Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Diana Svobodová

Diana Svobodová

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 211, budova SA
funkce:
vedoucí KCD
obor činnosti:
obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
telefon, mobil:
553 46 2635
731 696 960
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowiańskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
kapitola v odborné knize
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
kapitola v odborné knize
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Diana Svobodová, Mirosław Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
odborná kniha
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Diana Svobodová, Miloslaw Bańko
Rok: 2014, Polonica
článek v odborném periodiku
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková ... další autoři
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha
 
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deníík
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Listy OU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
 
Rok: 1996, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
 
Rok: 1996, Češtinář (Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury VŠP v Hradci Králové)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
 
Rok:
ediční a redakční práce
 
Rok:
ediční a redakční práce
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Saforková Myšková Markéta
Komunikativní pojetí výuky češtiny a možnosti rozvoje mluvních dovedností žáků
disertační
Marxová Ludmila
Kategorie slovesného času jako předmět jazykové výuky na 1. stupni základních škol
diplomová
2024
Meierová Aneta
Problematika vyjmenovaných slov na 1. stupni ZŠ
diplomová
2024
Svrčina Jiří
Jazykové prostředky užívané ve vybraných druzích sportu
diplomová
2024
Bulavová Nikol
Slova s časovým příznakem ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ
diplomová
2023
Davidová Petra
Využití jazykových her v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ
diplomová
2023
Klímová Kateřina
Učitel českého jazyka jako mluvní vzor: jeho motivace k využití nespisovných jazykových prostředků při výuce mateřštiny na druhém stupni základní školy
diplomová
2023
Kotulková Beáta
Analýza učebnic českého jazyka pro 7. třídu ZŠ a jejich didaktické využití se zaměřením na problematiku skladby
diplomová
2023
Tichá Perutková Jana
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury pohledem žáků s odlišným mateřským jazykem
diplomová
2023
Davidová Nina
Postoje žáků 2. stupně ZŠ ke spisovné češtině
diplomová
2022
Tučníková Barbora
Specifika fotbalového slangu z pohledu školní mládeže i dospělých
diplomová
2022
Hajdová Tereza
Prvky místního nářečí ve slovní zásobě žáků mladšího školního věku
diplomová
2021
Pufflerová Veronika
Anglicismy v komunikaci žáků ZŠ
diplomová
2021
Prokopová Michaela
Výskyt anglicismů na sociálních sítích a v komunikaci žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2019
Adámek Michal
Slang ve sportovní oblasti
diplomová
2017
Talacek Robin
České překlady názvů zahraničních filmů
diplomová
2017
Kaniová Jana
Problematika výuky českého jazyka u žáků pocházejících z bilingvních rodin na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Milotová Zuzana
Hodnocení jazykových prostředků v komunikaci dětí preprimárního věku
diplomová
2016
Chocholová Ivana
Specifika jazyka užívaného v oblasti Jesenicka po r. 1945
diplomová
2015
Habrnalová Bronislava
Komparace užívání a znalosti nářečí u žáků ZŠ v Jistebníku a Polance nad Odrou
diplomová
2014
Hamplová Magdalena
Prvky regionálního původu v jazykových projevech žáků
diplomová
2014
Halamíčková Hana
Jazyková specifika elektronické komunikace
diplomová
2013
Chalupová Zuzana
Lexikální protředky v jazyce reklamy
diplomová
2012
Konečná Markéta
Hodnocení úrovně vývoje slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2012
Valová Veronika
Jazyková specifika elektronické komunikace neformálního charakteru
diplomová
2012
Chodakovská Sýkorová Lucie
Úroveň znalostí v oblasti slovní zásoby u žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2011
Cyroňová Petra
Slovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládeže
diplomová
2011
Stolá Jana
Úroveň slovní zásoby u romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 1.třídy ZŠ
diplomová
2011
Červenková Martina
Prvky regionálního původu v mluveném projevu žáků
diplomová
2010
Faltýnková Radka
Srovnání úrovně lexikálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ v městském a venkovském prostředí
diplomová
2010
Gálová Michaela
Prvky jazykové ekonomie v současné české slovotvorbě
diplomová
2010
Vitásková Michaela
Projevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2010
Dokoupilová Jana
Slovní zásoba žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2009
Dostálová Pavlína
Slovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládeže
diplomová
2009
Gremlicová Xenie
Specifika písemného projevu dnešní mládeže
diplomová
2009
Maleňáková Marcela
Vliv médií na vývoj slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2009
Solilová Barbara
Vliv výpočetní techniky na slovní zásobu žáků ZŠ
diplomová
2009
Tvrdá Martina
Výzkum slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2009
Szostková Andrea
Projevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 1. st. ZŠ
diplomová
2008
Kiššová Petra
Cizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČR
diplomová
2005
Moravcová Sylvie
Jazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)
diplomová
2005
Pechová Miluše
Vliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věku
diplomová
2005
Sýkorová Markéta
Jazyk českých webů určených dětem
diplomová
2005
Žídková Eva
Vliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)
diplomová
2005
Bella Radek
Užívání anglicismů v mluveném projevu youtuberů
bakalářská
2024
Petrová Fojtíková Pavla
Agrese v elektronické komunikaci dětí
bakalářská
2024
Jašúrková Jolana
Anglicismy a jejich užívání v běžné komunikaci dospělých
bakalářská
2023
Voleníková Renáta
Metody efektivní výuky cizích jazyků a češtiny pro cizince na ZŠ
bakalářská
2023
Fojtíková Monika
Pravopisné nedostatky u žáků 2. stupně ZŠ z hlediska interference s místním nářečím
bakalářská
2022
Kurletová Monika
Anglicismy na sociálních sítích
bakalářská
2022
Pavlištíková Jana
Spisovná čeština očima žáků
bakalářská
2022
Gratzová Valérie
Vhled do slovní zásoby žáků se zaměřením na synonyma
bakalářská
2021
Kotulková Beáta
Znalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. tříd ZŠ
bakalářská
2021
Davidová Nina
Pravopisné znalosti žáků 2. stupně ZŠ
bakalářská
2020
Hartlová Radka
Slangové prostředky v jazyce žáků ZŠ
bakalářská
2020
Klímová Kateřina
Jazyková stránka komunikace mezi učitelem a žákem v edukačním procesu současné základní školy
bakalářská
2020
Skulinová Gabriela
Český jazyk u žáků se sluchovým postižením
bakalářská
2020
Tučníková Barbora
Úroveň slovní zásoby žáků 2. stupně ZŠ
bakalářská
2020
Bryjová Martina
Anglicismy napříč generacemi
bakalářská
2018
Homola Jakub
Germanismy v češtině
bakalářská
2018
Koláčková Kateřina
Úroveň pravopisu žáků sedmých tříd základních škol ve vybraných městech v rámci základního dělení nářečních skupin v České republice
bakalářská
2018
Losová Lucie
Současný lékařský slang
bakalářská
2018
Polášková Tereza
Jazyk překladů Shakespearova dramatu Measure for measure
bakalářská
2018
Svrčina Jiří
Znalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. třídy ZŠ
bakalářská
2018
Večerková Žaneta
Dialektické prostředky v jazyce obyvatel obce Štěpánkovice a jejího okolí
bakalářská
2018
Bartková Lucie
Spisovná čeština u žáků základní školy
bakalářská
2017
Harenzová Denisa
Jazykové prostředky v časopisech pro mládež
bakalářská
2017
Konvičková Petra
Jazyk neformálních internetových diskuzí
bakalářská
2017
Růžičková Jana Isabella
Mluva (slang) hráčů deskových her
bakalářská
2017
Sajová Karolina
Anglicismy ve vybraných módních časopisech
bakalářská
2017
Smichovičová Veronika
Specifika přejatých slov a jejich domácích ekvivalentů v české slovní zásobě
bakalářská
2017
Štefek Jan
Pohled na vývoj železničářského slangu v minulosti a v současnosti
bakalářská
2017
Prusková Klára
Jazykové prostředky v komunikaci romských žáků
bakalářská
2016
Rumíšková Markéta
Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštině
bakalářská
2016
Adámek Michal
Cizojazyčné přejímky v současné komunikaci
bakalářská
2015
Hrčkuláková Denisa
Vznik a vývoj písma
bakalářská
2015
Stolarzová Regina
Anglicismy v současné češtině
bakalářská
2015
Talacek Robin
Anglicismy v současné češtině
bakalářská
2015
Žaludová Veronika
Čeština v elektronické komunikaci
bakalářská
2015
Fabianová Petra
Vývoj komunikačních dovedností u dětí preprimárního věku
bakalářská
2014
Jurczyková Anna
O přechylování příjmení aneb Je to žena, či muž?
bakalářská
2014
Matochová Markéta
Jazyk internetové komunikace
bakalářská
2014
Prokopová Michaela
Anglicismy ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠ
bakalářská
2014
Špaňhelová Michaela
Rozvíjení komunikačních a stylizačních dovedností dětí preprimárního věku
bakalářská
2014
Cviklová Tereza
Prvky regionálního původu v jazykových projevech uživatelů jazyka
bakalářská
2013
Dostálová Nikola
Jazyková specifika komunikace na internetu
bakalářská
2013
Hajná Markéta
Projevy purismu v české jazykovědě
bakalářská
2013
Jonášová Pavla
Neologické prostředky v českém lexiku
bakalářská
2013
Mikulová Kateřina
Floskule v dnešní češtině
bakalářská
2013
Mück David
Zvláštnosti elektronické komunikace
bakalářská
2013
Pleva Libor
Neologické prostředky v českém lexiku
bakalářská
2013
Pufflerová Veronika
Užívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠ
bakalářská
2013
Habrnalová Bronislava
Nářečí v oblasti Polanky nad Odrou
bakalářská
2012
Karásková Andrea
Hodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků (morfologické jevy)
bakalářská
2012
Koždoňová Hana
Lexikální specifika slangu užívaného v oblasti moderní hudby
bakalářská
2012
Kučerová Eva
Užívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠ
bakalářská
2012
Šimšová Kateřina
Hodnocení vybraných typů aktuálně užívaných cizojazyčných prostředků
bakalářská
2012
Chocholová Ivana
Hodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků v oblasti Jesenicka
bakalářská
2011
Halamíčková Hana
Jazyk elektronické komunikace
bakalářská
2011
Adamčíková Jana
Lexikální specifika vybraného místního dialektu
bakalářská
2010
Chalupová Zuzana
Jazyk reklamy
bakalářská
2010
Sucháčková Zuzana
Lexikální specifika fotbalového slangu
bakalářská
2010
Valová Veronika
Jazyková specifika elektronické komunikace
bakalářská
2010
Milotová Zuzana
Vývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbu
bakalářská
2009
Rybková Miroslava
Prevence poruch řeči u dětí předškolního věku
bakalářská
2009
Kurková Tereza
Vývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbu
bakalářská
2008
Šumberová Monika
Slovní zásoba dětí v mateřských školách. Srovnání vesnického a městského prostředí
bakalářská
2008Hlavní řešitel
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2022
Poskytovatel
MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období
1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub