Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Pavlína Kuldanová

Pavlína Kuldanová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 212, budova SA
funkce:katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2643
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ortoepie západoslovanských jazyků. Problémové výslovnostní jevy v současné české, slovenské a polské mluvní praxi [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální jazykové dědictví jako součást edukačního procesu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ortoepie západoslovanských jazyků - impulsy pro studenty a učitele slavistických studií
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Hlasová hygiena v učitelské profesi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlasová technika a péče o hlas v učitelské profesi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Individualita v mluvených jazykových projevech
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
ostatní

Mobilita v rámci rezortního projektu CEP - MŠMT ČR - Polsko
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Nejkrásnější tvář socialismu a 99 dalších příběhů ze zmizelé země
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy

Nejkrásnější tvář socialismu a 99 dalších příběhů ze zmizelé země
Kai Witzlack-Makarevich, Aleš Urválek, Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Proměny češtiny v dnešním světě
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissenschaftliche Exkursion - Tandemprojekt dreier Universitäten
Pavlína Kuldanová
Rok: 2022
působení v zahraničí

General English at NSTS English Language Institute Malta
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Jazyková kultura v teorii a praxi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ostatní

Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa). Kritický katalog k výstavě
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa). Výstava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy

Mluví jako pražský rozhlas!
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobilita v rámci rezortního projektu CEP - MŠMT ČR - Polsko
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Ortoepie západoslovanských jazyků. Problémové výslovnostní jevy v současné české, slovenské a polské mluvní praxi [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální jazykové dědictví jako součást edukačního procesu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 11, 2021, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Vývoj českého pravopisu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshopy pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu [online]
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2021
působení v zahraničí

Workshopy pro studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu [online]
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ostatní

Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 10, 2020, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Jazyková specifika ostravského regionu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činoherním studiem Ateliéru pro děti a mládež při NDM
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letní divadelní škola pro pedagogy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebojte se české výslovnosti aneb Zbytečná obava z řeřichy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborné kolokvium pro slavisty Varšavské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2019
působení v zahraničí

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation.
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ortoepie západoslovanských jazyků - impulsy pro studenty a učitele slavistických studií
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 9, 2019, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako hlasový a řečový vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Wrocławski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Workshopy pro studenty Varšavské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jazyková kultura v teorii a praxi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Mluvený projev řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluvený projev řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců 2018
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ohlédnutí za konferencí Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 8, 2018, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teorie jazykové kultury a zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako mluvní vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců 2017
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

O školní češtině aneb Profesorka Jana Svobodová jubilující
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 7, 2017, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako řečový a hlasový vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Čeština v médiích a kvalita mluvního projevu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dialekty versus digitální svět a média
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Ne zcela cizí
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Noc vědců 2016
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 6, 2016, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Sofijská univerzita Klimenta Ochridského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Noc vědců 2015
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 5, 2015, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Noc vědců 2014
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
ostatní

Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Zvuková stránka češtiny - audiovizuální studijní materiál
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Basics of Czech Orthoepy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Český jazyk v minulosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Špeciálny pedagóg, 2. roč., 2013, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013, Noviny Slawia-czasopismo młodych slawistów, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
článek v odborném periodiku

Zvuková stránka češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

"Svobodně" neortoepicky a neortofonicky
Pavlína Kuldanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umí dnešní čtenář číst?
Pavlína Kuldanová, Jana Hyplová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hlas a řeč v učitelském povolání
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Umí dnešní čtenář číst?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K řečové kultuře současnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Neduhy zvukové stránky současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nemoci současné české výslovnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nemoci současné české výslovnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je spisovná mluvená čeština v médiích nepotřebný přežitek?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Roman Jakobson's personal correspondence to Soňa Haasová, his first wife
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009, LINCOM
kapitola v odborné knize

"Mějte krésný podzemní dan"
Pavlína Kuldanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovo o mluveném slově v českých médiích
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
působení v zahraničí

"Mějte krésný podzemní dan"
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková stránka českého jazyka
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština pro sluchově postižené studenty (kap. Jak vytvořit odborný text)
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

FF UKF Nitra
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Kouzlo rétoriky
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvistická poetika Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Od praslovanštiny k pračeštině
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radovan Lukavský na Ostravské univerzitě
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Rozbor staročeského textu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Jazyková kultura dnešních dní
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština - jazyk slovanský
Ivana Gejgušová, Kolektiv Autorů, Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Čeština - milenka Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fenomén úpadku mluvené spisovné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Krize mluvních vzorů v Čechách
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Krize mluvních vzorů v Čechách
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Krize mluvních vzorů v Čechách?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluvní vzory dnešních dětí
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Roman Jakobson a Československo
Pavlína Kuldanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

In margine vědecké biografie Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová, M. Zelenka
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
CJMINČeská jazyková minulost v kostce
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3FONZvuková stránka českého jazyka
C3VJDVývoj čs. jazyka a základy dialektologie
DMRVŘeč a výslovnost v češtině - norma a pxe
E-PC1Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 1
E-PC2Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 2
JZKOMJazyková komunikace
KKULRKultura řeči
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SKULRKultura řeči
SPIVYSpisovná česká výslovnost prakticky
2ESOUŘečnická soutěž
2KDIAKapitoly z dialektologie
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2TARSStaroslověnský seminář
2TARTAnalýza staročeských textů
22ARTAnalýza staročeských textů
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
3RCJAVývoj českého jazyka
3RPRAPravopisné repetitorium
3RTORPrezentační a řečnické dovednosti
3RUCJZvuková stránka českého jazyka
3RYCJSeminář k vývoji českého jazyka
33CJAVývoj českého jazyka
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RJAVývoj českého jazyka
33RORPrezentační a řečnické dovednosti
33RRAPravopisné repetitorium
33RZJZvuková stránka českého jazyka
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
6KULRKultura řeči
6RTORPrezentační a řečnické dovednosti
6VYCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
6ZVUKZvuková stránka češtiny
66TORPrezentační a řečnické dovednosti
66VUKZvuková stránka češtiny
66YCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7ORHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77RHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
9DMRVŘeč a výslov. v češtině - norma a praxe
99MRVŘeč a výslov. v češtině - norma a praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
USCJÚvod do studia českého jazyka
VYCJVývoj českého jazyka
ZVCJZvuková stránka českého jazyka
2MJKKJazyková komunikace a kultura řeči


AutorNázev práceTypRok
Kuffová PatricieKultivování mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Bočková LucieRozvíjení zvukové stránky mluveného projevu žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2021 
Gerlichová KateřinaHanácký dialekt na Šumperskudiplomová 2020 
Janíková PetraUčivo o teritoriálních dialektech v hodinách českého jazykadiplomová 2020 
Rytířová MonikaŘečová a hlasová výchova na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Uhříková HanaPorozumění nářečnímu lexiku u žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Bělohoubková AdélaOdklad povinné školní docházky a jeho důvody ve vybraných ostravských mateřských školáchdiplomová 2019 
Beňková AlžbětaÚtvary českého národního jazyka jako učivo na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Chylíková MarkétaRozvíjení komunikačních dovedností žáků v ZŠ Vratimovdiplomová 2019 
Saforková Myšková MarkétaVýchova hlasu mluvního prostřednictvím hlasu zpěvníhodiplomová 2019 
Socha Kolibová VeronikaVýuka anglického jazyka u dětí předškolního věkudiplomová 2019 
Kajzarová EsterKomunikační kompetence žáků na 1. stupni základních škol na Těšínskudiplomová 2018 
Křehlíková BarboraMluvený jazyk v Orlovédiplomová 2017 
Onderková TerezaRichard Krajčo - herec, moderátor a zpěvákdiplomová 2017 
Polášková MichaelaMluvený projev redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostravadiplomová 2017 
Šteyerová MarkétaHlasová příprava učitelediplomová 2017 
Mařecová JanaÚroveň znalosti českého pravopisu na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Pecuchová MarkétaPravopis a jeho výuka na základní školediplomová 2016 
Ištvánová MichaelaPravopis velkých písmendiplomová 2015 
Vichtová NikoletaZapojení etymologických výkladů do výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠdiplomová 2015 
Kubošová MichaelaZvuková stránka českého jazyka ve výuce na základní školediplomová 2014 
Solná KamilaVýuka pravopisu na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Šebelová EvaDialekt a literatura Slovácka v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Bloudková KateřinaVýuka zvukové stránky v hodinách českého jazykadiplomová 2013 
Řačáková ŠárkaVýchova k hlasu a řeči ve školním prostředídiplomová 2013 
Bedecsová LenkaŘečová a hlasová výchova žáků základní školydiplomová 2012 
Martiníková DalenaZvuková stránka českého jazyka ve školních vzdělávacích programech a ve výucediplomová 2012 
Sucháčková ZuzanaSpálovské nářečídiplomová 2012 
Zemanová VeronikaZnalost českého pravopisu u žáků na školách s polským vyučovacím jazykemdiplomová 2012 
Radová LucieŘečové vady dětí mladšího školního věkudiplomová 2010 
Stašová RadkaÚroveň mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Kochová AndreaÚroveň mluveného projevu budoucích učitelů 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Matýsková MartinaHodnocení mluveného projevu moderátorů regionálního televizního zpravodajstvídiplomová 2009 
Rašková MarcelaMluvený projev v pořadech pro dětidiplomová 2009 
Zelmanová SoňaUčitel jako mluvní vzordiplomová 2009 
Heidrová AlenaMluvený projev v médiíchdiplomová 2008 
Filipová PetraMluvený projev žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Tomová SimonaJazyková kompetence v psaném projevu u dětí na 1.stupni ZŠ (se zvláštním zřetelem k romským dětem)diplomová 2007 
Nikl JanUčitel jako mluvní vzordiplomová 2005 
Vejr RobertSoučasný hasičský slangbakalářská  
Nawrathová SimonaRodinné jazykové prostředí v obcích na Hlučínskubakalářská 2022 
Tkačíková LucieHlučínské nářečí na počátku 21. stoletíbakalářská 2022 
Jedličková MagdaČesko-polský bilingvismus u dětí v mateřské škole s polským vyučovacím jazykembakalářská 2021 
Kladivová PetraUčitel mateřské školy jako významný mluvní vzorbakalářská 2021 
Lazecká DominikaRozvíjení komunikačních kompetencí dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2021 
Melichárková NatálieHanácký dialekt v mluvě žáků staršího školního věkubakalářská 2021 
Židek TomášPorozumění těšínskému dialektu u žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2021 
Drastíková ViktoriePravopisné znalosti žáků 2. stupně ZŠ na Hlučínskubakalářská 2020 
Rigová KristýnaPrvky slováckého nářečí v mluvě dětí předškolního věkubakalářská 2019 
Sikorová KarolínaPrvky slezského dialektu v mluvě předškolních dětíbakalářská 2019 
Sikorová KláraJazyková úroveň televizních pořadů pro děti předškolního věkubakalářská 2019 
Babuňková LenkaPoruchy řeči jako příčina odkladu školní docházkybakalářská 2018 
Čupová BeataHlasová výchova na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Dvouletá TerezaSlovácký dialekt v mluvě předškolních dětíbakalářská 2018 
Janíková PetraSlovácký dialekt v mluvě obyvatel Uherského Ostrohubakalářská 2018 
Matulová LenkaŘečové dovednosti předškolních dětí - norma a realitabakalářská 2018 
Navrátilová KamilaSlovácký folklor a dialektbakalářská 2018 
Segeťová TerezaRole mateřské školy v rozvoji řečových dovedností dětíbakalářská 2018 
Šmehlíková VeronikaPohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Bělohoubková AdélaNejčastější příčiny odkladu školní docházkybakalářská 2017 
Beňková AlžbětaNářečí v mluvě žáků ZŠ Jablunkovbakalářská 2017 
Bokůvková MonikaDialekt v mluvě žáků na Prostějovskubakalářská 2017 
Kotasová JanaMateřská škola a její role v rozvoji řečových dovedností dětíbakalářská 2017 
Lencová MonikaVýslovnost dětí předškolního věku na Opavskubakalářská 2017 
Mervartová DanutaDěti s narušenou komunikační schopností v mateřské školebakalářská 2017 
Podešvová DenisaNářečí na Jablunkovskubakalářská 2017 
Socha Kolibová VeronikaRozvíjení komunikačních kompetencí dětí v mateřské školebakalářská 2017 
Šimíčková LuciePorozumění slezskému dialektu u dnešních žáků na Krnovskubakalářská 2017 
Vozafová JanaRozvoj mluveného projevu dětí v mateřské školebakalářská 2017 
Brumlová SandraVývoj řeči a logického myšlení dětí předškolního věku v bilingvním a běžném jazykovém prostředíbakalářská 2016 
Galusková DianaPoruchy řeči u dospělýchbakalářská 2016 
Kubec Vjačková MartinaPsychomotorický a řečový vývoj dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Langová PavlínaIntonační průběhy ve školním dialogubakalářská 2016 
Lipková DominikaRozvoj komunikačních dovedností dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Reclíková LudmilaMetody rozvoje komunikačních dovedností dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Řehová NikolaŘečové vady předškolákůbakalářská 2016 
Chromjáková SilvieKvalita výslovnosti dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Falatová KarinŘečové vady dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Křehlíková BarboraZnalost českého pravopisu u žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2015 
Onderková TerezaHlasová výchova dětí staršího školního věkubakalářská 2015 
Parmová KateřinaVliv předškolního vzdělávání na rozvoj řečových dovedností dětíbakalářská 2015 
Polášková MichaelaHodnocení mluveného projevu žáků základní školybakalářská 2015 
Šteyerová MarkétaVýskyt řečových vad u dětí předškolního věku na Opavskubakalářská 2015 
Botorová KateřinaPravopisné znalosti žáků 8. a 9. tříd ZŠbakalářská 2014 
Foltýnová VeronikaPsychomotorický a řečový vývoj dítětebakalářská 2014 
Pchálková ZuzanaVliv slezského dialektu na zvukovou stránku mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Pecuchová MarkétaPravopis na 2. stupni základní školybakalářská 2014 
Smítal JakubZvuková stránka řeči dětí školního věkubakalářská 2014 
Svačinová MarkétaŘečový projev dětí s vývojovou dysfáziíbakalářská 2014 
Šturmanová LenkaŘečové vady dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Bzonková LucieKvalita výslovnosti dětí předškolního věkubakalářská 2013 
Vlachová KarolínaMluvený projev dětí se sluchovým postiženímbakalářská 2013 
Kašpárková PavlínaŠtramberské nářečí na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Kubošová MichaelaŘečové vady u žáků základní školybakalářská 2012 
Ledwońová KateřinaRegionální autoři Karvinskabakalářská 2012 
Lošáková IvetaŘečové poruchy u dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Arnošt EvaVýuka českého pravopisu na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Bednaříková PetraMluvená čeština v regionálních (valašských) médiíchbakalářská 2011 
Bloudková KateřinaUčivo o zvukové stránce v hodinách českého jazykabakalářská 2011 
Cigánová LenkaJazyk regionálních rozhlasových stanicbakalářská 2011 
Kubiková JanaSlezský dialekt v literárním dílebakalářská 2011 
Lembasová MarkétaŘečové poruchy u žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Mikudová PetraTelevizní a rozhlasové pořady pro dětibakalářská 2011 
Pščolková ZuzanaZvuková stránka mluveného projevu moderátorů ostravského rozhlasového a televizního vysíláníbakalářská 2011 
Šebelová EvaDialekt v literárním dílebakalářská 2011 
Bedecsová LenkaŘečové poruchy u žáků základní školybakalářská 2010 
Martiníková DalenaŘečové poruchy u žáků základní školybakalářská 2010 
Řačáková ŠárkaHlasová hygiena v učitelském povoláníbakalářská 2010 
Zemanová VeronikaProblémy s českým pravopisem u žáků na školách s polským vyučovacím jazykembakalářská 2010 
Matúšková SandraJazyková úroveň televizních pořadů pro nejmenšíbakalářská 2009 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub