Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Radana Metelková Svobodová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 218, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
obor činnosti:didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2644
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Komplexnost při výuce češtiny v praxi
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019, Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Nová testovací baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Tereza Rošíková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - čtenářská gramotnost očima mezinárodního výzkumu PIRLS
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - metody výuky čtení a čtení s porozuměním
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - práce s texty ve výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - práce se souvislými texty napříč předměty směřující k formování čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - výstupy PIRLS očima učitele 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - sdílení zkušeností - záznamy čtení žáků 1. stupně ZŠ získanými eyetrackerem
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory - vhodnost volby výchozích textů, prezentace vlastních návrhů, prezentace žákovských výstupů
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Směřování koncepce výuky mateřštiny v českých základních školách
Radana Metelková Svobodová, Josef Malach, Martin Malčík, Filip Beneš, Zdena Lustigová, Miroslava Miklošíková, Martin Rangl, Petr Šaloun, David Andrešič, Petri Mališů, Tomáš Dragon, Ladislav Vagner, Iva Vlková ... další autoři
Rok: 2020, OHŘE MEDIA spol. s r. o., Žatec
kapitola v odborné knize

Čtení s porozuměním v prvostupňové edukaci
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Komplexnost při výuce češtiny v praxi
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační a slohová výchova jako motivační složka výuky mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019, Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech
článek v odborném periodiku

Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mapování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva SGS10/PdF/2016-2017
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2016, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016, Nová čeština - doma i ve světě
článek v odborném periodiku

K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016
stať ve sborníku

K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategorizace čtenářských chyb žáka jako ukazatel počátků porozumění textu
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Prezentace výstupů dosažených v rámci výzkumného šetření ve šk. roce 2015/2016 - akce pro zapojené ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016
ostatní

Využití eyetrackeru při ověřování efektivity metod výuky čtení
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce mateřštiny při budování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovenská inspirace aneb Když se daří naplňovat koncepci výuky mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Čeština v didaktickém zrcátku
Radana Metelková Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Ostravští studenti učitelství získávají zkušenosti s Eye Trackerem
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Posudek na knihu Encyklopédia jazyka pre deti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Čeština v didaktickém zrcátku
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání
Radana Metelková Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

K monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání. In E-learning - výuková opora pro studenty OU
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Integrovaná didaktika - kvalitní zdroj informací a podnětů nejen pro vysokoškolské studenty
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Svobodná" cesta ke čtenářské gramotnosti v českých podmínkách
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtenářská gramotnost
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

K možnostem rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ z pohledu realizovaného specifického vysokoškolského výzkumu
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

K výsledkům specifického vysokoškolského výzkumu v MS kraji realizovaném v letech 2010 a 2011 Ostravskou univerzitou v Ostravě
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvistická a hudební složka při výuce jazyků
Radana Metelková Svobodová, Aleš Svoboda
Rok: 2011, Oftis
odborná kniha

List of Ideas on Reader Literacy
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Receptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1.stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová
Rok: 2011, Oftis
odborná kniha

Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Čtenářská gramotnost a nové možnosti ve vzdělávání v přípravě učitelů 1.stupně ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čtenářská gramotnost a nové možnosti vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010, Oftis
odborná kniha

Čtenářská gramotnost z výzkumného hlediska
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Gramotnostní pojetí výuky mateřského jazyka v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatury na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ
Marie Švrčková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Současné učebnice českého jazyka a integrace výuky porozumění textu v nich
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Marie Švrčková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pouhá změna kurikula nestačí aneb na cestě ke zkvalitňování výuky čtenářské gramotnosti žáků základních škol
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sám doma v Ostravě aneb Poděkování hasičům
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Učebnice mateřštiny a jejich role při výuce porozumění textu na ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aktuálnost problematiky porozumění textu a její integrace v současném školském kurikulu
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

K implementaci komunikační a slohové výchovy v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komunikační výchova na ZŠ očima učitelů českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Lze mateřštinu vyučovat komunikačně?
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole
Radana Metelková Svobodová, Radim Šink
Rok: 2008
stať ve sborníku

Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole
Radana Metelková Svobodová, Radim Šink
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Ivana Gejgušová, Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová, Erika Mechlová, Martin Malčík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dětské čtenářství z hlediska čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hořkosladké Vánoce
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

K pojetí komunikační a slohové výchovy na ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PdF UMB Banská Bystrica
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Příchod Ježíška
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Současné tendence didaktiky českého jazyka a běžná praxe základních škol z výzkumného hlediska
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vnitropředmětové a mezipředmětové vztahy při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační a slohová výchova na ZŠ. Distanční text
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační funkce výpovědi a jazykové vyučování
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Komunikační pojetí výuky mateřštiny na ZŠ
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Komunikační výchova na ZŠ v zrcadle času
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Problematika priorit základního vzdělávání z pohledu vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Problematika vnitropředmětových a mezipředmětových vztahů při výuce českého jazyka na základních školách
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy české syntaxe. Distanční text
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikační výchova a současné školství
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Porozumění textu u dětí se specifickými poruchami učení
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BCJ2Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 2
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
COZASČeština očima žáků základních školy
CTGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3KODKomunikace v dialogu
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3ZKDZáklady komunikačních dovedností
DILVDidaktika literární výchovy
DIPL2Diplomový seminář 2
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
DPDCDidaktika českého jazyka
DPMEMetodologie empirického výzkumu
DRDISOdevzdání a obhajoba disertační práce
DSCGČtenářská gramotnost ve školské praxi
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
KOMDVKomunikační dovednosti
KPCSSKapitoly z pr.češtiny pro st.se sp.potř.
MSCJ1Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 1
MSODProjekt - předmětové didaktiky
NGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
SEZPSeminář k závěrečné práci
SNDMJDidaktika mateřského jazyka
TOTSSTvorba odb. textu pro stud. se sp. potř.
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
WNDMJDidaktika mateřského jazyka
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22ODIVlastnosti školského dialogu
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
5CPS1Didaktika čtení a psaní 1
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5TXTText ve výuce a vzdělávání
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PS1Didaktika čtení a psaní 1
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55TXTText ve výuce a vzdělávání
7DICJDidaktika českého jazyka
7DMJADidaktika mateřského jazyka
7NPCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
77ICJDidaktika českého jazyka
77MJADidaktika mateřského jazyka
77PCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
8DCPSDidaktika čtení a psaní
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ICJ1Didaktika českého jazyka 1
8ICJ2Didaktika českého jazyka 2
8TXTVText ve výuce a vzdělávání
88CJ1Didaktika českého jazyka 1
88CJ2Didaktika českého jazyka 2
88CPSDidaktika čtení a psaní
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88XTVText ve výuce a vzdělávání
9DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
9DMPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
9DNPAZapojení do národ. výzkum. projektu A
9DNPBZapojení do národ. výzkum. projektu B
9DPDCDidaktika českého jazyka
9DPDZStátní doktorská zkouška
9DPMEMetodologie empirického výzkumu
9DPODObhajoba disertační práce
9DPOTObhajoba tezí disertační práce
9DPSVSpecifika výzkumu v oblasti didakt. ČJaL
9DPU5Publikační činnost 5
9DPU6Publikační činnost 6
9DRDIOdevzdání a obhajoba disertační práce
9DSCGČtenářská gramotnost ve školní praxi
9DSUTUčebnice jako potenc.-implemen.kurikulum
99MLOVybrané lingvodidaktické otázky
99MPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
99NPAZapojení do národ. výzkum. projektu A
99NPBZapojení do národ. výzkum. projektu B
99PDCDidaktika českého jazyka
99PDZStátní doktorská zkouška
99PODObhajoba disertační práce
99POTObhajoba tezí disertační práce
99PSVSpecifika výzkumu v oblasti didakt. ČJaL
99PU5Publikační činnost 5
99PU6Publikační činnost 6
99SCGČtenářská gramotnost ve školní praxi
99SUTUčebnice jako potenc.-implemen.kurikulum
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SEZP1Seminář k závěrečné práci pro 1 st
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti


AutorNázev práceTypRok
Hořínková IvanaVliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠdisertační 2019 
Frendlová BlankaMožnosti distančního vzdělávání v prvostupňové edukaci se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literaturadiplomová 2022 
Szymeczková DorisMožnosti distančního vzdělávání v prvostupňové edukaci se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literaturadiplomová 2022 
Balnerová IvanaČtení s porozuměním u žáků 5. ročníku ZŠdiplomová 2021 
Drobilová EliškaSfumato - jedna z metod výuky čtenídiplomová 2021 
Molitorová TerezaČtení s porozuměním u žáků 3. ročníku ZŠdiplomová 2021 
Švandová JanaČtení s porozuměním u žáků 4. ročníku ZŠdiplomová 2021 
Walková NatálieČtení s porozuměním u žáků 4. ročníku ZŠdiplomová 2021 
Bocanová MarieČtení s porozuměním u žáků 4. ročníku ZŠdiplomová 2020 
Ryšková KristýnaČtení s porozuměním u žáků 5. ročníku ZŠdiplomová 2020 
Sroková JohanaMožnosti rozvíjení žákovského čtení s porozuměním v závěru prvostupňové edukacediplomová 2020 
Bakončíková DominikaČtení s porozuměním u žáků 2. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Bilinkiewiczová TerezaČtení s porozuměním u žáků 2. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Buchta PavelČtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Podhajská AlžbětaČtení s porozuměním u žáků 3. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Rabinská JanaNejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Fryštacká MarcelaVliv výukové metody na vývoj kvality čtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2018 
Hanková MarkétaVliv výukové metody na vývoj kvality čtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2018 
Smolanová PetraNejčastěji užívané metody výuky čtení v Moravskoslezském krajidiplomová 2018 
Hermanová KamilaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Lupinská GabrielaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Ondroušková NelaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Podolewská AnetaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Virágová ValerieBudování kladného vztahu ke knize u dětí předškolního věkudiplomová 2017 
Žochová KateřinaNejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského krajediplomová 2017 
Badri Psotová PetraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Hracká LenkaBudování kladného vztahu ke knize u dětí předškolního věkudiplomová 2016 
Krihová MarcelaMetody výuky čtení a formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Vrbová PetraMetody výuky čtení a formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Dolinková OxanaRole předčítání v předčtenářském obdobídiplomová 2015 
Hamroziová AnnaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Kustvánová KateřinaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Malyrzová JanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Reichertová ZuzanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Vaňková BarboraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Vyhnánková SimonaRole předčítání v předčtenářském obdobídiplomová 2015 
Bartošová JanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Benešová KláraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Cigánová HanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Fojtíková PetraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Kizurová RenátaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Lembasová MarkétaVliv specifických poruch učení na písemný projev žáka z pohledu učitele českého jazykadiplomová 2014 
Foltýnková EvaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Lusková VeronikaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Pafčugová NaděždaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Pavlíčková MartaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Popelková IrenaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Jančálková HanaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Pánková RenátaČtenářská gramotnost a obtížná slova v učebnicových textech na 1. stupni ZŠdiplomová 2012 
Stanovská ZuzanaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Stromská AlžbětaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanek - Alžběta Stromskádiplomová 2012 
Švekušová MichaelaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Zavadilová PetraRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanekdiplomová 2012 
Zaydlarová DominikaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanekdiplomová 2012 
Kroupová BlankaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2011 
Fabiánová OlgaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2010 
Jonášová ZdenkaRozvoj komunikačních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ v předmětu český jazyk a literaturadiplomová 2009 
Přikrylová BlankaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2009 
Dřevojánková HanaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2008 
Heinzová DenisaVliv specifických poruch učení na písemný projev žáka z pohledu učitele českého jazykadiplomová 2008 
Hlistová MagdalénaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2008 
Gelatková VeronikaPředčítání dětem předškolního věku, cesta k předčtenářské gramotnostibakalářská 2022 
Srnská TerezaVliv specifických poruch učení na písemný projev žáka z pohledu učitele českého jazykabakalářská 2021 
Halfarová KristinaPředčítání dětem předškolního věku, cesta k předčtenářské gramotnostibakalářská 2020 
Maříková JanaPostoj rodiny a školy k předčítání dětem předškolního věkubakalářská 2017 
Plevová MichaelaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2017 
Sedláčková LenkaRole předčítání v mateřské školebakalářská 2017 
Šigutová MartinaVztah dětí předškolního věku k předčítáníbakalářská 2017 
Koláčková MartinaRole předčítání v mateřské školebakalářská 2016 
Matějová KateřinaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Novosádová KristýnaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2016 
Zpěváková GabrielaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2016 
Janošková ŠárkaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Škarabelová JanaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Šremerová SilviePozice předčítání v prostředí mateřské školybakalářská 2015 
Tanečková VeronikaPozice předčítání v prostředí mateřské školybakalářská 2015 
Holásková DagmarMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Kalusová LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Krystyníková MiroslavaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Kubiková MartaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Michalčíková IvetaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Sedláková JitkaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Smilková JitkaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Gottvaldová MarkétaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2013 
Knoppová KamilaVliv MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Kulhánková DanaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Musialová AlenaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Svobodová IvanaVliv MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Bláhová RomanaVliv rodiny a mateřské školy na rozvoj řeči dětí předškolního věku / The influence of a family and a Kindergarten on the development of children´s way of speakingbakalářská 2009 
Bučková EvaVliv mateřské školy na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Neničková LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2009 
Vidličková LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2009 


Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mapování vlivu metody výuky čtení na formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím moderní technologie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub