současném jazyce mladých lidí
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lexikální prvky cizího původu v současné české slovní zásobě
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problém formální adaptace lexikálních prvků cizího původu v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Proměny v českých sociolektech
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Proměny v českých sociolektech
Diana Svobodová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné tendence ve vývoji české slovní zásoby
Diana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě
Diana Svobodová
Rok: 2000, Naše řeč
článek v odborném periodiku

O slangu writerů
Diana Svobodová
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Přejatá slova v češtině z pohledu uživatelů jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Anglicismy v českých publicistických textech - důvody a způsoby jejich užívání
Diana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace
Diana Svobodová
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Derivované anglicismy v české slovní zásobě
Diana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

O jazyce autorů graffiti
Diana Svobodová
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku

English loanwords in Czech journalistic texts (Anglické lexikální výpůjčky v českých publicistických textech)
Diana Svobodová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Prefixace a kompozice u anglicismů užívaných v českých publicistických textech
Diana Svobodová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Prefixálně tvořené anglicismy v české publicistice
Diana Svobodová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Anglické výrazy v českém publicistickém stylu
Diana Svobodová
Rok: 1996, Naše řeč
článek v odborném periodiku

English loanwords in contemporary Czech journalistic texts
Diana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jsou anglické názvy lepší reklamou?
Diana Svobodová
Rok: 1996, Češtinář (Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury VŠP v Hradci Králové)
článek v odborném periodiku

Členství v redakční radě časopisu Jazykovědné aktuality
Diana Svobodová
Rok:
ediční a redakční práce

Členství v redakční radě časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Diana Svobodová
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
8DDA1Didaktika angličtiny 1
8DDA2Didaktika angličtiny 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FFAJFonetika a fonologie angličtiny
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88DA1Didaktika angličtiny 1
88DA2Didaktika angličtiny 2
88FAJFonetika a fonologie angličtiny
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
BLOKBlokace místnosti
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
C2EFLForeign lexical borrowings in the Czech
C2ESLCzech word-formation and vocabulary
C3CFRČeská frazeologie
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3KOJZáklady jazykovědy
C3LTSČeská lexikologie a tvoření slov
C3UKLÚvod do korpusové lingvistiky
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAJCizí jazyk - angličtina
DPUB1Publikační činnost 1
DPUB2Publikační činnost 2
DPUB3Publikační činnost 3
DRVK1Aktivní účast na vědecké konferenci
E-CZLChapt.from Czech lang.,literat. culture
E-FLBForeign lexical borrowings in the Czech
E-SLECzech word-formation and vocabulary
MODSCMóda a módnost v současné češtině
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
NOTRENové trendy v současné jazyk. komunikaci
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SJPZUSpecific. jazyk. prostředky v žurnal.
SZZDRSZZ doktorská zkouška
2KOVPKorpusová lingvistika v praxi
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JKUAktuální otázky jazykové kultury
22TRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
22ZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RJAZOtázky obecné lingvistiky
3RKLAČeská skladba
3RKOLÚvod do korpusové lingvistiky
3RKSLSeminář ke korpusové lingvistice
3RLEXTvoření slov a česká slovní zásoba
3RLTXSeminář k tvoření slov a lexikologii
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33AROČeské tvarosloví
33JAZZáklady jazykovědy
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33RAZOtázky obecné lingvistiky
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33REXTvoření slov a česká slovní zásoba
33RKLSeminář ke korpusové lingvistice
33ROLÚvod do korpusové lingvistiky
33RROZáklady českého tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
5JAZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
5JAZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5SZZČeský jazyk s didaktikou
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
55AZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55EMISeminář z českého jazyka k SZZ
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
55ZZČeský jazyk s didaktikou
6BCJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
6BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6CSLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
6KORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
6SZZSZZ - Český jazyk a literatura
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66CJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
66JK1Jazyková komunikace a kultura řeči
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
66ORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
66SLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
66SZZSZZ - Český jazyk a literatura
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
77SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
8JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
8JAZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
8JAZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
8OBHJObhajoba diplomové práce
8SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
88AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
88AZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
88AZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
88BHJObhajoba diplomové práce
88SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAJCizí jazyk - angličtina
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRKOAktivní účast na vědecké konferenci
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
99AUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
99AUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
99RKOAktivní účast na vědecké konferenci
99ZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
99ZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
99ZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
9AVTAktuální vývojové tendence
ANTXAnalýza textu
ANTX1Analýza textu pro 1.st
CESKSkladba
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
DILVDidaktika literární výchovy
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
LPD12Literatura pro děti a mládež 2 pro 1.st
PRVYProjetová výuka
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SVLTSvětová literatura
SZZRZávěrečná zkouška z č. jazyka a liter.
TSLXTvoření slov a lexikologie
USCJÚvod do studia českého jazyka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
VYCJVývoj českého jazyka
ZJAZZáklady jazykovědy
ZVCJZvuková stránka českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Davidová NinaPostoje žáků 2. stupně ZŠ ke spisovné češtinědiplomová 2022 
Tučníková BarboraSpecifika fotbalového slangu z pohledu školní mládeže i dospělýchdiplomová 2022 
Hajdová TerezaPrvky místního nářečí ve slovní zásobě žáků mladšího školního věkudiplomová 2021 
Pufflerová VeronikaAnglicismy v komunikaci žáků ZŠdiplomová 2021 
Prokopová MichaelaVýskyt anglicismů na sociálních sítích a v komunikaci žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2019 
Adámek MichalSlang ve sportovní oblastidiplomová 2017 
Talacek RobinČeské překlady názvů zahraničních filmůdiplomová 2017 
Kaniová JanaProblematika výuky českého jazyka u žáků pocházejících z bilingvních rodin na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Milotová ZuzanaHodnocení jazykových prostředků v komunikaci dětí preprimárního věkudiplomová 2016 
Chocholová IvanaSpecifika jazyka užívaného v oblasti Jesenicka po r. 1945diplomová 2015 
Habrnalová BronislavaKomparace užívání a znalosti nářečí u žáků ZŠ v Jistebníku a Polance nad Odroudiplomová 2014 
Hamplová MagdalenaPrvky regionálního původu v jazykových projevech žákůdiplomová 2014 
Halamíčková HanaJazyková specifika elektronické komunikacediplomová 2013 
Chalupová ZuzanaLexikální protředky v jazyce reklamydiplomová 2012 
Konečná MarkétaHodnocení úrovně vývoje slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2012 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikace neformálního charakterudiplomová 2012 
Chodakovská Sýkorová LucieÚroveň znalostí v oblasti slovní zásoby u žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2011 
Cyroňová PetraSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2011 
Stolá JanaÚroveň slovní zásoby u romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 1.třídy ZŠdiplomová 2011 
Červenková MartinaPrvky regionálního původu v mluveném projevu žákůdiplomová 2010 
Faltýnková RadkaSrovnání úrovně lexikálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ v městském a venkovském prostředídiplomová 2010 
Gálová MichaelaPrvky jazykové ekonomie v současné české slovotvorbědiplomová 2010 
Vitásková MichaelaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Dokoupilová JanaSlovní zásoba žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Dostálová PavlínaSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2009 
Gremlicová XenieSpecifika písemného projevu dnešní mládežediplomová 2009 
Maleňáková MarcelaVliv médií na vývoj slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Solilová BarbaraVliv výpočetní techniky na slovní zásobu žáků ZŠdiplomová 2009 
Tvrdá MartinaVýzkum slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Szostková AndreaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Kiššová PetraCizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČRdiplomová 2005 
Moravcová SylvieJazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)diplomová 2005 
Pechová MilušeVliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věkudiplomová 2005 
Sýkorová MarkétaJazyk českých webů určených dětemdiplomová 2005 
Žídková EvaVliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)diplomová 2005 
Fojtíková MonikaPravopisné nedostatky u žáků 2. stupně ZŠ z hlediska interference s místním nářečímbakalářská 2022 
Kurletová MonikaAnglicismy na sociálních sítíchbakalářská 2022 
Pavlištíková JanaSpisovná čeština očima žákůbakalářská 2022 
Voleníková RenátaMetody efektivní výuky cizích jazyků a češtiny pro cizince na ZŠbakalářská 2022 
Gratzová ValérieVhled do slovní zásoby žáků se zaměřením na synonymabakalářská 2021 
Kotulková BeátaZnalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. tříd ZŠbakalářská 2021 
Davidová NinaPravopisné znalosti žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2020 
Hartlová RadkaSlangové prostředky v jazyce žáků ZŠbakalářská 2020 
Klímová KateřinaJazyková stránka komunikace mezi učitelem a žákem v edukačním procesu současné základní školybakalářská 2020 
Skulinová GabrielaČeský jazyk u žáků se sluchovým postiženímbakalářská 2020 
Tučníková BarboraÚroveň slovní zásoby žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2020 
Bryjová MartinaAnglicismy napříč generacemibakalářská 2018 
Homola JakubGermanismy v češtiněbakalářská 2018 
Koláčková KateřinaÚroveň pravopisu žáků sedmých tříd základních škol ve vybraných městech v rámci základního dělení nářečních skupin v České republicebakalářská 2018 
Losová LucieSoučasný lékařský slangbakalářská 2018 
Polášková TerezaJazyk překladů Shakespearova dramatu Measure for measurebakalářská 2018 
Svrčina JiříZnalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. třídy ZŠbakalářská 2018 
Večerková ŽanetaDialektické prostředky v jazyce obyvatel obce Štěpánkovice a jejího okolíbakalářská 2018 
Bartková LucieSpisovná čeština u žáků základní školybakalářská 2017 
Harenzová DenisaJazykové prostředky v časopisech pro mládežbakalářská 2017 
Konvičková PetraJazyk neformálních internetových diskuzíbakalářská 2017 
Růžičková Jana IsabellaMluva (slang) hráčů deskových herbakalářská 2017 
Sajová KarolinaAnglicismy ve vybraných módních časopisechbakalářská 2017 
Štefek JanPohled na vývoj železničářského slangu v minulosti a v současnostibakalářská 2017 
Tomaszková VeronikaSpecifika přejatých slov a jejich domácích ekvivalentů v české slovní zásoběbakalářská 2017 
Prusková KláraJazykové prostředky v komunikaci romských žákůbakalářská 2016 
Rumíšková MarkétaSrovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštiněbakalářská 2016 
Adámek MichalCizojazyčné přejímky v současné komunikacibakalářská 2015 
Hrčkuláková DenisaVznik a vývoj písmabakalářská 2015 
Stolarzová ReginaAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Talacek RobinAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Žaludová VeronikaČeština v elektronické komunikacibakalářská 2015 
Fabianová PetraVývoj komunikačních dovedností u dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Jurczyková AnnaO přechylování příjmení aneb Je to žena, či muž?bakalářská 2014 
Matochová MarkétaJazyk internetové komunikacebakalářská 2014 
Prokopová MichaelaAnglicismy ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Špaňhelová MichaelaRozvíjení komunikačních a stylizačních dovedností dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Cviklová TerezaPrvky regionálního původu v jazykových projevech uživatelů jazykabakalářská 2013 
Dostálová NikolaJazyková specifika komunikace na internetubakalářská 2013 
Hajná MarkétaProjevy purismu v české jazykověděbakalářská 2013 
Jonášová PavlaNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Mikulová KateřinaFloskule v dnešní češtiněbakalářská 2013 
Mück DavidZvláštnosti elektronické komunikacebakalářská 2013 
Pleva LiborNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Pufflerová VeronikaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2013 
Habrnalová BronislavaNářečí v oblasti Polanky nad Odroubakalářská 2012 
Karásková AndreaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků (morfologické jevy)bakalářská 2012 
Koždoňová HanaLexikální specifika slangu užívaného v oblasti moderní hudbybakalářská 2012 
Kučerová EvaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2012 
Šimšová KateřinaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných cizojazyčných prostředkůbakalářská 2012 
Chocholová IvanaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků v oblasti Jesenickabakalářská 2011 
Halamíčková HanaJazyk elektronické komunikacebakalářská 2011 
Adamčíková JanaLexikální specifika vybraného místního dialektubakalářská 2010 
Chalupová ZuzanaJazyk reklamybakalářská 2010 
Sucháčková ZuzanaLexikální specifika fotbalového slangubakalářská 2010 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikacebakalářská 2010 
Milotová ZuzanaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2009 
Rybková MiroslavaPrevence poruch řeči u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Kurková TerezaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2008 
Šumberová MonikaSlovní zásoba dětí v mateřských školách. Srovnání vesnického a městského prostředíbakalářská 2008 


Analýza specifických nedostatků v českých komunikátech polských uživatelů češtiny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stavukončený
Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub